Valgkamp 2017 i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune skal være ansvarsbevist….

Borgmesterkandidat Gunver Jensen

Kalundborg kommune skal være en ansvarsbevidst arbejdsgiver, der håndhæver overenskomsternes sociale klausuler med hensyn til antal af lærlinge, ansættelsesforhold og arbejdsmiljø både ved kommunens bygge- og anlægsopgaver og hos kommunens leverandører.


Følg debatten med vores kandidater til KV17 valg.

Debatten starter efter listen med kandidaterne.
Du kan kommentere de enkelte indlæg, men skriv i en sober saglig tone.

Find de øvrige Kandidater ……….
2    Lars Kuhre Mortensen
3    Kirsten Rask
4    Hanne Olesen
5    Marianne Madsen
6    Aase Due
7    Carl Andersen
8    Sylvester Agbedoglo
9    Maja Hansen
10  Arne Jensen
11  Allan Orris
12  Jakob Søgaard
13  Kristine Vesterskov Olsen
14  Abdullahi Abdi Gutale
15  Ann-Marie Lykkebo Bengtsen
16  Ole Aaberg
17  Flemming Bjerre Gede

Der er ikke sparet……

………… på ældreområdet i Kalundborg

Skriver Anne Marie Hansen (DF) i Nordvestnyt 14.11

Det skal jeg ikke betvivle – men som jeg hører fra medarbejderne ude fra hjemmeplejen, så er der noget der ikke er helt som det skal være.

Det forlyder at der er stort sygefravær og at det også er svært at rekruttere og fastholde faglært medarbejdere på alle niveauer – jeg er oplyst om, at det ofte handler om umanerligt stort arbejdspres, stort forbrug af vikarer, som mange steder ikke fungerer lige så effektivt i jobbet, som fastansatte, og stor gennemstrømning af medarbejdere.

Men da jeg ikke pt sidder i kommunalbestyrelsen, kan jeg være misinformeret – hvis det er tilfældet, modtager jeg gerne andre informationer.

Vi har også brug for, at kunne tiltrække uddannede lærere på vores skoler og flere pædagoger tæt på vores børn.

Det er min vurdering, at der skal sættes massivt ind med bedre arbejdsmiljø. for alle kommunale (og regionale) medarbejdere, så vi kan frigøre ressourcer til de fastansatte medarbejder – og dermed bruge pengene på dét, som gavner både borgerne og medarbejderne mest muligt.

Kirsten Rask
Kommunalbestyrelses- og regionsrådskandidat (A) Høng

Medarbejdere i centrum

Der bliver snakket meget om velfærd for vores ældre, børn og udsatte borgere i denne valgkamp. Der er ingen ende på, hvor mange penge der skal tilføres de forskellige områder. Og her er jeg helt enig, for at kunne løfte velfærdsopgaven skal der flere penge til disse områder.

Men der en gruppe, vi ikke taler så meget om. Det er de medarbejdere, som skal yde den tiltrængte velfærd. Vi skal som kommune/arbejdsgiver begynde at investere i de fagligt dygtige medarbejdere. Vi skal i langt høre grad lytte til disse medarbejdere, når der opstår udfordringer på arbejdspladsen, og vi skal tage det alvorligt. Der er arbejdspladser, som har alt for ondt i det psykiske arbejdsmiljø, der er på nogle af disse arbejdspladser skabt en kultur, hvor man ikke tør udtale sig. Dette kan INGEN være tjent med. Dette bør ændres.

Jeg vil arbejde for, at vi i Kalundborg kommune bliver en ledestjerne på arbejdsmiljøområdet, og det er et område, der SKAL gøres noget ved. Det koster ifølge beregninger kommunekassen alt for mange penge, at medarbejdere ikke har det godt.

Prisen er også, at vi mister gode fagligt dygtige medarbejdere, og det bliver efterfølgende svært at rekruttere nye gode medarbejdere til kommunen. Vi skal virkeligt tænke over, hvilket image der skabes ud ad til.

