Forside

EU møde afholdt den 21. februar 2017

EU møde afholdt på Kalundborg Egenens produktionsskole.Mødets tema
Vi lever i en turbulent tid.

Det får os til at rejse en mængde alvorlige spørgsmål. “Hvordan sikrer vi danske arbejdspladser? Kan vi regulere EU´s Indre Marked og arbejdskraftens grænseoverskridende bevægelighed? Kan Trump blive et problem for Danmark? Vil Putin true Danmarks nabolande? Hvordan ser Europa ud efter Englands Brexit? Kan EU styre flygtningestrømmene? Hvordan styrker vi befolkningens tillid til samarbejdet i Europa?”

Se mere her……


Læger og sygeplejersker til Region Sjælland

Af Kirsten Rask, den 15. februar 2017

Der er ingen tvivl – vi skal kæmpe med alle midler, for at få flere læger og sygeplejersker til Region Sjælland – for vores borgere har lige så meget krav på god og kvalificeret lægehjælp, som alle andre borgere i Danmark.

Læger:
Én af måderne at få flere læger på, kan være at få et medicinsk fakultet til RUC, for vi véd fra de andre 4 regioner, at lægerne ofte bosætter sig og arbejder, dér hvor de uddannes.

Men – det kan ikke stå alene……………………..

Læs hele Kirsten Rasks indlæg her……..


Dispensation til såvel regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg 2017

Jeg skal hermed meddele, at jeg har fået dispensation fra såvel partiforening, som kreds- og regionsbestyrelse til at stille op som kandidat til både regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg for Socialdemokratiet i 2017.

Lær hele artiklen her……


Kandidater til regionsrådsvalget.

Så er vores kandidater i Kalundborg – Odsherred Kredsen klar til mødet i Ringsted den 7. februar 2017, hvor den endelige socialdemokratiske valgliste til Region Sjælland besluttes….

Slut op om dem……


 

Poul Nyrup Rasmussen på besøg i Slagelse.

Af Kirsten Rask (S), medlem af regionsrådet Sjælland.

Unge psykisk sårbare i Region Sjælland skal have bedre behandlingsmuligheder i Region Sjælland.

Poul Nyrup Rasmussen (PNR), tidligere statsminister i Danmark og nuværende protektor for Headspace og frontkæmper for psykisk sårbare, gæstede i aftes Socialdemokratiets medlemsmøde, hvor der også var mulighed for at få en rundvisning på det nye Psykiatrisygehus i Slagelse.

PNR fortalte levende og med entusiasme om de udfordringer som psykisk sårbare har, hvor der er “huller” som de psykisk sårbare kan “falde i” og hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats. Nogle oplever at være for syge til at klare deres dagligdag, deres skole, deres ungdomsuddannelse eller deres kompetencegivende uddannelse – men for raske til at få behandling i regionens behandlings psykiatri eller socialpsykiatrien. Forældrene oplever at den unge har for store udfordringer som de ikke kan magte selv, men de véd heller ikke, hvor de kan henvende sig.

Mange psykisk sårbare debuterer med egentlig psykisk sygdom i ungdomsårene, men har tidligere frembudt på symptomer som f.eks. ensomhed, isolation og mistrivsel – det bliver senere til egentlig psykisk sygdom som mentale udfordringer i forskellig grad. Det kan f.eks. være selvskade og/eller spiseforstyrrelser, borderline eller andet.

Læs hele artiklen her…….


Deltag i debatten på vores Facebook side.

Her ser du de seneste 5 opslag på Facebook.

EU Møde med Britta Thomsen og Peter Hummelgaard Thomsen

Kære medlemmer af Kalundborg-Odsherredkredsen Jeg vil minde jer om, at der på tirsdag er møde for alle og især kredsens medl...Læs mere

Kære medlemmer af Kalundborg-Odsherredkredsen Jeg vil minde jer om, at der på tirsdag er møde for alle og især kredsens medlemmer. Mødet er et åbent møde og alle borgere kan deltage. ER EU LØSNINGEN ELLER PROBLEMET? Med Britta Thomsen og Peter Hummelgaard Thomsen Tirsdag den 21/2 . kl. 17:00 . Kalundborgegnens Produktionsskole Saltoftevænge 4, Svebølle. Mødet afholdes på Produktionsskolen i Svebølle. Den har kredsbestyrelsen valgt som det bedste sted for kredsarrangementer. Faciliteterne er gode og afstanden for medlemmerne fra såvel Odsherred som Kalundborg kommuner er nogenlunde lige. Placeringen ville være optimal, hvis den lå ca. 10 km nordligere, men der er desværre ikke et brugbart samlingssted. Kredsen har gjort hvad vi kan for at skabe rammerne om et par gode timer. Jeg håber at I, der endnu ikke er tilmeldt, vil overveje det endnu engang. Jeg glæder mig til at møde medlemmer og andre gæster på tirsdag For kredsformand Erik Werner Hansen (Socialdemokratiet i Kalundborg) Del med dine Facebook uanset om din stilling til EU som politisk projekt, det er vigtigt med folkeoplysning om EU...


Sildemøde.

ubby_forsamlingshus

Sildemøde 4. februar 2017 – kl. 11.00 til 13.00.
Sildemøde 4. marts 2017 – kl. 11.00 til 13.00.

Alle er velkommen, så kom og få et par hyggelige timer med en eller flere politikere fra kommunen, regionen og/eller af Rasmus. Diskussionerne plejer at være livlige.

Mødet er åbent for alle politisk interesserede borgere i Kalundborg Kommune.


Hvad kan du gøre for Socialdemokraterne?

a_rose

Meld dig ind og fortæl os hvad du kan bidrage med.
Som medlem af Socialdemokraterne kan du deltage i beslutninger, vælge en folketingskandidat i din kreds – eller selv stille op. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.

Soc_medlem_logo

bliv_medlem


Aktivitets plan for 2017

Planen er flyttet til bestyrelsessiden.