Nyt fra Kirsten Rask

Debat indlæg fra Kirsten Rask.

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland
Regionsrådsmedlem (A)


Uddannelserne i Region Sjælland skal styrkes

5. november 2017
Når man de seneste år har opgjort, hvilke videregående uddannelser, der havde flest ansøgere per studiepladser, er man kommet frem til en overraskende konklusion. For mens vi i mange år har fået at vide, at alle unge ville studere i København, er det faktisk Region Sjællands uddannelser, der er mest eftertragtede. Senest var det seks ud af de ti mest søgte per studieplads, som lå i vores region.

På den ene side kan man glæde sig over, at vores uddannelser er populære. Men på den anden side viser undersøgelsen også, at vi simpelthen har for få uddannelsespladser i vores region.

Læs mere på …….


Borgerinddragelse i egne sager

Borgeren og de pårørende er de virkelige eksperter i eget liv.

26. oktober 2017.
Det gør mig trist, når jeg i valgkampen hører om flere tilfælde hvor borgere fortæller om, at de ikke føler sig “hørt”/lyttet på af medarbejdere i Kalundborg Kommune.

Forældre fortæller om, at der ikke bliver lyttet til hverken deres eller deres børns ønske om feks skoletilbud.

Forældre beretter om, at der ikke bliver lyttet til hverken deres eller deres handicappede børns ønske om botilbud og lignende.

Læs mere på …….


Genoptræning efter erhvervet hjerneskade

Det er ikke godt nok at “overleve” – man skal også “leve godt” med sin erhvervede sygdom.

24. oktober 2017.
Desværre er der også i Kalundborg kommune, borgere der bliver ramt af hjerneblødning eller blodpropper – også kaldet apopleksi.

Noget af dét jeg gerne vil arbejde for, hvis jeg får personlige stemmer nok, til både at blive valgt til kommunalbestyrelsen i Kalundborg og Regionsrådet i Region Sjælland (A) er, at sikre at vi også i Kalundborg Kommune, har de mest optimale forhold, for at bringe borgerne så godt tilbage til dén hverdag de havde, inden de blev syge.

Vi skal sikre at der er specialuddannet personale til borgere med erhvervet hjerneskade, en såkaldt hjerneskadekoordinator.

Læs mere på …..


Medarbejderne er den vigtigste ressource – også i Kalundborg

Dem skal vi passe godt på – for de er de virkelig uerstattelige.

24. oktober 2017.
Når mit ønske om at blive valgt til både kommunalbestyrelse og regionsrådet går i opfyldelse, vil jeg arbejde for at sikre medarbejderens trivsel og dermed også øge mulighederne for rekruttering og fastholdelse i jobbet.

Det er ikke alene til ulempe for borgerne, når de gentagne gange skal skiftesagsbehandler/ SSH/SSA/Sygeplejerske/pædagog/lærer/etc, fordi arbejdspladsen eller medarbejderen ikke fungerer optimalt.

Læs mere på …….


Vi skal vide, hvad vi får

Genindfør beskikkelsesordning for translatører og tolke

22. oktober 2017.

Erhvervsministeriet afskaffede Beskikkelsesordningen for translatører og tolke pr. 1. januar 2016, hvilket betyder at enhver som mener de kan tale og forstå dansk og et fremmed sprog, kan nedsætte sig som tolk.

Der er med andre ord, ingen kvalitetssikring på området.

Dét giver kaos på området og underminerer de der møjsommeligt har uddannet sig til Cand.ling.merc og som har de rette kompetencer for at kunne oversætte på et højt niveau.

Læs mere her…..


Når patienter og sundhedspersonale siger, der er blevet mere travlt…..

Så er der noget om snakken……

1. oktober 2017.

 For mens antallet af sundhedsfaglige medarbejdere er vokset med otte pct. på ti år, er antallet af administrative medarbejdere vokset med hele 30 pct., viser ny undersøgelse.

I samme tidsrum er de ambulante undersøgelse steget med knap 30% og indlæggelserne steget med 11,5 %

I psykiatrien er de ambulante behandlinger steget med ca 44% fra  2010 til 2015, mens antallet af indlagte er stagneret i samme tidsrum.