Skal vi kunne yde den bedste service til borgerne, skal vi sætte medarbejdere i centrum – tilfredse medarbejdere er mindre syge og vil kunne yde mere.

Jeg vil arbejde for medarbejderne i centrum, stem personligt

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, 4470 Svebølle

Bedre velfærdssamfund for de ældre, de syge og de ansatte i en kommune.

Der bliver flere og flere ældre og syge ude i hjemmene. Sygehusene effektiviserer, så presset på kommunerne vokser med større krav til plejen af de syge. Vi skal forebygge indlæggelser og klare flere komplekse opgaver for de syge og ældre.

Derfor må vi sikre at sundhedssektoren i kommunen kan løfte opgaverne.

For at det kan lade sig gøre, må det kommunale personale, hele tiden sikres de nødvendige kompetencer og ressourcer for en god planlægning.

Det må ikke blive et hovedløst krav om at personalet skal løbe hurtigere og hurtigere. Det kan kun løses ved at forbedre arbejdsgange og luge ud i unødvendige krav, som tidskontrol og produktionskrav. Og i stedet må der arbejdes for at personalet har større mulighed for at få et hurtigt overblik, samtidig med at der skal være tid til nærvær og omsorg.

Skal vi undgå indlæggelser og klare hurtigere udskrivelser, må det overvejes om vi i en så stor kommune, som Kalundborg, skal have mere end et akut-/aflastningssted. Pt. forefindes dette kun i Høng, hvorfor det kunne være værd at arbejde på endnu et sted, nærmere den tættest befolkede del af kommunen.

Det er yderst vigtigt, at arbejdsmiljøet sker med øget opmærksomhed på tillid og trivsel for de ansatte, idet det smitter positivt af på plejen til de ældre og syge i hjemmene.

Det skal kunne planlægges, så der kommer færre personaler i hjemmene. Mere medinddragelse, medbestemmelse og hensyntagen til både de ældres og de ansattes ønsker.

Dette vil give mere tryghed, nærvær og omsorg til de ældre og for de ansatte, bedre overblik, indsigt og mulighed for effektivisering.

Aase Due

Aase Due
Kommunalbestyrelseskandidat ( S )
Lærkevej 17, Reersø

Mulighederne er mange, Claus Bache

Praktiserende læge, Claus Bache skriver i Nordvestnyt, at “Politikerne må ændre en syg beslutning”, som handler om, at Kalundborg Kommune har samlet hele kommunens borgere, som er for syge til at være i eget hjem, men ikke syge nok til at være indlagt på sygehuset, på et af plejecentrene i Høng.Claus Bache har helt ret i, at lægernes tid ikke er bedst brugt på landevejene, og at de kunne foretage sig vigtigere ting end at sidde i en bil.

Vores sundhedsvæsen skal opbygges til gavn for borgerne – er det ikke dét, så må vi se på, om det er den rette beslutning der er taget af hensyn til borgerne ift. den pleje og behandling de skal have.

Jeg vil også gerne være med til at se på, om det er muligt at etablere et udekørende akut-team, med særlige kompetencer, som kunne gøre det muligt for flere at være i eget hjem.

Man kunne også se på samarbejdet mellem den mobile blodprøvetagning og kommunens akutteam, som kan sikre færre indlæggelser og genindlæggelser.

Mulighederne er mange – lad os finde de bedste løsningerne til gavn for borgerne

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland.

 

Vores folkeskole skal blive bedre

I torsdags deltog jeg i et vælgermøde vedr. vores folkeskoler i Kalundborg kommune.

Det store fremmøde, af lærere sagde alt !

Desværre fortalte de mange fremmødte om store udfordringer og problemer.

Inklusionen, er sket for hurtigt og for alt for mange, som ikke passer ind i den almindelige folkeskole, hvilket skader alle parter.

Modtageklasser er fjernet for børn med andet sprog end dansk.

