Historie om 1. maj

Hvorfor fejrer vi 1. maj?

Den 1. maj 1890 blev den første kampdag afholdt i Danmark. Det foregik i Fælledparken i København, da det var forbudt at demonstrere i gaderne. Siden denne dag er Fælledparken blevet forbundet med 1. maj, og over hele landet afholdes festligheder og taler i parker og haveanlæg. Siden 1890 har målene for kampdagen ændret sig. I 1919 indførtes en ottetimers arbejdsdag i Danmark. I 1938 kom den første lov om lønnet ferie, og i 1974 blev den fem dage lange arbejdsuge indført.

Illustration fra det socialistiske ugeblad Ravnen. Fra Arbejdernes Bibliotek og Arkiv.
Illustration fra det socialistiske ugeblad Ravnen. Fra Arbejdernes Bibliotek og Arkiv.

Fælledparken har en historisk tilknytning til arbejderbevægelsen, ikke mindst på grund af Slaget på Fælleden, som vi netop har udgivet en ny artikel om her på siden. Slaget blev udkæmpet den 5. maj 1872, da Louis Pio, arbejderbevægelsens leder, havde indkaldt til et møde i Fælledparken. Pio selv blev arresteret inden mødet, og de fremmødte arbejdere blev slået ned af politi og husarer, men i eftertiden er dagen kommet til at symbolisere arbejdernes kamp for bedre arbejdsvilkår.
Kilde: http://danmarkshistorien.dk/


 

Lidt historie om vores parti.
Socialdemokratiet har rødder helt tilbage i forrige århundrede. Partiet blev stiftet i efteråret 1871 af Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff. Formålet var at organisere den hastigt fremvoksende arbejderklasse på et socialistisk grundlag.
Siden midten af århundredet havde Danmark været i en industrialiseringsproces. Landbefolkningen flyttede ind til byerne og blev arbejdere, og Socialdemokratiet udsprang af kravet om at give denne befolkningsgruppe retfærdige levevilkår og demokratiske rettigheder.Ved folketingsvalget i 1924 blev Socialdemokratiet det største parti med 36,6 % af stemmerne, og partiet dannede for første gang regering med Thorvald Stauning som statsminister.

I hele perioden frem til 1982 har Socialdemokratiet med få undtagelser haft regeringsmagten og har dermed præget den danske samfundsudvikling på næsten alle områder. Socialdemokratiet dannede regering fra den 25. januar 1993 frem til den 27. november 2001. Og efter 10 år i opposition er Socialdemokraterne nu igen i regering med Helle Thorning-Schmidt som Danmarks første kvindelige statsminister.
Kilde: http://socialdemokraterne.dk/


roseRosen

De socialdemokratiske partier har en rød rose som partisymbol. Historisk set stammer den røde rose fra 1970’erne, hvor de danske socialdemokrater kopierede det franske socialistpartis bomærke.

Det franske socialistparti havde, for at lægge symbolsk og ideologisk afstand til det store kommunistparti, placeret en rød rose i den knyttede næve (kommunisternes symbol), hvilket skulle betyde “socialisme med et menneskeligt ansigt“.

 


Demokrati er ikke noget man får, det er noget man tager……………