Forside

 Følg med i den kommunale valgkamp HER

 

Aase Due har skrevet indlæg i Nordvestnyt 20. september

Vi skal styrke de unges selvværd

Efter at have deltaget i debat med de unge og lyttet til deres problemer med mindre selvværd i “Frirumsdebatten” torsdag d. 14/9, blev jeg virkelig klar over, at vi må og skal gøre noget for at hjælpe de unge, til mere selvværd.

Det var utrolig trist og berørte mig meget, at høre, at 29 % af vores unge i Kalundborg kommune på et eller andet tidspunkt har overvejet at begå selvmord.

De unge efterlyste et frirum, hvor de kan være sammen uden præstationskrav, og hvor det er det sociale samvær, som det vigtigste.

Der fremkom ønsker om at kunne have mulighed for sportsaktiviteter uden konkurrence, og gerne med mulighed for en form for klippekort, hvor de kan have det sjovt med diverse aktiviteter.

Efter at have hørt på de unge, mener jeg derfor det er på høje tid, at vi aktivt får fokus på trivslen blandt de unge.

Min appel, vil være, at skolerne lige fra de små og op til de ældste klasser, vil prioritere social samvær med vigtig fokus på sammenhold, hvor alle lærer at støtte og hjælpe hinanden med læring og styrke socialiseringen, så trivsel øges og konkurrence / præstationsræset neddrosles.

Vi bliver nødt til at se på skole reformen igen, og ændre kravet om de lange skoledage, for igen at give vores børn og unge et større frirum.

Kunne en god start med fælles morgenmad være en ide ?

Vi må skabe et fælleskab for de unge, hvor de ikke hele tiden skal testes, men kan være frie til at være børn og unge igen.

Politikere kan åbne  for mulighederne, men det kræver også at både skoler og hjem vil være med til at hjælpe børn og unge til større selvværd.

Aase Due

Kandidat for socialdemokraterne til Kommunalvalget  Kalundborg Kommune.

 

 

 

Kirsten Rask

Skal Kalundborg være uden lægevagtskonsultation? 

Region Sjælland har netop indgået bred aftale om Budget 2018, hvor nærhed i behandlinger er vigtig – og så er blækket knap nok tørt, før PLO varsler længere til lægevagtskonsultationer, udenfor almindelig åbningstid hos de praktiserende læger.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Ulrik Hesislev udtaler i medierne, at bla.  Kalundborg, står til at miste lægevagtskonsultationerne.

Først røg sygehuset – det næste skal ikke være lægevagtskonsultationen.

Jeg kan ikke acceptere at byer som Kalundborg, Nykøbing S og Nakskov, som først har mistet sine sygehuse, nu også kan stå til at miste sin lokale lægevagtskonsultation!

Hvem har ansvaret?

Jeg ved godt, at det er de alment praktiserende læger, som har ansvaret for at tilrettelægge vagtbetjeningen udenfor dagtiden, og at det kan have sine udfordringer, i en tid hvor der også er lægemangel.

Region Sjælland indgik i 2007 en lokalaftale med PLO om lægedækning ift. lægevagtsbetjening – herunder også aftaler om, hvor mange vagtkonsultationer der skal være, i hvilke byer de skal være, åbningstider, serviceniveau mm.

Denne aftale er fortsat gældende, og på mit spørgsmål til administrationen i dag, er der aktuelt ikke planer om at lukke nogle af disse konsultationer.

Væsentlige ændringer i denne aftale, ville skulle forelægges for Regionsrådet.

Nu viser det nu viser sig så  at PLO vil ændre på aftalen, og hvis aftalen virkelig skal ændres, så må vi tænke ud af boksen og gå nye veje – det kan simpelt hen ikke passe, at det skal være de samme borgere, som hver gang skal tilpasse sig.

Nærhed og lighed i behandling:

Regionerne, Regeringen og Folketinget taler om mere nærhed og lighed i sundhed – og det er også italesat i Region Sjællands nye Budget 2018.

