Kommunalbestyrelsen

Gruppemøder

Møderne afholdes på Holbækvej 141 B – kl. 16.30 – sammen med SF.

Dagsorden kan findes på kommunens hjemmeside under menupunktet – Politik og Demokrati.

Mange hilsner og på gensyn

Gunver Jensen, Gruppeformand Socialdemokraterne