Forside

Kirsten Rask: Giv vore sygeplejersker bedre vilkår

Indlæg i Sjællandske Juni 2017

På med arbejdstøjet, Jens Stenbæk

Jens Stenbæk (JS) udtaler til Sjællandske 2. juni, at “sygeplejerskernes kritik om manglende kolleger ikke er retvisende, da sygeplejerskernes ledighed nærmest er lig 0, og vi har en del stillinger vi simpelt hen ikke kan få besat.

Jo, Jens Stenbæk – vi KAN gøre noget! For vi har mere end 1400 sygeplejersker, der hver dag pendler UD af vores region – og kun ca 500 der pendler ind.
Vi har altså mere 1400 sygeplejersker, som vi – måske – kunne gøre noget for, hellere vil arbejde i egen region, i stedet for at pendle til en anden region.
Sygeplejersker har oven i købet tradition for, hellere at ville arbejde tæt på bosted og familie!
Så på med arbejdstøjet, JS – indkald organisationerne – spørg nogle af de der ikke arbejder i RS om hvorfor? Og hvad der skal til, for at de vil skifte job?
Når vi mangler en bestemt medarbejdergruppe, må vi være mere offensive – og ikke sætte os hen i et hjørne og sige “Vi kan jo ikke få stillingerne besat”.
Sådan gør vi jo ikke, når vi mangler læger – så kan Region Sjælland og JS godt være mere offensive og vise både handlekraft og velvilje!
————

Kirsten Rask om Sundhedsvæsenet:

Hvor blev det danske sundhedsvæsen i verdensklasse af?

Det blev presset ned på en 24. plads af besparelser, effektiviseringer, underlige krav om dokumentation der ikke skaber værdi for patienterne, kæmpe stor fokus på kræft (og her mener jeg ikke, at kræft ikke er vigtigt, det er også sindssygt vigtigt) som har suget ressourcer fra de medicinske områder, fyringer af medarbejdere pga. dyr hospitalsmedicin etc etc.

Sundhedsvæsenet er godt på vej til at blive en ny sag som SKAT, der blev udsultet og dårligt prioriteret fra Folketinget.

Kun pga medarbejdernes utrættelige ihærdighed for at gøre deres bedste “med løbesko på” sikrer at patienterne som oftest modtager den bedste behandling og pleje – men det sker ikke pga. gode politiske beslutninger fra Folketinget – men på trods af…..     bl.a. de sidste mange års bevidstløse 2% produktivitetskrav og øremærkede tilførsel af midler til prestigefyldte områder, har medvirket til at der er mangler på andre områder, som feks de medicinske områder, som ikke har stærke patientforeninger der kan lave fancy indsamlinger med TV2 som bannerførere.

Kom nu Folketingspolitikere og Finansminister, sørg for at der er de nødvendige ressourcer så sundhedsvæsenet ikke ender som SKAT – helt i bund.

Regionerne kan bidrage med bla at sikre at det er de patientnære stillinger der prioriteres højere end de patientfjerne stillinger.

Tak til medarbejdere som hver dag præsterer deres yderste, for at gøre deres bedste for patienterne.

 

 

Generalforsamling 2017

Socialdemokratiet i Kalundborg holdt en velbesøgt generalforsamling den 26. februar 2017, hvor 17% af medlemmerne mødte op. Det er et rigtigt godt fremmøde i forhold til foreningsverden generelt. (Synd du ikke deltog)

Læs mere her….


EU møde afholdt den 21. februar 2017

EU møde afholdt på Kalundborg Egenens produktionsskole.Mødets tema
Vi lever i en turbulent tid.

Det får os til at rejse en mængde alvorlige spørgsmål. “Hvordan sikrer vi danske arbejdspladser? Kan vi regulere EU´s Indre Marked og arbejdskraftens grænseoverskridende bevægelighed? Kan Trump blive et problem for Danmark? Vil Putin true Danmarks nabolande? Hvordan ser Europa ud efter Englands Brexit? Kan EU styre flygtningestrømmene? Hvordan styrker vi befolkningens tillid til samarbejdet i Europa?”

