Sygehusbehandling i hjemmene.

Hvorfor er det altid patienterne der skal bringes hen til sygehusbehandling – man kan lige så godt gøre det omvendt, og bringe behandlingen hjem til borgerne.

Region Sjælland er bl. a. kendetegnet ved, at vi har lange afstande for mange borgere, hen til sygehusene. Dén afstand kan vi ikke gøre så meget ved – men man kan i stedet for bringe behandlingen hjem til borgerne, hvor det er muligt.

Det ligger den socialdemokratiske regionsrådsgruppe på sinde, at vi får den rette behandling, til de rette patienter, til den rette tid og på rette sted.

Region Sjælland og Køge kommune har indgået et samarbejde om et mobilt laboratorium, som er bemandet med en bioanalytiker (laborant) og en sygeplejerske (stillet til rådighed fra kommunen). Den kører som en forsøgsordning til slutningen af dette år, men resultaterne tegner allerede storslået.

Den betyder at ældre på plejecentre og syge borgere i eget hjem, kan få taget deres blodprøve i hjemmet, og der er udstyr i bilen, så ca 50 analyser kan analyseres på stedet, og i samarbejde med hospitalet, kan sygeplejersken iværksætte relevant behandling, som f.eks. at sætte væske op. Det kan betyde, at borgeren kan blive i eget hjem, i stedet for at skulle ind på sygehuset. Noget tyder på, at de praktiserende læger ikke henviser til ordningen så ofte, som de kunne, men det kan vi arbejde på at gøre bedre.

Den socialdemokratiske Regionsrådsgruppe vil derfor foreslå, at ordningen med tiden, udbredes til hele regionen – ikke mindst til Lolland og Falster, som dels har flere syge ældre, dels har en del indlæggelser og genindlæggelser og som også er udfordret af, at den offentlige trafik heller ikke kører alle steder- og i alle retninger.

Vi ser det derfor som et tilbud, som borgerne vil kunne have stor glæde af, når de kan få taget- og analyseret mange prøver i eget hjem, kan få iværksat en del behandling hjemme, ikke så ofte skal indlægges og ikke skal så ofte skal køre mellem hjem og sygehus/sundhedscentre.

Det vil betyde at der kommer større sammenhæng i behandlingen for patienterne, og at de ikke så ofte skal køres rundt på landevejene, hvilket er en yderligere belastning for en ældre og svækket borger – og især hvis man også er lidt dement.

Den Socialdemokratiske regionsrådsgruppe har derfor taget initiativ til at sætte mobillaboratorierne med bioanalytikere og sygeplejersker på dagsordenen nu.

Faktaboks: Der kører også en et mobilt laboratorium i Holbæk, Kalundborg og Odsherred som et samarbejde mellem Region Sjælland og disse kommuner, men der er ikke sygeplejerske med, så der kan ikke iværksættes en behandling på stedet.

Kirsten Rask

Regionsrådsmedlem (A), Kandidat til regionsrådsvalget 2017, Kandidat til kommunalvalget i Kalundborg Kommune 2017

Ikke at prioritere, er også at prioritere

Vi er nødt til at turde prioritere den dyreste medicin rent politisk – for ellers overlader vi ansvaret til andre!

Så må den nye hofte eller den medicinske patient måske vige til fordel for dyr medicin, som måske både har ringe virkning og mange bivirkninger.*

kirsten_rask

Af Kirsten Rask – Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)

Region Sjælland skal bruge ekstra 335 mio. kr. til medicin i 2016, og Region Midt har lige lavet forlig på ca. 700 mio. og skal fyre op mod 800 medarbejdere.

Med en spareplan på 335 mio. kommer vi desværre nok heller ikke udenom at afskedige medarbejdere.

