1. maj

Socialdemokraterne holdt 1. maj 2016 i Gørlev

Der holdtes 1 maj møde i Gørlev gamle biograf – Østerled 25, 4281 Gørlev.
Åbning ved næstformand Arne Jensen.

Talere:
Rasmus Horn Langhoff MF Socialdemokraterne
Kurt Jørgensen HK/LO Kalundborg
Kirsten Rask, medlem af Regionsrådet for Sjælland
Gunver Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen

Der var fællessang med musik af af Lørdag Formiddag.
http://www.lordag-formiddag.dk/

Kirsten Rask, medlem af Regionsrådet for Sjælland,  1. maj tale i Gørlev.
Der er også stadig meget at kæmpe for – for der udvises ind imellem stor kreativitet fra arbejdsgiveres side, for at forsøge at bekæmpe ytringsfrihed, for at spareiveren bliver så stor, at det både går ud over arbejdsmiljø og sikkerhed – og for at udfordre overenskomsterne – helt til kanten – og også nogle gange ud over grænserne“.

Læs hele Kirsten Rask tale her…………

Rasmus Horn Langhoff, vores folketingsmedlems, 1. maj tale i Gørlev:
Vi bliver udfordret af den bølge af utryghed og populisme, der har ramt store dele af verden i disse år. Og vi ser hvordan de borgerlige herhjemme udnytter menneskers bekymringer til, at tage en grundlæggende opgør med de værdier vi har bygget vores samfund på. Højrefløjen siger det ikke direkte, men skridt for skridt forsøger de, at nedbryde det fællesskab og den solidaritet, der ellers skulle binde os sammen. De kalder det for omprioteringsbidrag, når det egentlig bare er nedskæringer i den offentlige velfærd. Og alt fra kontanthjælp til SU skal gøres ”moderne”, selvom det i virkeligheden vil betyde noget så gammeldags som fattigdom og klasseskel“.

Læs hele Rasmus Horn Langhoffs tale her…………

Kurt Jørgensen, HK og LO Kalundborg, 1. maj tale i Gørlev:
Flere forskellige tænketanke har beregnet at vi inden for de næste 5 – 10 år kan forvente at omkring 870.000 jobs – eller ca. 30 % af alle de jobs vi kender i dag – vil blive automatiseret og forsvinder. Vi står således foran en stor forandring af det arbejdsmarked, vi har kendt de seneste 30-40 år.
Robotter, digitalisering, automatisering og anden avanceret teknologi vil trænge ind på arbejdspladserne i et omfang, vi ikke gør os begreb om i dag. Der skal nok være dem, der tænker, at ”mit job kan ikke automatiseres” – måske fordi arbejdet ikke er rutinepræget, eller måske fordi du arbejder med mennesker”.

Læs hele Kurt Jørgensens tale her…………

Gunver Jensen, KB-medlem og faglig sekretær i 3F, 1. maj tale i Gørlev:
Vi har en regering, der har været så venlig at afskaffe fattigdomsgrænsen. Men det forsvinder fattigdom ikke af. Tværtimod oplever vi i disse år et større og større skel mellem rig og fattig.

Det er et faktum, der ikke er til at komme uden om, og læg lige mærke til – det er en helt bevidst politik.

Skattelettelser til dem der har mest, og så et såkaldt morderne kontanthjælpsloft til dem der i forvejen har det svært på grund af arbejdsløshed, sygdom eller handicap.
Man får altså ikke et arbejde, bliver rask eller fri for sit handicap fordi maden tages ud af munden på en!

Regeringen forventer at denne kur vil få 700 flere i arbejde.
En meget lille effekt, men med meget store konsekvenser“.

Læs hele Gunver Jensens tale her…………


Der holdtes 1. maj 2016 møde i Kalundborg

3F og Dansk Metal har afholdt 1. maj møde på “Taget” Nytorv med morgenkaffe klokken 10:00 – 12:00 og når det slutter klokken 12:00 gik deltagerne i optog gennem byen til Gryden på Møllebakken.

1_maj_2016
Pladsen på Gryden Møllebakken var der klokken 12:30 fællessang og taler.