Se mere her……


Læger og sygeplejersker til Region Sjælland

Af Kirsten Rask, den 15. februar 2017

Der er ingen tvivl – vi skal kæmpe med alle midler, for at få flere læger og sygeplejersker til Region Sjælland – for vores borgere har lige så meget krav på god og kvalificeret lægehjælp, som alle andre borgere i Danmark.

Læger:
Én af måderne at få flere læger på, kan være at få et medicinsk fakultet til RUC, for vi véd fra de andre 4 regioner, at lægerne ofte bosætter sig og arbejder, dér hvor de uddannes.

Men – det kan ikke stå alene……………………..

Læs hele Kirsten Rasks indlæg her……..


Dispensation til såvel regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg 2017

Jeg skal hermed meddele, at jeg har fået dispensation fra såvel partiforening, som kreds- og regionsbestyrelse til at stille op som kandidat til både regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg for Socialdemokratiet i 2017.

Lær hele artiklen her……


Kandidater til regionsrådsvalget.

Så er vores kandidater i Kalundborg – Odsherred Kredsen klar til mødet i Ringsted den 7. februar 2017, hvor den endelige socialdemokratiske valgliste til Region Sjælland besluttes….

Slut op om dem……


 

Poul Nyrup Rasmussen på besøg i Slagelse.

Af Kirsten Rask (S), medlem af regionsrådet Sjælland.

Unge psykisk sårbare i Region Sjælland skal have bedre behandlingsmuligheder i Region Sjælland.

Poul Nyrup Rasmussen (PNR), tidligere statsminister i Danmark og nuværende protektor for Headspace og frontkæmper for psykisk sårbare, gæstede i aftes Socialdemokratiets medlemsmøde, hvor der også var mulighed for at få en rundvisning på det nye Psykiatrisygehus i Slagelse.

PNR fortalte levende og med entusiasme om de udfordringer som psykisk sårbare har, hvor der er “huller” som de psykisk sårbare kan “falde i” og hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats. Nogle oplever at være for syge til at klare deres dagligdag, deres skole, deres ungdomsuddannelse eller deres kompetencegivende uddannelse – men for raske til at få behandling i regionens behandlings psykiatri eller socialpsykiatrien. Forældrene oplever at den unge har for store udfordringer som de ikke kan magte selv, men de véd heller ikke, hvor de kan henvende sig.

Mange psykisk sårbare debuterer med egentlig psykisk sygdom i ungdomsårene, men har tidligere frembudt på symptomer som f.eks. ensomhed, isolation og mistrivsel – det bliver senere til egentlig psykisk sygdom som mentale udfordringer i forskellig grad. Det kan f.eks. være selvskade og/eller spiseforstyrrelser, borderline eller andet.

Læs hele artiklen her…….


Deltag i debatten på vores Facebook side.

Her ser du de seneste 5 opslag på Facebook.


Sildemøde.

ubby_forsamlingshus

Sildemøde 4. februar 2017 – kl. 11.00 til 13.00.
Sildemøde 4. marts 2017 – kl. 11.00 til 13.00.

Alle er velkommen, så kom og få et par hyggelige timer med en eller flere politikere fra kommunen, regionen og/eller af Rasmus. Diskussionerne plejer at være livlige.

Mødet er åbent for alle politisk interesserede borgere i Kalundborg Kommune.


Hvad kan du gøre for Socialdemokraterne?

a_rose

Meld dig ind og fortæl os hvad du kan bidrage med.
Som medlem af Socialdemokraterne kan du deltage i beslutninger, vælge en folketingskandidat i din kreds – eller selv stille op. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.

Soc_medlem_logo

bliv_medlem


Aktivitets plan for 2017

Planen er flyttet til bestyrelsessiden.