Vi skal have alle med.

Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune kører i denne valgkamp med et slogan, som lyder: ”vi skal have alle med” Det er præcis disse ord, der skal være omdrejningspunkt for den politik, vi ønsker at føre. Det hjælper fx ikke, at børnene går gennem folkeskolen uden at have lært noget. Vi skal satse på den tidlige indsats. Allerede i vuggestuen, dagplejen og børnehaven skal der være fokus på børns trivsel, så mistrivsel opfanges, og der hurtigt kan mobiliseres en indsats.

Rockwool Fonden er kommet med en rapport, der viser, at på landsplan er cirka 5000 unge per ungdomsårgang – unge mellem 25 og 29 år – ikke kommet i uddannelse eller fundet sig et job. Dette ses to år i træk. Dermed falder de ind under betegnelsen udsatte unge. Det skønnes at koste samfundet årligt mellem 12 og 15 mia. kr.

Vi skal blive bedre – meget bedre – til at fastholde denne gruppe unge i en uddannelse.

Rapporten gør det også klart, at det er svært for de unge at skaffe en praktikplads. Dette medvirker i høj grad til, at de mister lysten til at uddanne sig.

Socialdemokratiet vil arbejde for at skabe et stærkt samarbejder mellem fagbevægelsen og kommunes virksomheder. Et samarbejde med henblik på at vi kan få de unge i uddannelse – og videre ud i job efter endt uddannelse. Vi skal sammen ind i fremtiden, ingen skal stå tilbage på perronen, når toget er kørt.

Stem på Socialdemokratiet – stem personligt.

Med venlig Hilsen
Lars Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, Svebølle

Genoptræning efter erhvervet hjerneskade

Det er ikke godt nok at “overleve” – man skal også “leve godt” med sin erhvervede sygdom.

Desværre er der også i Kalundborg kommune, borgere der bliver ramt af hjerneblødning eller blodpropper – også kaldet apopleksi.

Noget af dét jeg gerne vil arbejde for, hvis jeg får personlige stemmer nok, til både at blive valgt til kommunalbestyrelsen i Kalundborg og Regionsrådet i Region Sjælland (A) er, at sikre at vi også i Kalundborg Kommune, har de mest optimale forhold, for at bringe borgerne så godt tilbage til dén hverdag de havde, inden de blev syge.

Vi skal sikre at der er specialuddannet personale til borgere med erhvervet hjerneskade, en såkaldt hjerneskadekoordinator.

Det er vigtigt, at kommunens hjerneskadekoordinator, eller anden tilsvarende, deltager i de tværfaglige planlægningsmøder på sygehusafdelingerne i god tid inden udskrivelsen, således at borgerne får den bedst mulige tilbagevenden til egnet bolig.

Såfremt der stadig er behov for intensiv træning på kommuneniveau, er det vigtigt at vi har egnede genoptræningspladser med specialuddannede medarbejdere, som har rehabilitering/genoptræning i fokus. Det har de i de fleste andre kommuner.

Dét og meget andet, er noget jeg vil arbejde for at sikre, når jeg bliver valgt til både region og kommune.

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland (A)

Medarbejderne er den vigtigste ressource – også i Kalundborg

Dem skal vi passe godt på – for de er de virkelig uerstattelige.

Når mit ønske om at blive valgt til både kommunalbestyrelse og regionsrådet går i opfyldelse, vil jeg arbejde for at sikre medarbejderens trivsel og dermed også øge mulighederne for rekruttering og fastholdelse i jobbet.

Det er ikke alene til ulempe for borgerne, når de gentagne gange skal skiftesagsbehandler/ SSH/SSA/Sygeplejerske/pædagog/lærer/etc, fordi arbejdspladsen eller medarbejderen ikke fungerer optimalt.

Det er ressourcekrævende af de der er tilbage på jobbet, når man skal afskedige erfarne-  og ansætte nye medarbejdere – måske oven i købet ufaglærte, fordi det ikke er muligt at tiltrække faglærte medarbejder!

Det koster et ikke ubetydeligt beløb, at oplære nye medarbejdere.

Det er min vurdering, at en god arbejdsplads har et godt arbejdsmiljø, med mulighed for kompetenceudvikling.