Mangel på uddannede lærere, både p.g.a læreruddannelsen er lukket i Holbæk og dermed er der en konkurrence med kommuner nærmere Roskilde / KBH.

Forberedelsestiden savnes.

Skolerne kører med negativ økonomi.

Noget af skolereformen opleves faktisk som ok, men der må rettes op, så både elever, og lærere igen kommer til at trives.

Der blev talt om, at opsætte mål, men inden bør de fælles problematikker belyses, så vi kan handle og rette op. Det som fungerer godt et sted, kan anvendes andre steder.

Jeg går ind for at skolerne og lærernes frihed øges. Vi skal have en aftalt arbejdstidsaftale, som sikrer bedre arbejdsvilkår og så må der handles på hvordan inklusionen kan foregå til alles bedste.

Økonomien i området skal tilpasses.

Aase Due

Aase Due, nr. 6 på Liste A
Lærkevej 17, Reersø

Vi skal bevare pasningstilbuddene til de mindste.

Den 23. oktober – kunne man læse i Politikken, at antallet af børn, der bliver passet hos en dagplejer, er faldet markant. I 2017 passes ca. hvert 5. barn i dagpleje, hvor det var hvert 7. barn i 2007.

Det er vigtigt, at vi i Kalundborg kommune bevarer og styrker et pasningstilbud som dagplejen. Der er børn, som har brug for den tryghed, en lille børnegruppe giver, og ikke mindst den tryghed et hjemligt miljø i dagplejen kan tilbyde.

Det er vigtigt, at alle børn får en god start på livet. Vi skal bevare et alternativ til vuggestuen, så forældrene har et valg.  Denne mulighed vil jeg arbejde for bevares i Kalundborg Kommune, hvis jeg bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen.  Stem på Socialdemokratiet, stem personligt.

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, Svebølle

Foreningslivet

Den 3. november havde jeg den fornøjelse at deltage i et arrangement, som foreningen Visens venner havde arrangeret. Det var 35. gang der blev afholdt viseaften i Gl. Svebølle forsamlingshus. Aftenen bød på sang, musik og ostebord.

Denne aften bekræftede mig i vigtigheden af, at Kalundborg Kommune fastlægger en kommunikationsstrategi, der synliggør kulturtilbuddene.  Der skal være let adgang for alle. Det vil styrke borgernes deltagelse i kulturlivet. Foreningslivet er en af grundpillerne for en god bosætningsstrategi.

Vi er allerede godt på vej med dette arbejde i form af ”Kalundborg kalenderen”, og vi skal have alle med.

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, 4470 Svebølle

 

Uddannelserne i Region Sjælland skal styrkes

Når man de seneste år har opgjort, hvilke videregående uddannelser, der havde flest ansøgere per studiepladser, er man kommet frem til en overraskende konklusion. For mens vi i mange år har fået at vide, at alle unge ville studere i København, er det faktisk Region Sjællands uddannelser, der er mest eftertragtede. Senest var det seks ud af de ti mest søgte per studieplads, som lå i vores region.

På den ene side kan man glæde sig over, at vores uddannelser er populære. Men på den anden side viser undersøgelsen også, at vi simpelthen har for få uddannelsespladser i vores region.

Centraliseringen har ramt os hårdt de seneste tyve år, og der er lukket både ingeniøruddannelse, lærerseminarier og handelsuddannelser. Resultatet er, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft de skal bruge, og at det offentlige ikke får folk med de nødvendige kvalifikationer. Så sent som sidste år kom det frem, at 45 % af dem der bliver ansat i lærerstillinger i Kalundborg Kommune ikke er læreruddannet, og vi mangler stadig sygeplejersker til det nye psykiatrihospital i Slagelse og til sygehuse og kommuner i hele regionen.

Hvis den udvikling fortsætter, ender vi med langsomt at kvæle Region Sjælland.