Regionerne er ellers kommet rigtig godt i gang med at løse endnu flere opgaver, samtidig med at der også er rigtig meget fokus på faglig kvalitet i behandlingen og den patientoplevede kvalitet.
Vi har vedtaget at arbejde med “Patienten som Partner”, som er et rigtig godt redskab til at sikre, at patienter og pårørende er medbestemmende over den behandling der iværksættes.
Vi har også vedtaget at arbejde med ´Værdi for borgeren´, som har fokus på forebyggelse, kvalitet og effektivisering.
Projektet understøttes af en belønningspulje, der udmøntes, hvis sygehusene dokumenterer fuld målopfyldelse på en given procentdel af målene. Ellers bliver sygehusene modregnet i næste års budget.
Men – når der skal spares 335 mio., som sikkert vil medføre afskedigelser blandt de der har den daglige og tætte kontakt med patienterne, så kan det medføre udfordringer, at implementere de rigtig gode intentioner – og hvis ikke sygehusene når at opfylde “Værdi for Borgeren”, så har sygehusene endnu færre penge året efter.
Det er ikke acceptabelt – det må der gøres noget ved.

Hvis vi mener alle de gode intentioner vi har alvorligt – så må Regeringen sørge for:

  1.  At der enten iværksættes en prioritering nationalt, således at det bliver muligt at forhandle med medicinalindustrien og opnå reducerede priser som feks. i Norge.
  2.  At der tilføres de nødvendige midler til Regionerne, så vi reelt har de nødvendige økonomiske midler og medarbejdere, til at pleje- og behandle patienterne med høj faglig kvalitet.

Jeg foreslår endvidere, at man også ser kritisk på administrationen i Region Sjælland – måske er der også potentialer for tilpasning af ressourcerne her.

* Faktaboks:
Jeg gør opmærksom på at jeg IKKE mener at medicin som er helbredende skal bortprioriteres, det er udelukkende medicin som måske kan være en smule livsforlængende og som man endnu ikke kender hverken virkning eller bivirkninger på:

Rasmus Horn Langhoff genvalgt

Rasmus Horn Langhoff er genvalgt til Folketinget. Vi ønsker tillykke med valget. Og Vi takker for Jeres støtte til ham.

Rasmus_region_sj_a

 

Socialdemokraterne har fået 1.104 flere stemmer i Kalundborg Kommune.

Rasmus Horn Langhoff har fået 5992 stemmer samlet i Storkreds Sjælland, hvilket er en fremgang på 582 stemmer.

Bevar Høng – Tølløse Banen

Togtur 14. juni 2015 Slagelse – Tølløse

Søndag den 14. juni 2015, havde Rasmus Horn Langhoff ca. 300 borgere med ombord i veterantog, i en støtteaktion for Tølløsebanen.

Vi kørte fra Slagelse Station og endte om eftermiddagen i Tølløse. Det blev til en rullende folkefest langt Tølløsebanen, hvor folk kunne stå af og på undervejs.

Hele arrangementet var iværksat af Rasmus Horn Langhoff, lokal valgt folketingsmedlem og formand for Folketingets Transportudvalg, i en støtteaktion for Tølløsebanen.

Rasmus fortæller om togturen:Tak for en enestående kampagne i dag. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Sikke en oplevelse, sikke en gejst. Hold op, hvor det bare kørte som smurt.

Tak for en hamrende flot indsats fra jer alle. Tænk, at vi kan mønstre den slags store folkelige aktiviteter. Det er og bliver valgkampens absolutte højdepunkt“.

 

bevar_banen1

Velkommen

SOCIALDEMOKRATERNE I KALUNDBORG

På hjemmesiden kan  du finde oplysninger om Socialdemokraterne i Kalundborg, Regionen, Kredsen, Gruppen, Rasmus Horn Langhoff, medlem af Folketinget, nyttige links og meget mere.Har du brug for yderligere info, er du velkommen til at kontakte:

Har du brug for yderligere info, er du velkommen til at kontakte:
Formand Gunner Jørgensen, Fælledvej 5, 4281 Gørlev
mobil: 20 48 85 68kontakt mail