Bevares…     der har også været et stadigt krav om 2% produktivitets-øgning, så set på den måde, så skal der jo behandles flere patienter for de samme penge.

Men….

Læs mere her…..


Skal Kalundborg være uden lægevagtskonsultation?

1. oktober 2017.

Region Sjælland har netop indgået bred aftale om Budget 2018, hvor nærhed i behandlinger er vigtig – og så er blækket knap nok tørt, før PLO varsler længere til lægevagtskonsultationer, udenfor almindelig åbningstid hos de praktiserende læger.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Ulrik Hesislev udtaler i medierne, at bla.  Kalundborg, står til at miste lægevagtskonsultationerne.

Først røg sygehuset – det næste skal ikke være lægevagtskonsultationen.

Læs mere her…….


Sygehusbehandling i hjemmene.

1. oktober 2017.
Hvorfor er det altid patienterne der skal bringes hen til sygehusbehandling – man kan lige så godt gøre det omvendt, og bringe behandlingen hjem til borgerne.

Region Sjælland er bl. a. kendetegnet ved, at vi har lange afstande for mange borgere, hen til sygehusene. Dén afstand kan vi ikke gøre så meget ved – men man kan i stedet for bringe behandlingen hjem til borgerne, hvor det er muligt.

Læs mere her……………..


Kirsten Rask: Giv vore sygeplejersker bedre vilkår

Indlæg i Sjællandske Juni 2017

På med arbejdstøjet, Jens Stenbæk

Jens Stenbæk (JS) udtaler til Sjællandske 2. juni, at “sygeplejerskernes kritik om manglende kolleger ikke er retvisende, da sygeplejerskernes ledighed nærmest er lig 0, og vi har en del stillinger vi simpelt hen ikke kan få besat.

Jo, Jens Stenbæk – vi KAN gøre noget! For vi har mere end 1400 sygeplejersker, der hver dag pendler UD af vores region – og kun ca 500 der pendler ind.
Vi har altså mere 1400 sygeplejersker, som vi – måske – kunne gøre noget for, hellere vil arbejde i egen region, i stedet for at pendle til en anden region.
Sygeplejersker har oven i købet tradition for, hellere at ville arbejde tæt på bosted og familie!
Så på med arbejdstøjet, JS – indkald organisationerne – spørg nogle af de der ikke arbejder i RS om hvorfor? Og hvad der skal til, for at de vil skifte job?
Når vi mangler en bestemt medarbejdergruppe, må vi være mere offensive – og ikke sætte os hen i et hjørne og sige “Vi kan jo ikke få stillingerne besat”.
Sådan gør vi jo ikke, når vi mangler læger – så kan Region Sjælland og JS godt være mere offensive og vise både handlekraft og velvilje!

Kirsten Rask om Sundhedsvæsenet:

Hvor blev det danske sundhedsvæsen i verdensklasse af?

Det blev presset ned på en 24. plads af besparelser, effektiviseringer, underlige krav om dokumentation der ikke skaber værdi for patienterne, kæmpe stor fokus på kræft (og her mener jeg ikke, at kræft ikke er vigtigt, det er også sindssygt vigtigt) som har suget ressourcer fra de medicinske områder, fyringer af medarbejdere pga. dyr hospitalsmedicin etc etc.

Sundhedsvæsenet er godt på vej til at blive en ny sag som SKAT, der blev udsultet og dårligt prioriteret fra Folketinget.

Kun pga medarbejdernes utrættelige ihærdighed for at gøre deres bedste “med løbesko på” sikrer at patienterne som oftest modtager den bedste behandling og pleje – men det sker ikke pga. gode politiske beslutninger fra Folketinget – men på trods af…..     bl.a. de sidste mange års bevidstløse 2% produktivitetskrav og øremærkede tilførsel af midler til prestigefyldte områder, har medvirket til at der er mangler på andre områder, som feks de medicinske områder, som ikke har stærke patientforeninger der kan lave fancy indsamlinger med TV2 som bannerførere.

Kom nu Folketingspolitikere og Finansminister, sørg for at der er de nødvendige ressourcer så sundhedsvæsenet ikke ender som SKAT – helt i bund.

Regionerne kan bidrage med bla at sikre at det er de patientnære stillinger der prioriteres højere end de patientfjerne stillinger.