Jeg vil arbejde for at sikre, at synspunkter fra medarbejdere på alle niveauer, inddrages i samarbejdet med politikerne, således at politikerne får et mere nuanceret grundlag at træffe beslutninger på – dels for borgernes skyld, men så sandelig også for alle de medarbejdere, som vi som politikere har ansvaret for

Medarbejderne i Kalundborg Kommune og Region Sjælland skal tilvælge os i – ikke fravælge os.

Kirsten Rask
Kandidat til Kommunalvalg Kalundborg Kommune og regionsrådet, Region Sjælland (A)

Valgkamp 2017 i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune skal være ansvarsbevist….

Borgmesterkandidat Gunver Jensen

Kalundborg kommune skal være en ansvarsbevidst arbejdsgiver, der håndhæver overenskomsternes sociale klausuler med hensyn til antal af lærlinge, ansættelsesforhold og arbejdsmiljø både ved kommunens bygge- og anlægsopgaver og hos kommunens leverandører.


Følg debatten med vores kandidater til KV17 valg.

Debatten starter efter listen med kandidaterne.
Du kan kommentere de enkelte indlæg, men skriv i en sober saglig tone.

Find de øvrige Kandidater ……….
2    Lars Kuhre Mortensen
3    Kirsten Rask
4    Hanne Olesen
5    Marianne Madsen
6    Aase Due
7    Carl Andersen
8    Sylvester Agbedoglo
9    Maja Hansen
10  Arne Jensen
11  Allan Orris
12  Jakob Søgaard
13  Kristine Vesterskov Olsen
14  Abdullahi Abdi Gutale
15  Ann-Marie Lykkebo Bengtsen
16  Ole Aaberg
17  Flemming Bjerre Gede

Vi skal vide, hvad vi får

Genindfør beskikkelsesordning for translatører og tolke

Erhvervsministeriet afskaffede Beskikkelsesordningen for translatører og tolke pr. 1. januar 2016, hvilket betyder at enhver som mener de kan tale og forstå dansk og et fremmed sprog, kan nedsætte sig som tolk.

Der er med andre ord, ingen kvalitetssikring på området.

Dét giver kaos på området og underminerer de der møjsommeligt har uddannet sig til Cand.ling.merc og som har de rette kompetencer for at kunne oversætte på et højt niveau.

Lige nu hører vi i medierne om tolke på sundhedsområdet, som ikke engang kan sproget, hvilket kan have katastrofale følger for den enkelte patient – det er simpelt hen ikke godt nok.

At tolke er jo andet og mere end at oversætte ord for ord – at tolke er også at kende til hvad der menes med ord og måden de sammensættes på, egn for egn.

Vi behøver ikke at gå længere end til dansk for at komme med et eksempel på dette: “det er da meget godt”, som i hovedstadsregionen betyder “det er da rigtig godt”, men som på jysk siges og forstås som: “joh…   det er vist lidt halvskidt”

Så nu må Erhvervsministeriet på banen, og se at få genindført Beskikkelsesordningen for translatører og tolke, så virksomheder og offentlige instanser véd hvad de får, får de får oversat af en beskikket translatør/tolk.

 

Kirsten Rask
Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)
Kandidat til Regions- og Kommunalvalg (Kalundborg) 2017

Gunver Jensen mener…….

 

Sårbare unge og unge, der har været på kontanthjælp i årevis, har ofte andre udfordringer end, at de mangler et arbejde eller en uddannelsesplads.

For disse unge er det nødvendigt men en håndholdt individuel indsats, gerne med en mentor tilknyttet. Det kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer, men det betaler sig på den lange bane.

Dog vil det vigtigste for den enkelte og for mig altid være, at det giver selvværd og livskvalitet at kunne klare sig selv.

Vi bliver nok ikke ingeniører…..

………. men vi vil gerne være noget alligevel

Maja Hansen

I Kalundborg kommune går det godt på mange områder. Der er fremdrift i erhvervslivet, ingeniøruddannelsen er kommet i gang, vi har en verdensberømt industriel symbiose og der er store planer om et ”Knowledge hub”.

Det er dette billede, som man hest vil vise frem af vores lokalområde, men….der er dog også en skyggeside.

Kalundborg Kommune har i mange år også ”udmærket” sig ved at være en af de kommuner i regionen, hvor flest unge er på offentlig forsørgelse, og det er jo nærliggende at spørge sig selv, hvordan det da kan lade sig gøre, når det ellers går så godt og solen skinner på så mange.

Derfor må og bør vi kræve en særlig indsats for også at investere i de unge, der ikke har fået det fulde udbytte af mange års skolegang.

