Forside

Kirsten Rask skriver:

Det er en festdag i dag (18.december 2016), hvor Tølløsebanen endelig – og  med stor hjælp fra Rasmus Horn Langhoff og undertegnede – kører hele vejen fra Tølløse til Slagelse.

Det fortjener en fotoserie 🚂


Nyhedsbrev fra Kirsten Rask (S)

Den 5. december 2016

Vi er nu godt i gang med december, julen står for døren, og inden vi
ser os om, så er det nytår.

Det varer ikke længe før skinneudbedringen på Tølløsebanen er
færdig og togene igen kan køre hele vejen fra Tølløse til Slagelse.
Første afgang er den 18. december .

Der har være store udfordringer i psykiatrien i år. Det ser ud til, at
der nu er løsninger på vej.

jul_region

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Læs hele nytårsbrevet her…….


Nyhedsbrev fra formanden

nyhed_nov

Vi skal nu forsætte debatten om partiets nye principprogram. Første runde er taget, her var vi med, det blev bragt videre til regionen og derfra videre til den kongres vi havde september, hvor en sammenskrivning af de mange forslag blev drøftet i de udvalg der arbejdede under kongressen.

Nu starter anden runde, afdelingsbestyrelsen vil på sit møde den 17 november fastlægge en køreplan for Kalundborg, så vi også her kan komme med vores bidrag til det, der skal være retningslinjerne for de næste mange års socialdemokratisk politik.
Partiet ønsker denne gang at komme endnu længere ud, vi bliver opfordret til at skabe debataftner hjemme eller hvor det er muligt, du vil høre nærmere om dine muligheder efter bestyrelsesmødet den 17 november.

Læs hele nyhedsbrevet her……


Budget aftale i Kalundborg Kommune.

Bredt forlig om budgettet i Kalundborg – fokus på fortsat vækst og udvikling
Kalundborg den 26.9.2016.

25 ud af 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg er enige om et forslag til de kommende års budget. Det er partierne A, B, I, O, V og Å. Partierne har alle bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog. I lighed med de seneste år har målet været at fastholde et godt greb om økonomien. Netop en robust økonomistyring kombineret med virksomhedernes vækst, har gjort det muligt med de kommende års budget at investere i fortsat vækst og udvikling i Kalundborg Kommune.

I Kalundborg Kommune er vi inde i en positiv udvikling med stigende befolkningstal, flere
arbejdspladser og faldende ledighed. Denne udvikling skal vi fastholde og understøtte gennem en styrkelse af rammebetingelserne for vores virksomheder, bosætningsindsatsen og ved fastholdelse og udvikling af servicen for både nuværende og nye borgere. En fortsat udvikling af servicen på velfærdsområderne understøttes bl.a. ved at der afsættes midler til styrket kompetenceudvikling på såvel ældreområdet som folkeskoleområdet.
Også i 2016 har der været arbejdet med en række projekter med henblik på at effektivisere kommunens drift, et arbejde som har involveret både ledere og medarbejdere. Dette bidrager til en fortsat robust økonomi og indebærer at der kan effektiviseres for godt 16 mio. kr. i 2017 voksende til godt 21 mio. kr. i 2020. Dermed er vi også i de kommende år på forkant med de økonomiske udfordringer, samtidig med at der skabes råderum til investeringer i vækst og udvikling.

Derudover giver budgettet mulighed for at justere de økonomiske målsætninger således at overskud på driften fremover sættes til 140 mio. (tidligere 120 mio.). Det gennemsnitlige årlige anlægsbudget fastsættes til 100 mio. (tidligere 80 mio.).

Gunver Jensen (A) udtaler:

gunver_jensen_web

“Vi er meget tilfredse med at den stramme økonomiske politik, vi har været enige om at føre gennem mange år, nu har givet os mulighed for at sætte nye fremadrettede initiativer i gang.

I aftalen sikres det, at der nu kommer en dedikeret medarbejder til at varetage rollen som tovholder på etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Derudover får vi lagt en helt specifik plan for udvikling og modernisering af de fysiske rammer på voksen handicapområdet, som kan effektueres med start i 2019.

Endelig er vi super tilfredse med, at vi allerede til næste år kan få etableret en vej fra Herredsåsen til Raklev.”