Tak til medarbejdere som hver dag præsterer deres yderste, for at gøre deres bedste for patienterne.


Læger og sygeplejersker til Region Sjælland

Af Kirsten Rask, den 15. februar 2017

Der er ingen tvivl – vi skal kæmpe med alle midler, for at få flere læger og sygeplejersker til Region Sjælland – for vores borgere har lige så meget krav på god og kvalificeret lægehjælp, som alle andre borgere i Danmark.

Læger:
Én af måderne at få flere læger på, kan være at få et medicinsk fakultet til RUC, for vi véd fra de andre 4 regioner, at lægerne ofte bosætter sig og arbejder, dér hvor de uddannes.

Men – det kan ikke stå alene……………………..

Læs hele Kirsten Rasks indlæg her……..


Dispensation til såvel regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg 2017

Jeg skal hermed meddele, at jeg har fået dispensation fra såvel partiforening, som kreds- og regionsbestyrelse til at stille op som kandidat til både regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg for Socialdemokratiet i 2017.

Jeg er partiets spidskandidat til regionsrådsvalget i Kalundborg-Odsherred-kredsen, hvilket betyder at jeg står på en samlet plads nr 5 på stemmesedlen.
Nu afventer jeg så den ordinære generalforsamling i Kalundborg Partiforening og urafstemning, som skal prioritere den endelige liste til det kommende kommunalvalg.

Det er ikke kutyme at socialdemokratiet har kandidater som stiller op til begge valg, men ifølge partiets love, kan der gives dispensation i helt særlige tilfælde.
Det særlige i dette tilfælde er, at det desværre går lidt trægt med at finde egnede kandidater til det kommende kommunalbestyrelsesvalg.
Jeg blev derfor bedt om at stille mig til rådighed til begge valg, hvilket jeg har accepteret, da det for mig er vigtigere, at der bliver ført god socialdemokratisk politik i såvel region som kommune, end lidt gammeldags love om, at ingen må besidde mere end én demokratisk post ad gangen.

Der er i øvrigt mange politisk valgte, der har meget mere end én post – feks. er Kalundborgs borgmester også formand for Kommunernes Landsforening og Regionsrådsformand for Region Midt, Bent Hansen er også formand for Danske Regioner. Odsherreds borgmester Thomas Adelskov er næstformand i KL og sådan kunne jeg blive ved.
Også menige kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer er også medlem af Danske Regioners bestyrelser, foreninger, STRING og mange andre steder, så egentlig er der ikke så meget nyt i det, og andre partier har mere lempelige opstillingsregler.

Der er også områder, hvor jeg godt kan se en fordel i, at der kommer et tættere samarbejde mellem politikere i region og kommuner – til gavn for borgerne/patienter og pårørende, lad mig blot nævne “det nære sundhedsvæsen”, forebyggelse og psykiatri.

Nu er det så op til vælgerne den 21. november hvem de vil stemme ind i Region Sjælland og Kalundborg Kommune – jeg kan blot love, at jeg vil gå ydmygt til opgaven, kæmpe for at fremme socialdemokratisk politik – og gøre det bedste jeg kan for at gøre det bedre at være borger i såvel Region Sjælland som Kalundborg Kommune.

Husk – at det er de personlige stemmer der tæller – og – at det er dem der STEMMER, der BESTEMMER.

Kirsten Rask
Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)
Kandidat til Regionsrådsvalget 2017 (RV17)
Kandidat til kommunalbestyrelsen 2017 (KV17)


Poul Nyrup Rasmussen på besøg i Slagelse.

Af Kirsten Rask (S), medlem af regionsrådet Sjælland.

Unge psykisk sårbare i Region Sjælland skal have bedre behandlingsmuligheder i Region Sjælland.

Poul Nyrup Rasmussen (PNR), tidligere statsminister i Danmark og nuværende protektor for Headspace og frontkæmper for psykisk sårbare, gæstede i aftes Socialdemokratiets medlemsmøde, hvor der også var mulighed for at få en rundvisning på det nye Psykiatrisygehus i Slagelse.

