Tag-arkiv: Sjælland

Vælg sundhed…….

……. stem på mig, Kirsten Rask.

Nu er valget DIT – det er dem der STEMMER der BESTEMMERVælg SUNDHED – stem på RASK❌ nr 5 på liste 🅰️ til Region Sjælland❌ nr 3 på liste 🅰️ til Kalundborg Kommune

Opslået af Kirsten Rask på 18. november 2017

Uddannelserne i Region Sjælland skal styrkes

Når man de seneste år har opgjort, hvilke videregående uddannelser, der havde flest ansøgere per studiepladser, er man kommet frem til en overraskende konklusion. For mens vi i mange år har fået at vide, at alle unge ville studere i København, er det faktisk Region Sjællands uddannelser, der er mest eftertragtede. Senest var det seks ud af de ti mest søgte per studieplads, som lå i vores region.

På den ene side kan man glæde sig over, at vores uddannelser er populære. Men på den anden side viser undersøgelsen også, at vi simpelthen har for få uddannelsespladser i vores region.

Centraliseringen har ramt os hårdt de seneste tyve år, og der er lukket både ingeniøruddannelse, lærerseminarier og handelsuddannelser. Resultatet er, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft de skal bruge, og at det offentlige ikke får folk med de nødvendige kvalifikationer. Så sent som sidste år kom det frem, at 45 % af dem der bliver ansat i lærerstillinger i Kalundborg Kommune ikke er læreruddannet, og vi mangler stadig sygeplejersker til det nye psykiatrihospital i Slagelse og til sygehuse og kommuner i hele regionen.

Hvis den udvikling fortsætter, ender vi med langsomt at kvæle Region Sjælland.

Færre virksomheder kan finde de rigtige folk, og de offentlige tilbud bliver udhulet.

Derfor er det en tvungen opgave for os politikere, der repræsenterer regioner, kommuner og Folketing, at sikre flere studiepladser, og et stop for centraliseringen af vores uddannelser.

På sigt er det også nødvendigt at oprette langt flere uddannelser, der retter sig imod det private arbejdsmarked.

Det er ikke noget vi kan, det er noget vi skal!

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland
Regionsrådsmedlem (A)

Kaare Dybvad
MF (A)

 

Medarbejderne er den vigtigste ressource – også i Kalundborg

Dem skal vi passe godt på – for de er de virkelig uerstattelige.

Når mit ønske om at blive valgt til både kommunalbestyrelse og regionsrådet går i opfyldelse, vil jeg arbejde for at sikre medarbejderens trivsel og dermed også øge mulighederne for rekruttering og fastholdelse i jobbet.

Det er ikke alene til ulempe for borgerne, når de gentagne gange skal skiftesagsbehandler/ SSH/SSA/Sygeplejerske/pædagog/lærer/etc, fordi arbejdspladsen eller medarbejderen ikke fungerer optimalt.

Det er ressourcekrævende af de der er tilbage på jobbet, når man skal afskedige erfarne-  og ansætte nye medarbejdere – måske oven i købet ufaglærte, fordi det ikke er muligt at tiltrække faglærte medarbejder!

Det koster et ikke ubetydeligt beløb, at oplære nye medarbejdere.

Det er min vurdering, at en god arbejdsplads har et godt arbejdsmiljø, med mulighed for kompetenceudvikling.

Jeg vil arbejde for at sikre, at synspunkter fra medarbejdere på alle niveauer, inddrages i samarbejdet med politikerne, således at politikerne får et mere nuanceret grundlag at træffe beslutninger på – dels for borgernes skyld, men så sandelig også for alle de medarbejdere, som vi som politikere har ansvaret for

Medarbejderne i Kalundborg Kommune og Region Sjælland skal tilvælge os i – ikke fravælge os.

Kirsten Rask
Kandidat til Kommunalvalg Kalundborg Kommune og regionsrådet, Region Sjælland (A)

Ikke at prioritere, er også at prioritere

Vi er nødt til at turde prioritere den dyreste medicin rent politisk – for ellers overlader vi ansvaret til andre!

Så må den nye hofte eller den medicinske patient måske vige til fordel for dyr medicin, som måske både har ringe virkning og mange bivirkninger.*

kirsten_rask

Af Kirsten Rask – Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)

Region Sjælland skal bruge ekstra 335 mio. kr. til medicin i 2016, og Region Midt har lige lavet forlig på ca. 700 mio. og skal fyre op mod 800 medarbejdere.

Med en spareplan på 335 mio. kommer vi desværre nok heller ikke udenom at afskedige medarbejdere.

Regionerne er ellers kommet rigtig godt i gang med at løse endnu flere opgaver, samtidig med at der også er rigtig meget fokus på faglig kvalitet i behandlingen og den patientoplevede kvalitet.
Vi har vedtaget at arbejde med “Patienten som Partner”, som er et rigtig godt redskab til at sikre, at patienter og pårørende er medbestemmende over den behandling der iværksættes.
Vi har også vedtaget at arbejde med ´Værdi for borgeren´, som har fokus på forebyggelse, kvalitet og effektivisering.
Projektet understøttes af en belønningspulje, der udmøntes, hvis sygehusene dokumenterer fuld målopfyldelse på en given procentdel af målene. Ellers bliver sygehusene modregnet i næste års budget.
Men – når der skal spares 335 mio., som sikkert vil medføre afskedigelser blandt de der har den daglige og tætte kontakt med patienterne, så kan det medføre udfordringer, at implementere de rigtig gode intentioner – og hvis ikke sygehusene når at opfylde “Værdi for Borgeren”, så har sygehusene endnu færre penge året efter.
Det er ikke acceptabelt – det må der gøres noget ved.

Hvis vi mener alle de gode intentioner vi har alvorligt – så må Regeringen sørge for:

  1.  At der enten iværksættes en prioritering nationalt, således at det bliver muligt at forhandle med medicinalindustrien og opnå reducerede priser som feks. i Norge.
  2.  At der tilføres de nødvendige midler til Regionerne, så vi reelt har de nødvendige økonomiske midler og medarbejdere, til at pleje- og behandle patienterne med høj faglig kvalitet.

Jeg foreslår endvidere, at man også ser kritisk på administrationen i Region Sjælland – måske er der også potentialer for tilpasning af ressourcerne her.

* Faktaboks:
Jeg gør opmærksom på at jeg IKKE mener at medicin som er helbredende skal bortprioriteres, det er udelukkende medicin som måske kan være en smule livsforlængende og som man endnu ikke kender hverken virkning eller bivirkninger på: