Om

Formålet med kredsorganisationen:

  • at inspirere til og koordinere politiske dialoger, uddannelse og samarbejde mellem kredsens foreninger samt formidle samarbejdet med den øvrige arbejderbevægelse.
  • at formidle samarbejdet med kredsens folketingskandidat samt opstille og føre valgkamp for denne.
  • at arbejde for øget tilslutning til partiet.

Kredsorganisationens opgaver

Opstilling af folketingskandidat.
I hver af de i lov om valgene til Folketinget fastsatte opstillingskredse udpeges en kandidat for Socialdemokratiet. Kandidaterne opstilles sideordnede, således at samtlige kandidater opstilles i hver opstillingskreds inden for regionen.

Kommunalbestyrelsesvalg.
Kredsorganisationen skal bistå de lokale foreninger ved planlægningen af kommunevalget.

Regionsrådsvalg.
Kredsorganisationen skal i den kompetente forsamling forud for regionsrepræsentantskabsmødet/generalforsamlingen indstille forslag til kandidater til regionsrådsvalget.

Møder om det regionale arbejde.
Kredsorganisationens bestyrelse samles mindst to gange om året, sammen med de øvrige kredsbestyrelser inden for regionen, til møde med regionsbestyrelsen og regionsrådsgruppen for at drøfte det regionspolitiske arbejde.

Agitation og valgkamp.
Kredsorganisationen skal i samarbejde med foreningerne i kredsen arbejde for at få flere medlemmer i partiet. Kredsorganisationen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater til Folketinget, regionsrådsvalget samt medvirke i Europa-Parlamentsvalgkampen.

Oplysningsarbejde.
Kredsorganisationen skal lave oplysnings- og uddannelsesvirksomhed.

Samarbejde med foreningerne.
Kredsorganisationens ledelse samarbejder med foreningerne i kredsen for at formidle en tæt kontakt med folketingskandidaten og Socialdemokraterne Region Sjælland.