PNR fortalte levende og med entusiasme om de udfordringer som psykisk sårbare har, hvor der er “huller” som de psykisk sårbare kan “falde i” og hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats. Nogle oplever at være for syge til at klare deres dagligdag, deres skole, deres ungdomsuddannelse eller deres kompetencegivende uddannelse – men for raske til at få behandling i regionens behandlings psykiatri eller socialpsykiatrien. Forældrene oplever at den unge har for store udfordringer som de ikke kan magte selv, men de véd heller ikke, hvor de kan henvende sig.

Mange psykisk sårbare debuterer med egentlig psykisk sygdom i ungdomsårene, men har tidligere frembudt på symptomer som f.eks. ensomhed, isolation og mistrivsel – det bliver senere til egentlig psykisk sygdom som mentale udfordringer i forskellig grad. Det kan f.eks. være selvskade og/eller spiseforstyrrelser, borderline eller andet.

Læs hele artiklen her…….

 


Kirsten Rask skriver:

Det er en festdag i dag (18.december 2016), hvor Tølløsebanen endelig – og  med stor hjælp fra Rasmus Horn Langhoff og undertegnede – kører hele vejen fra Tølløse til Slagelse.

Det fortjener en fotoserie 🚂


 Nyhedsbrev fra Kirsten Rask (S)

Den 5. december 2016

Vi er nu godt i gang med december, julen står for døren, og inden vi
ser os om, så er det nytår.

Det varer ikke længe før skinneudbedringen på Tølløsebanen er
færdig og togene igen kan køre hele vejen fra Tølløse til Slagelse.
Første afgang er den 18. december .

Der har være store udfordringer i psykiatrien i år. Det ser ud til, at
der nu er løsninger på vej.

jul_region

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Læs hele nytårsbrevet her…….


Læserbrev 17. oktober 2016

Tryghed og tillid skal tilbage til medarbejderne i Region Sjælland

Det er med stor bekymring, at vi oplever udsagn om dårligt arbejdsmiljø fra flere ansatte på Region Sjællands nye Psykiatrisygehus i Slagelse.

Flere medarbejdere fortæller, at de er direkte angste for at gå på arbejde. Andre beretter, at de ikke tør stå offentligt frem af frygt for repressalier fra ledelsen. Fakta er desuden, at det er meget svært at rekruttere de nødvendige medarbejdere til sygehuset. Den alvorlige situation, vi ser på Psykiatrisygehuset i Slagelse, gør os samtidig meget nervøse for patienternes vilkår.

Situationen er så alvorlig, at den kræver øjeblikkelig handling fra den øverste politiske ledelse i Region Sjælland. Vi kan ikke længere nøjes med orienteringer om problemerne fra regionens topledelse eller forsikringer om, at der er fokus på udfordringerne. Vi har behov for, at regionsrådsformand Jens Stenbæk, som den øverste ansvarlige, tager disse problemer alvorligt og handler på de udsagn, vi har hørt fra ansatte på det seneste.

Vi har i Region Sjælland behov for et helt nyt fokus på vores mange dygtige medarbejdere, som er vores vigtigste resurse. Vi har brug for en helt ny og bedre måde at tænke arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel på i vores offentlige sektor i fremtiden.

Vi skal vise medarbejderne tillid og sikre deres tryghed, så vi kan fastholde og rekruttere medarbejdere i fremtiden, og ikke mindst så vi kan sikre den bedste behandling for vores patienter i Region Sjælland.

Derfor håber vi, at regionsrådsformand Jens Stenbæk vil tage ansvar i denne, for både medarbejdere og patienter, meget alvorlige sag.
Tryghed og tillid skal tilbage til medarbejderne i Region Sjælland.

Med venlig hilsen
heino12

 

 

Heino Knudsen, Regionsrådsformandskandidat for Socialdemokratiet i Region Sjælland og byrådsmedlem i Lolland Kommune.

kirsten_rask

 

 

 

Kirsten Rask, medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet i Region Sjælland samt næstformand i Social- og Psykiatriudvalget.


Der er indgået budgetforlig – den socialdemokratiske regionsrådsgruppe har sat gode fodaftryk på aftalen

kirsten_rask

Ingen nye egentlige besparelser.
Hvis vi først skal tage det mest positive, så er der ikke lagt op til egentlige besparelser på næste års budget i Region Sjælland – men  da der heller ikke er væsentlig nye penge, så skal opgaverne jo løses, for nogenlunde de samme penge som i år, og da både lønninger og varer bliver lidt dyrere hvert år, så er det jo næsten “lige så godt” som en besparelse.