Så er det da helt ude i hampen, at blækket knap nok er tørt, før PLO taler om at lukke ned for indtil flere lægevagtskonsultationer, så syge borgere skal endnu længere ud på landevejene, hvis de bliver syge udenfor almindelig åbningstid.

Så svaret på spørgsmålet om, om Kalundborg fremadrettet skal være uden lægevagtskonsultation?

Nej, ikke hvis det står til mig!

 

 Sygehusbehandling i hjemmene.

Hvorfor er det altid patienterne der skal bringes hen til sygehusbehandling – man kan lige så godt gøre det omvendt, og bringe behandlingen hjem til borgerne.

Region Sjælland er bl. a. kendetegnet ved, at vi har lange afstande for mange borgere, hen til sygehusene. Dén afstand kan vi ikke gøre så meget ved – men man kan i stedet for bringe behandlingen hjem til borgerne, hvor det er muligt.

Det ligger den socialdemokratiske regionsrådsgruppe på sinde, at vi får den rette behandling, til de rette patienter, til den rette tid og på rette sted.

Region Sjælland og Køge kommune har indgået et samarbejde om et mobilt laboratorium, som er bemandet med en bioanalytiker (laborant) og en sygeplejerske (stillet til rådighed fra kommunen). Den kører som en forsøgsordning til slutningen af dette år, men resultaterne tegner allerede storslået.

Den betyder at ældre på plejecentre og syge borgere i eget hjem, kan få taget deres blodprøve i hjemmet, og der er udstyr i bilen, så ca 50 analyser kan analyseres på stedet, og i samarbejde med hospitalet, kan sygeplejersken iværksætte relevant behandling, som f.eks. at sætte væske op. Det kan betyde, at borgeren kan blive i eget hjem, i stedet for at skulle ind på sygehuset. Noget tyder på, at de praktiserende læger ikke henviser til ordningen så ofte, som de kunne, men det kan vi arbejde på at gøre bedre.

Den socialdemokratiske Regionsrådsgruppe vil derfor foreslå, at ordningen med tiden, udbredes til hele regionen – ikke mindst til Lolland og Falster, som dels har flere syge ældre, dels har en del indlæggelser og genindlæggelser og som også er udfordret af, at den offentlige trafik heller ikke kører alle steder- og i alle retninger.

Vi ser det derfor som et tilbud, som borgerne vil kunne have stor glæde af, når de kan få taget- og analyseret mange prøver i eget hjem, kan få iværksat en del behandling hjemme, ikke så ofte skal indlægges og ikke skal så ofte skal køre mellem hjem og sygehus/sundhedscentre.

Det vil betyde at der kommer større sammenhæng i behandlingen for patienterne, og at de ikke så ofte skal køres rundt på landevejene, hvilket er en yderligere belastning for en ældre og svækket borger – og især hvis man også er lidt dement.

Den Socialdemokratiske regionsrådsgruppe har derfor taget initiativ til at sætte mobillaboratorierne med bioanalytikere og sygeplejersker på dagsordenen nu.

Faktaboks: Der kører også en et mobilt laboratorium i Holbæk, Kalundborg og Odsherred som et samarbejde mellem Region Sjælland og disse kommuner, men der er ikke sygeplejerske med, så der kan ikke iværksættes en behandling på stedet.

Kirsten Rask

Regionsrådsmedlem (A)

Kandidat til regionsrådsvalget 2017

Kandidat til kommunalvalget i Kalundborg Kommune 2017

3. september 2018 var der Hvidebækmesse

 

 

18. august 2017

Mette Frederiksen åbner valgkampen i Kalundborg

De fyldte godt op ved REMA 1000 på Klosterparkvej, de to busser. Den store er Mettes, den mindre er Gunvers. Men der er ingen tvivl om, hvilken bus der er mest rød. Se mere om besøget  på  Socialdemokraterne i Kalundborg

De to kommende:

Besøget gav også anledning til et flot billede af Kalundborgs kommende borgmester og Danmarks kommende statsminister

Kirsten Rask: Giv vore sygeplejersker bedre vilkår

Indlæg i Sjællandske Juni 2017

På med arbejdstøjet, Jens Stenbæk

Jens Stenbæk (JS) udtaler til Sjællandske 2. juni, at “sygeplejerskernes kritik om manglende kolleger ikke er retvisende, da sygeplejerskernes ledighed nærmest er lig 0, og vi har en del stillinger vi simpelt hen ikke kan få besat.

