Tag-arkiv: indlæggelser

Bedre velfærdssamfund for de ældre, de syge og de ansatte i en kommune.

Der bliver flere og flere ældre og syge ude i hjemmene. Sygehusene effektiviserer, så presset på kommunerne vokser med større krav til plejen af de syge. Vi skal forebygge indlæggelser og klare flere komplekse opgaver for de syge og ældre.

Derfor må vi sikre at sundhedssektoren i kommunen kan løfte opgaverne.

For at det kan lade sig gøre, må det kommunale personale, hele tiden sikres de nødvendige kompetencer og ressourcer for en god planlægning.

Det må ikke blive et hovedløst krav om at personalet skal løbe hurtigere og hurtigere. Det kan kun løses ved at forbedre arbejdsgange og luge ud i unødvendige krav, som tidskontrol og produktionskrav. Og i stedet må der arbejdes for at personalet har større mulighed for at få et hurtigt overblik, samtidig med at der skal være tid til nærvær og omsorg.

Skal vi undgå indlæggelser og klare hurtigere udskrivelser, må det overvejes om vi i en så stor kommune, som Kalundborg, skal have mere end et akut-/aflastningssted. Pt. forefindes dette kun i Høng, hvorfor det kunne være værd at arbejde på endnu et sted, nærmere den tættest befolkede del af kommunen.

Det er yderst vigtigt, at arbejdsmiljøet sker med øget opmærksomhed på tillid og trivsel for de ansatte, idet det smitter positivt af på plejen til de ældre og syge i hjemmene.

Det skal kunne planlægges, så der kommer færre personaler i hjemmene. Mere medinddragelse, medbestemmelse og hensyntagen til både de ældres og de ansattes ønsker.

Dette vil give mere tryghed, nærvær og omsorg til de ældre og for de ansatte, bedre overblik, indsigt og mulighed for effektivisering.

Aase Due

Aase Due
Kommunalbestyrelseskandidat ( S )
Lærkevej 17, Reersø