Færre virksomheder kan finde de rigtige folk, og de offentlige tilbud bliver udhulet.

Derfor er det en tvungen opgave for os politikere, der repræsenterer regioner, kommuner og Folketing, at sikre flere studiepladser, og et stop for centraliseringen af vores uddannelser.

På sigt er det også nødvendigt at oprette langt flere uddannelser, der retter sig imod det private arbejdsmarked.

Det er ikke noget vi kan, det er noget vi skal!

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland
Regionsrådsmedlem (A)

Kaare Dybvad
MF (A)

 

Mangler vi kultur i Kalundborg Kommune?

I denne valgkamp, har jeg rigtig mange gange hørt, at vi mangler kultur i Kalundborg.

Nu kan det jo diskuteres, hvad kultur er. Men for mig er kultur, den måde vi lever på, dvs. at fritid, naturoplevelser og idræt er en del af kulturen.

Jeg sidder i skrivende stund, i Kalundborg Svømmehal, hvor jeg er en af chaufførerne, for de 110  gymnaster, der i dag afslutter deres gymnastik weekend, holdt i vores lokale hal og på Firhøjskolen. Med opbakning fra de frivillige og forældre. Dette beviser at der er kultur også i de små lokal samfund.

Dog mener jeg som nyopstillet byråds kandidat, at vores fremtidige fokus, netop skal være, at vi skal hjælpe de lokale ildsjæle, med den fornødne økonomiske støtte, men så sandelig også hjælpe med at få kulturen synliggjort, så bosiddende og fremtidig borgere, bliver opmærksom på, at der så sandelig findes kultur i denne kommune.

Ann-Marie Lykkebo Bengtsen
Kommunalbestyrelseskandidat  A
Gartnerstien 14, Snertinge

Bedre anvendelse af sundheds og akuthuset…………..

……………… til gavn for patienterne i Kalundborg.

Vi har i Kalundborg et sundheds og akut hus.

Her kan tages blodprøver og foretages røntgen undersøgelser. Der udføres træning og sygepleje ydelser.

Vi har på nuværende tidspunkt stor succes med tilknytning af speciallæger indenfor geriatri, hjertespecialister og diabetes.

Vi sygeplejesker, der er ansat i Kalundborg kommune har en sygeplejeklinik, hvor der ydes pleje til de patienter, som er selvkørende eller kan transporteres hertil.

Udenfor dagtiden fungerer sundhedshuset, som akuthus med tilknyttet sygeplejerske og vagtlæge.

Vi i socialdemokratiet vil gerne arbejde for at sundheds- og akuthuset anvendes bedre og udnyttes mere.

Her kan jeg sagtens se og finde udviklingsmuligheder.

Jeg ser gerne, at flere specialister tilknyttes, så borgere/ patienter i Kalundborg ikke skal køre længere end nødvendigt.

Især fordi det ofte er meget opslidende, når man er svækket af en alvorlig sygdom og så oveni skal ud på  længere transport til diverse undersøgelser og på flere forskellige sygehuse.

Hvorfor ikke få endnu flere specialister tilknyttet sundheds og akuthuset  ?

Vi har med vores digitale teknologi mulighed for, at undersøgelserne kan blive vurderet af specialister, som får lagt den bedste behandlingsplan, uden patienten skal køre til specialisten.

Hvad skulle der være i vejen for, at en læge med speciale indenfor cancerbehandling kommer til akut og sundhedshuset og her afholder samtalerne med den syge og igangsætter behandlingen ?

Skulle det ikke være muligt at tage den svære samtale, få ordinationen på den rette kemobehandling, i tablet form eller ved tilslutning til en kemo pumpe, som vi hjemmesygeplejerser senere kan frakoble ?

Ovenævnte eksempel er kun et af mange muligheder.

Aase Due

Aase Due / sygeplejerske / tlf. nr 21250899
Lærkevej 17, Reersø, 4281 Gørlev
Kandidat til kommunevalget for socialdemokraterne