Men vi skal ikke ud i million-store besparelser som Region Hovedstaden og Region Midt, så det er positivt. Læs mere

Ny fokuseret og værdibaseret styring
Vi har indgået aftale om, at sygehusene fremover skal benytte “værdibaseret styring” og -ledelse, fordi det i langt højere grad lægger op til at gøre patientbehandlingen bedre, da der skal måles på forskellige punktet som skal skabe værdi for borgerne. Læs mere

Arbejdsmiljø og Rekruttering af medarbejdere
Socialdemokraterne ville gerne have fokus på bedre arbejdsmiljø. Der har desværre har været nogle kedelige sager fremme i medierne fra såvel Nykøbing F og Køge Sygehuse, som tyder på, at arbejdsmiljøet er under stærkt pres. Læs mere

Lighed i sundhed – stærke tværsektorielle samarbejder
Vi véd at der i vores region er områder, som er særlig udsatte for at få sundhedsmæssige problemer, og det var et ønske fra S-gruppen, at få mere fokus på at få øget lighed i Sundhed. Læs mere

Lighed i sundhed – stærke tværsektorielle samarbejder
Vi véd at der i vores region er områder, som er særlig udsatte for at få sundhedsmæssige problemer, og det var et ønske fra S-gruppen, at få mere fokus på at få øget lighed i Sundhed. Læs mere

Nyt kostkoncept
Aftalepartenerne er enige om at indføre et nyt kostkoncept på sygehusene i Region Sjælland – ”Fritvalgskonceptet”. Med konceptet serveres god, nærende og veltilberedt mad på de tidspunkter af døgnet, hvor patienten selv ønsker det. Læs mere

Trepartsaftaler – fokus på kvalificeret arbejdskraft
Vi sikrer at Region Sjælland som regionens største arbejdsgiver forpligter sig til at leve op til målene i de to trepartsaftaler om såvel integration som uddannelsen af elever. Læs mere

Læs hele nyhedsbrevet her………..

Læs hele budgetforliget her….


Nyhedsbrev fra Kirsten Rask.

kirsten_rask
Så er vi i gang igen, efter en sommer, som har budt på lidt blandet vejr, og nu er vi gået i gang med Budget 2017 – som også ser lidt blandet ud.

Hvis vi først skal tage det mest positive, så er der ikke lagt op til egentlige besparelser på næste års budget i Region Sjælland – men det er en sandhed med modifikationer, for da der heller ikke er væsentlig nye penge, så skal opgaverne jo løses, for nogenlunde de samme penge som i år, og da både lønninger og varer bliver lidt dyrere hvert år, så er det jo næsten “lige så godt” som en besparelse.

Men vi skal ikke ud i million-store besparelser som Region Hovedstaden og Region Midt, så det er positivt.

sygeplÉt af forslagene til næste års budget er, at vi afskaffer den ellers brugte DRG-styring af sygehusenes produktion og afregning med regionen. DRG står for DiagnoseRelaterede Grupper og er en gennemsnitlig pris på forskellige ydelser, men de har været alt for upræcise, idet de ikke afspejler den egentlige pris godt nok, og da de ikke nødvendigvis lægger op til at gøre det bedste for patienterne.

Læs hele nyhedsbrevet her………..


helle_11_juni_2016

Masser af penge til demensområdet venter.

demnens_høng_28_maj_2016

Kirsten Rask skriver den 2. juni 2016:
På lørdagens Folkemødedebat om “Demens – er tilbuddene i Kalundborg kommune gode nok til familier med demens”, hvor bla. Peter Jacobsen, kommunalbestyrelsesmedlem, 1. viceborgmester og formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg deltog.

Peter Jacobsen  udtalte så. “Penge er ikke noget problem – så må vi gøre det bedre

Læs mere om Peter Jacobsens pengetank i Kirsten Rask indlæg, som du finder her…..


Kan vi gøre mere for de mest psykisk syge?

Af Kirsten Rask (A) , medlem af regionsrådet
Den 16. april 2016

For selv om LUP-tallene* viser stor tilfredshed med den psykiatriske behandling, så må vi desværre erkende, at der de seneste uger har været flere voldelige episoder.