Derfor skal der skabes bedre muligheder så langt færre unge ikke får glæde af at være en del af et fællesskab på en arbejdsplads eller et uddannelsessted:

Folkeskolen:

  • Større vægt på praktiske fag og kontakt med virksomheder i overbygningen
  • Giv skolevæsenet en chance for at opdage at læring handler om andet end de akademiske færdigheder, vi har så travlt med at måle i PISA-undersøgelser. De er også vigtige, men kloge hænder kan vi heller ikke undvære
  • Bring unge i kontakt med erhvervslivet, så de får et ordentligt billede af, hvad en erhvervsuddannelse kan bruges til

Produktionsskolen:

  • Styrk produktionsskolen så den bliver centrum for forberedelse af unge til arbejdsmarkedet eller anden uddannelse
  • Gør produktionsskolerne til en ”mini-campus” med mange forskellige muligheder for at nå frem til det rigtige valg i livet
  • Styrk lærerkompetencer der forener teori og praksis i udviklende fællesskaber

Ungdomsskolen:

  • Styrk ungdomsskolen, så den fortsat kan bidrage til at skabe meningsfyldte fællesskaber for unge, der ikke bliver superguitarister eller solosangere.

Det må ikke ske………

…….. at vi ikke kan få lægevagt i Kalundborg Kommune.

Aase Due

Vi har efter lukning af Kalundborg sygehus, endelig fået et velfungerende sundheds og akuthus.

Vi ønsker i socialdemokratiet, at det bliver endnu mere udnyttet og velfungerende til gavn for de borgerne og især de syge i Kalundborg kommune.

Vi ønsker at efterleve det nære sundhedsvæsen, hvilket nu risikerer at blive dårligere for kalundborgenserne.

Med de hurtigere udskrivelser af patienter fra regionens sygehuse, opleves der ofte behov for lægelig kontakt og assistance. Dette for at hindre genindlæggelser og sikre den nødvendige efterbehandling i eget hjem.

Samtidig skal vi i hjemmeplejen/ sygeplejen, efterleve endnu flere forebyggelser og hindre indlæggelser.  Det strider imod al sund fornuft, når sygeplejen i kommunerne, netop er i gang med at øge kompetencerne med akut sygepleje. Akut sygeplejen kan ikke fungere optimalt uden lægefaglig sparring udenfor egen lægekonsultationernes åbningstider.

Hvis det nu sker, at lægevagten ikke længere kan dække Kalundborg kommune, vil borgerne få en dårligere behandling end andre mennesker bosiddende i nabokommunerne, med forsinket behandlingsmulighed, risiko for komplikationer, samt gener med længere transport.

Vil vi det nære sundhedsvæsen, må der virkelig arbejdes aktivt med regionerne, for sikre lige adgang for borgerne i Kalundborg.

Hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis vi ikke har nogen mulighed for lægelig vurdering i hjemmet eller på sundheds og akuthuset ?

Se i øvrigt :
http://sn.dk/Kalundborg/Lukning-af-laegevagt-vil-stille-borgere-daarligere/artikel/689742

Bindende kommunalpolitiske folkeafstemninger

– det kan blive spændende!

En af de knap så forudsigelige elementer i året åbningstale i Folketinget er forslaget om at kommuner kan udskrive bindende folkeafstemninger om kommunale emner.

Det kan blive både godt og skidt  – Djævelen  ligger i detaljen, og de regler som indenrigsministeren vil komme med, kan forvandle skidt til kanel og omvendt.

Som udgangspunkt er jeg positiv. I sager hvor kommunalbestyrelsen ikke har et klart flertal, hvor sagen gælder hele kommunen, og hvor det ikke har voldsomme økonomiske konsekvenser, så kan det være en god ide.

Men jeg frygter det værste:
At et mindretal i kommunen kan bruge det som syltekrukke.

At en mindre gruppe af borgere kan bruge det til at stoppe vindmøller, motorveje, institutioner og andre ting, som er gode nok, men ”bare ikke skal ligge lige her”.

At det kan blive et uansvarligt tag selv bord, hvor der er ikke er sammenhæng mellem de, der høster fordelene og de, der betaler regningen.

Jeg venter spændt på at se forslagets detaljer.

Arne Jensen
Socialdemokratisk kandidat til kommunalbestyrelsen i Kalundborg.