Jo, Jens Stenbæk – vi KAN gøre noget! For vi har mere end 1400 sygeplejersker, der hver dag pendler UD af vores region – og kun ca 500 der pendler ind.
Vi har altså mere 1400 sygeplejersker, som vi – måske – kunne gøre noget for, hellere vil arbejde i egen region, i stedet for at pendle til en anden region.
Sygeplejersker har oven i købet tradition for, hellere at ville arbejde tæt på bosted og familie!
Så på med arbejdstøjet, JS – indkald organisationerne – spørg nogle af de der ikke arbejder i RS om hvorfor? Og hvad der skal til, for at de vil skifte job?
Når vi mangler en bestemt medarbejdergruppe, må vi være mere offensive – og ikke sætte os hen i et hjørne og sige “Vi kan jo ikke få stillingerne besat”.
Sådan gør vi jo ikke, når vi mangler læger – så kan Region Sjælland og JS godt være mere offensive og vise både handlekraft og velvilje!
————

Kirsten Rask om Sundhedsvæsenet:

Hvor blev det danske sundhedsvæsen i verdensklasse af?

Det blev presset ned på en 24. plads af besparelser, effektiviseringer, underlige krav om dokumentation der ikke skaber værdi for patienterne, kæmpe stor fokus på kræft (og her mener jeg ikke, at kræft ikke er vigtigt, det er også sindssygt vigtigt) som har suget ressourcer fra de medicinske områder, fyringer af medarbejdere pga. dyr hospitalsmedicin etc etc.

Sundhedsvæsenet er godt på vej til at blive en ny sag som SKAT, der blev udsultet og dårligt prioriteret fra Folketinget.

Kun pga medarbejdernes utrættelige ihærdighed for at gøre deres bedste “med løbesko på” sikrer at patienterne som oftest modtager den bedste behandling og pleje – men det sker ikke pga. gode politiske beslutninger fra Folketinget – men på trods af…..     bl.a. de sidste mange års bevidstløse 2% produktivitetskrav og øremærkede tilførsel af midler til prestigefyldte områder, har medvirket til at der er mangler på andre områder, som feks de medicinske områder, som ikke har stærke patientforeninger der kan lave fancy indsamlinger med TV2 som bannerførere.

Kom nu Folketingspolitikere og Finansminister, sørg for at der er de nødvendige ressourcer så sundhedsvæsenet ikke ender som SKAT – helt i bund.

Regionerne kan bidrage med bla at sikre at det er de patientnære stillinger der prioriteres højere end de patientfjerne stillinger.

Tak til medarbejdere som hver dag præsterer deres yderste, for at gøre deres bedste for patienterne.

 

 

Generalforsamling 2017

Socialdemokratiet i Kalundborg holdt en velbesøgt generalforsamling den 26. februar 2017, hvor 17% af medlemmerne mødte op. Det er et rigtigt godt fremmøde i forhold til foreningsverden generelt. (Synd du ikke deltog)

Læs mere her….


EU møde afholdt den 21. februar 2017

EU møde afholdt på Kalundborg Egenens produktionsskole.Mødets tema
Vi lever i en turbulent tid.

Det får os til at rejse en mængde alvorlige spørgsmål. “Hvordan sikrer vi danske arbejdspladser? Kan vi regulere EU´s Indre Marked og arbejdskraftens grænseoverskridende bevægelighed? Kan Trump blive et problem for Danmark? Vil Putin true Danmarks nabolande? Hvordan ser Europa ud efter Englands Brexit? Kan EU styre flygtningestrømmene? Hvordan styrker vi befolkningens tillid til samarbejdet i Europa?”