Der har i den seneste tid, desværre været flere menneskeligt tragiske sager i psykiatrien i Region Sjælland.

Lad mig blot nævne den ultimativt tragiske hændelse på Lindegården i Roskilde, som godt nok er en institution under Københavns Kommune, men som sygehusmæssigt hører ind under Region Sjælland, da beboerne flytter deres adresse til institutionen.

Jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse for de efterladte og kollegerne.Senest har der været episoden i Sorø, hvor den såkaldte “tog-røver” truede med, hvad der senere viste sig af være attrap-pistoler og forleden i Slagelse, hvor en paranoid mand, angiveligt truer og overfalder nogle betjente, som skal hjælpe med at tvangsindlægge patienten.

Der har desuden været 2 overfald på medarbejdere på Oringe i Vordingborg indenfor den seneste tid.

Det berører mig meget, når der er disse situationer, som af den ene eller anden grund bliver optrappet med store menneskelige tragedier til følge. Fortsættes……….

Læs hele indlægget her…….


Det er ikke “godt nok” at overleve kræft – man skal også “overleve godt”!

Af Kirsten Rask, Regionsrådsmedlem (A), den 3. marts 2016:

Derfor foreslår jeg, at Region Sjælland sætter kræftoverlevere på dagsordenen i den kommende tid.

Vi er heldigvis kommet langt med behandling af kræftpatienter, også i Region Sjælland. De bliver behandlet hurtigere og langt flere overlever heldigvis deres kræftsygdom. Den udvikling skal vi forsætte.

Men her skal vi ikke stoppe – Mange kræftoverlevere oplever nemlig rigtig mange senfølger – se faktaboks – som også gør det svært for dem, at vende tilbage til et rigtig godt liv, såvel personligt, som familiemæssigt og arbejdsmæssigt.

Kræftlægerne behandler, i sagens natur, kræftsygdomme, og når man er helbredt for sin kræftsygdom, er det ofte……… Læs hele indlægget her……


 

Heino Knudsen er Socialdemokraternes spidskandidat ved regionsrådsvalget 2017.

ringsted_6_feb_2016_B

Pressemeddelelse fra Socialdemokraterne i Region Sjælland – 8. februar 2016

Socialdemokraterne har på repræsentantskabsmøde i Ringsted lørdag den 6. Februar valgt vores kandidat til formand for regionsrådet.

Med Heino Knudsen har vi valgt en dygtig og arbejdsom yngre politiker, som vil stå i spidsen for vores projekt med at gøre Region Sjælland nærværende og tryg for borgerne. Det gælder både i sundhedsvæsenet, ved den nødvendige infrastruktur, ved erhvervsudvikling og ved den grønne dagsorden, der finder sted i regionen. For socialdemokrater er tryghed og vækst hinandens forudsætninger.

De øvrige kandidater vælges i løbet af det kommende år og vi ser frem til en god blanding af fornyelse og erfaring blandt kandidaterne ved det kommende valg. Vi vil stille et stærkt hold til det vigtige arbejde.

Heino Knudsen er 36 år gammel og sidder i dag i byrådet i Lolland Kommune, hvor han også er formand for fritids- og kulturudvalget.

Socialdemokraterne – for tryghed og udvikling i fremtidens Region Sjælland.

Heino Knudsen kan træffes på tlf 5114 5496 – Mail:heikn@lolland.dk

Venlig hilsen
Ida Marker
Formand for Socialdemokraterne i Region Sjælland


 

 Nyt fra Kirsten Rask – region Sjælland.

Den 31. januar 2016

Selv om vi snart er sidst i januar måned, vil jeg alligevel benytte lejligheden til, at ønske alle et godt nytår – og det er først nu, at Udvalgsstrukturen er helt på plads.

Regionsrådet besluttede, at der skulle ny Udvalgsstruktur i de sidste 2 år af valgperioden. Det betyder, at nogle af S-medlemmerne også har fået nye udvalg.

Det udvalg som jeg var udvalgsformand for, Patienten som Partner, har løst sin opgave, så det er nu nedlagt som selvstændigt udvalg, og lagt ind i de 3 nye sundhedsudvalg, hvor man politisk vil sikre, at visionen føres videre, mens det er administrationen, direktionen og medarbejderne der arbejder med det i det daglige arbejde.