Program:
Klokken 13:00 Rasmus Horn Langhoff (mf) Socialdemokraterne
Klokken 13:15 næstformand for SF Signe Munk
Klokken 14:45 Eva Flyvholm (mf) Enhedslisten
Klokken 15:15 – Faglig taler Jørgen Juul Rasmussen.

Læs Rasmus Horn Langhoffs tale her…………


1. maj møde i Gryden 2015

Igen i år holdtes der første maj møder hos 3F, Metal på Nytorv, og klokken 13:00 var der fest i Gryden – 4400 Kalundborg

 

 


1. maj møde 2015

 

I Gørlev holdtes der 1. maj fest klokken 8:00 i “Den Gamle Biograf” med taler, sang og musik med orkestret “Lørdag formiddag”.1_maj_2015_gorlev

 

Af Rasmus Horn Langhoff, medlem af Folketinget og formand for Folketingets Transportudvalg.

Kære alle sammen

Jeg har glædet mig til i dag – til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos NKT Cables i Asnæs for nylig sammen med 3F. Her talte vi om, hvordan vi fastholder og tiltrækker flere gode virksomheder til området. Og NKT? Ja de har ikke fulgt de borgerliges recept om lav løn og endnu dårligere arbejdsmiljø. Nej tværtimod.

NKT har vist, at fremtiden bygger på godt arbejde, hvor løn- og arbejdsforhold er i orden. Det er det, vi har bygget vores land på, og det er afgørende for at levere det gode arbejde, som vi i Danmark og i Vestsjælland også skal leve af i fremtiden.

Men det har været en hård tid. Regeringen har kæmpet for at få landet på ret køl efter Løkkes ubetalte regninger, og nu lysner det forude.

Med Helle i Statsministeriet er det igen blevet forår i Danmark.
Bøgen springer ud. Danmark kommer i arbejde. Endelig går det fremad.

Som vi gjorde det i 90’erne, gør vi det i 10’erne.

Læs hele Rasmus Horn Langhoffs 1. maj tale 2015


Kirsten Rask, regionsmedlem i Region Sjælland.

Offentliggjort den 1. maj 2015

Kirsten Rask, medlem af regionsrådet, Sjælland holder 1. maj tale i “Den Gamle Biograf” i Gørlev (Kalundborg kommune)


 Gunver Jensen – Faglig sekretær og kommunalbestyrelsesmedlem (S)

Gunver

Endnu en 1. maj
Arbejdernes internationale fest- og kampdag
I 125 år har vi denne dag mødtes, for at fejre de sejre vi har vundet, og for at huske os selv og hinanden på de kampe vi stadig skal kæmpe.

Over hele verden mødes arbejdere denne dag for at kæmpe for bedre arbejds- og levevilkår og større politisk frihed.

Denne dag står i solidaritetens og fællesskabets tegn.

Vi skal feste i dag, fordi det i år er 100 år siden kvinder i Danmark fik stemmeret.

Læs Gunver Jensens 1. maj tale her.


Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse

kurt_jorgensenEt kort uddrag af talen:
HK tror vi på en anstændig vej for Danmark: Vi synes vi ikke, det skal kunne betale sig at arbejde i Danmark til hverken 60 eller endda 90 kr. i timen. Hvis vi som samfund slår ind på den kurs, bliver resultatet for vore medlemmer, at de skal konkurrere med indiske kolleger om, hvem der kan vende papirbunker og lukke kuverter hurtigst og pænest. HK Sjællands bud på, hvilken vej Danmark skal, er i en helt anden retning:
I HK Sjælland arbejder vi hele tiden på med uddannelse og kompetenceløft at flytte vore medlemmer over mod job og brancher med så høje lønninger, at der slet ikke er tvivl om, at det kan betale sig at arbejde.

Gode jobs og høje lønninger skal bakkes op af et stærkt dagpengesystem.
Det skal være trygt at blive ledig.
Trygheden er med til at give motivation.
Tilliden til, at samfundet vil mig det godt, giver mig lyst til at give tilbage ved at yde mit.

Læs Kurt Jørgensens 1. maj tale her.


 Underholdning Gørlev

Musikog fælles sang ved Lørdag Formiddag.

lordag_formiddag