Se aftalen og de politiske udtalelser her……

Budget 2017

Presse indhold om budget 2017

Udtalelser fra partierne


Der er indgået budgetforlig – den socialdemokratiske regionsrådsgruppe har sat gode fodaftryk på aftalen

kirsten_rask

Ingen nye egentlige besparelser.
Hvis vi først skal tage det mest positive, så er der ikke lagt op til egentlige besparelser på næste års budget i Region Sjælland – men  da der heller ikke er væsentlig nye penge, så skal opgaverne jo løses, for nogenlunde de samme penge som i år, og da både lønninger og varer bliver lidt dyrere hvert år, så er det jo næsten “lige så godt” som en besparelse.

Men vi skal ikke ud i million-store besparelser som Region Hovedstaden og Region Midt, så det er positivt. Læs mere

Ny fokuseret og værdibaseret styring
Vi har indgået aftale om, at sygehusene fremover skal benytte “værdibaseret styring” og -ledelse, fordi det i langt højere grad lægger op til at gøre patientbehandlingen bedre, da der skal måles på forskellige punktet som skal skabe værdi for borgerne. Læs mere

Arbejdsmiljø og Rekruttering af medarbejdere
Socialdemokraterne ville gerne have fokus på bedre arbejdsmiljø. Der har desværre har været nogle kedelige sager fremme i medierne fra såvel Nykøbing F og Køge Sygehuse, som tyder på, at arbejdsmiljøet er under stærkt pres. Læs mere

Lighed i sundhed – stærke tværsektorielle samarbejder
Vi véd at der i vores region er områder, som er særlig udsatte for at få sundhedsmæssige problemer, og det var et ønske fra S-gruppen, at få mere fokus på at få øget lighed i Sundhed. Læs mere

Lighed i sundhed – stærke tværsektorielle samarbejder
Vi véd at der i vores region er områder, som er særlig udsatte for at få sundhedsmæssige problemer, og det var et ønske fra S-gruppen, at få mere fokus på at få øget lighed i Sundhed. Læs mere

Nyt kostkoncept
Aftalepartenerne er enige om at indføre et nyt kostkoncept på sygehusene i Region Sjælland – ”Fritvalgskonceptet”. Med konceptet serveres god, nærende og veltilberedt mad på de tidspunkter af døgnet, hvor patienten selv ønsker det. Læs mere

Trepartsaftaler – fokus på kvalificeret arbejdskraft
Vi sikrer at Region Sjælland som regionens største arbejdsgiver forpligter sig til at leve op til målene i de to trepartsaftaler om såvel integration som uddannelsen af elever. Læs mere

Læs hele nyhedsbrevet her………..

Læs hele budgetforliget her….


Deltag i debatten på vores Facebook side.

Her ser du de seneste 5 opslag på Facebook.

Der er en enkelt konservativ, der har fat i en pointe....

Socialdemokraterne i Kalundborg holdt møde om Princip Programmet. Det var en fantastisk god dag med gode partikammerater til dag...Læs mere

Socialdemokraterne i Kalundborg holdt møde om Princip Programmet. Det var en fantastisk god dag med gode partikammerater til dagens møde om finpudsning af socialdemokratiets velfærdsprogram, der skal endelig vedtages på Kongressen i efteråret. Nåede du ikke at deltage, så er der endnu en chance for at præge den fremtidige Socialdemokratiske politik i årene fremover. Det sker den 28. januar 2017 i 3F, Nytorv 8, 4400 Kalundborg klokken 10:00. Du skal være medlem af Socialdemokratiet for at deltage. Tilmelding til næstformand Arne Jensen på mail aj261242@gmail.com eller mobil 24 64 92 55...


Sildemøde.

ubby_forsamlingshus

Sildemøde 7. januar 2017 – kl. 11.00 til 13.00.
Sildemøde 4. februar 2017 – kl. 11.00 til 13.00.
Sildemøde 4. marts 2017 – kl. 11.00 til 13.00.

Alle er velkommen, så kom og få et par hyggelige timer med en eller flere politikere fra kommunen, regionen og/eller af Rasmus. Diskussionerne plejer at være livlige.

Mødet er åbent for alle politisk interesserede borgere i Kalundborg Kommune.


Hvad kan du gøre for Socialdemokraterne?

a_rose

Meld dig ind og fortæl os hvad du kan bidrage med.
Som medlem af Socialdemokraterne kan du deltage i beslutninger, vælge en folketingskandidat i din kreds – eller selv stille op. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.

Soc_medlem_logo

bliv_medlem


Aktivitetskalender 2016

Her kan du læse om de planlagte aktiviteter centralt for partiet for 2016.