Nogle afdelinger er rigtig godt i gang, og der er mange spændende initiativer – andre øver sig lidt mere.

Patienten som Partner skal bla. sikre patienten og evt. pårørende, indflydelse på egen behandling, og sikre brugerinddragelse ved ændringer, og nybygning af sygehuse.

Det har været et spændende arbejde at være med til.

I de kommende 2 år har jeg fået plads i 3 udvalg, “Sygehusenes behandlingstilbud”, “Det nære sundhedstilbud” og “Social og psykiatri”.

kirsten_raskKirsten Rask
Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)
Borrevænget 13B
4270 Høng
2237 6634

Læs hele nyhedsbrevet fra Kirsten Rask her…….


Socialdemokraterne har indgået budgetforlig med de borgerlige.

Af Kirsten Rask, 12 oktober 2015.

Udgangspunktet for at lave et visionært budget for Region Sjælland, var ikke til stede i Region Sjælland, idet bl.a. voksende medicinudgifter ikke kompenseres fra Regeringen og Finansministeren – og da regionerne ikke må udskrive skatter, så har vi kun de penge, som Regeringen tildeler os.

Vi fik kort sagt ikke de nødvendige penge for at drive og udvikle sundhedsvæsenet – det var altså en budgetaftale med store besparelser.
Den dårlige nyhed er, at med mindre Regeringen enten går ind og prioritere i den dyre sygehusmedicin eller giver regionerne de nødvendige penge, så bliver det nødvendigt at spare yderligere, de kommende år.

Se indlægget her……..  budgetaftale 2016 Region Sjælland


 

Udrednings- og behandlingsgarantien er under pres

Af Kirsten Rask, 26 august 2015.

Hvem har ansvaret? og hvad betyder det?

Når patienterne i Region Sjælland venter 34 dage i gennemsnit på at få stillet en diagnose, så kan det have flere årsager, bla.:

• At de fejler noget, som ikke kan udredes i løbet af 30 dage.
• At patienterne ønsker at komme på et bestemt sygehus.
• At patienten pga egne planer, gerne vil udskyde det til efter en mærkedag, ferie etc., hvilket er ganske forståeligt.

 Se indlægget her……..  Udrednings- og behandlingsgarantien er under pres.pdf


Vi vil have mere for mindre…..
Af Kirsten Rask – Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A) 8. juli 2015
Patienter og personale kræver indsats mod overbelægning, og det kan jeg både som sygeplejerske og som politiker i Region Sjælland kun være helt enig i….

Se indlægget her……..  Vi skal have mere for mindre.pdf


S-Nyt Juni 2015 – Mette Frederiksen vælges som ny formand
Af Jens Bagge, Faxe.
Læs hele indlægget her……….. Nyhedsbrev 28. juni 2015


Ikke at prioritere, er også at prioritere
Af Kirsten Rask – Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A) 23. juni 2015
Vi er nødt til at turde prioritere den dyreste medicin rent politisk – for ellers overlader vi ansvaret til andre! Se indlægget her…….. Ikke at prioritere.pdf


Patienten som Partner
Af Kirsten Rask, regionsrådsmedlem, formand for udvalget Patienten som Partner.
Vi skal gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre.
Læs hele indlægget her……….. Nyhedsbrev 31. marts 2015


Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland – nr. 1, 2015
Ældrepsykiatrien forbliver i Vordingborg
Af Kirsten Rask, regionsrådsmedlem
Siden branden på Psykiatrihospitalet i Dianalund har ældrepsykiatrien – også kaldet geronto-psykiatrien – midlertidigt væretrykket til Vordingborg. Denne afdeling hedder G1.
Læs hele indlægget her……….. Nyhedsbrev 6. januar 2015


Kirsten Rask’s 1. maj 2014 tale i Gørlev Biograf.

Offentliggjort den 1. maj 2014
Kirsten Rask holder tale i Den Gamle Biograf i Gørslev.

Taler bl.a. om EU valget anbefaler Britta Thomsen siger Ja til Patentdomstolen.
Arbejder for at Regionsrådet bevarer Høng-Tølløse Jernbanen