Se mere her……


Læger og sygeplejersker til Region Sjælland

Af Kirsten Rask, den 15. februar 2017

Der er ingen tvivl – vi skal kæmpe med alle midler, for at få flere læger og sygeplejersker til Region Sjælland – for vores borgere har lige så meget krav på god og kvalificeret lægehjælp, som alle andre borgere i Danmark.

Læger:
Én af måderne at få flere læger på, kan være at få et medicinsk fakultet til RUC, for vi véd fra de andre 4 regioner, at lægerne ofte bosætter sig og arbejder, dér hvor de uddannes.

Men – det kan ikke stå alene……………………..

Læs hele Kirsten Rasks indlæg her……..


Dispensation til såvel regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg 2017

Jeg skal hermed meddele, at jeg har fået dispensation fra såvel partiforening, som kreds- og regionsbestyrelse til at stille op som kandidat til både regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg for Socialdemokratiet i 2017.

Lær hele artiklen her……


Kandidater til regionsrådsvalget.

Så er vores kandidater i Kalundborg – Odsherred Kredsen klar til mødet i Ringsted den 7. februar 2017, hvor den endelige socialdemokratiske valgliste til Region Sjælland besluttes….

Slut op om dem……


 

Poul Nyrup Rasmussen på besøg i Slagelse.

Af Kirsten Rask (S), medlem af regionsrådet Sjælland.

Unge psykisk sårbare i Region Sjælland skal have bedre behandlingsmuligheder i Region Sjælland.

Poul Nyrup Rasmussen (PNR), tidligere statsminister i Danmark og nuværende protektor for Headspace og frontkæmper for psykisk sårbare, gæstede i aftes Socialdemokratiets medlemsmøde, hvor der også var mulighed for at få en rundvisning på det nye Psykiatrisygehus i Slagelse.

PNR fortalte levende og med entusiasme om de udfordringer som psykisk sårbare har, hvor der er “huller” som de psykisk sårbare kan “falde i” og hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats. Nogle oplever at være for syge til at klare deres dagligdag, deres skole, deres ungdomsuddannelse eller deres kompetencegivende uddannelse – men for raske til at få behandling i regionens behandlings psykiatri eller socialpsykiatrien. Forældrene oplever at den unge har for store udfordringer som de ikke kan magte selv, men de véd heller ikke, hvor de kan henvende sig.

Mange psykisk sårbare debuterer med egentlig psykisk sygdom i ungdomsårene, men har tidligere frembudt på symptomer som f.eks. ensomhed, isolation og mistrivsel – det bliver senere til egentlig psykisk sygdom som mentale udfordringer i forskellig grad. Det kan f.eks. være selvskade og/eller spiseforstyrrelser, borderline eller andet.

Læs hele artiklen her…….


Deltag i debatten på vores Facebook side.

Her ser du de seneste 5 opslag på Facebook.


Sildemøde.

ubby_forsamlingshus

Sildemøde 4. februar 2017 – kl. 11.00 til 13.00.
Sildemøde 4. marts 2017 – kl. 11.00 til 13.00.

Alle er velkommen, så kom og få et par hyggelige timer med en eller flere politikere fra kommunen, regionen og/eller af Rasmus. Diskussionerne plejer at være livlige.

Mødet er åbent for alle politisk interesserede borgere i Kalundborg Kommune.


Hvad kan du gøre for Socialdemokraterne?

a_rose

Meld dig ind og fortæl os hvad du kan bidrage med.
Som medlem af Socialdemokraterne kan du deltage i beslutninger, vælge en folketingskandidat i din kreds – eller selv stille op. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.

Soc_medlem_logo

bliv_medlem


Aktivitets plan for 2017

Planen er flyttet til bestyrelsessiden.