Generalforsamlinger

Generalforsamling 2017

Socialdemokratiet i Kalundborg holdt en velbesøgt generalforsamling den 26. februar 2017, hvor 17% af medlemmerne mødte op. Det er et rigtigt godt fremmøde i forhold til foreningsverden generelt. (Synd du ikke deltog)

Kirsten Rask aflagde rapport for hendes arbejde i Region Sjælland:

Kirsten Rask talte om :
– udfordringerne på det psykiatriske område og ønsket om at arbejde med feks Headspace for at gøre forbedret indsats for unge psykisk sårbare.
– forklaret udbuddet på Universitetssygehuset der skal gå om.
– Medicinudgifterne, hvor kurven på stigningerne er knækket.
– S-gruppens ønske om at arbejde for bevidstløs afskaffelse af 2% effektivisering, omprioriteringsbidraget og anlægsloftet.
– Arbejde for at etablere en lægeuddannelse/medicinsk fakultet i Region Sjælland.
– uddannelse til alle, vi får feks. Ingeniøruddannelsen til Kalundborg, sygeplejerskeuddannelsen til Holbæk og Socialrådgiveruddannelsen til Slagelse. Det skal ikke stoppe her, vi skal have flere hertil.

Vores folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff aflagde beretning fra Folketinget.

Han talte om motorvejs etape 3 kunne gennemføres til Kalundborg for de penge der er sparet på Silkeborg motorvejen.

Han havde et indlæg i Berlingske om turisme, der imødegår Lars Løkkes promovering af kinesiske turister. Han mente pengene kunne bruges bedre på tyske turister, der bor lige syd for grænsen og andrager over 50 millioner potentielle turister til Danmark.

Gruppeformand Gunver Jensen aflægger beretning for A-gruppen.

Gunver omtalte budget 2017 som hun mente var et godt afsæt for Kalundborg kommune, hun omtalte Socialdemokratiet vil give og finde flere penge til Halbyggeri i Høng, det skal ikke være en halv hal. Gunvers beretning affødte en debat om skoler og uddanelse af lærere. Gunver tog afstand fra de borgerlige arbejdede for oprettelse af en friskole på Røsnæs og samtidigt liukke den kommunale skole.

Partiforeningen vedtog nye vedtægter og et solidt valgprogram til kommunalvalget den 21. november 2016.

Vores kanditater til kommunalvalget 2017.

Fra Venstre Carl Andersen, Hanne Olesen, Maja Hansen, Aase Due, Lars Kuhre Mortensen, Arne Jensen, vores borgmesterkandidat Gunver Jensen, Marianne Madsen, Allan Orris, og Kirsten Rask.

Vi blev præsenteret for vores kandidater til valget, men listen er ikke endelig, så du kan nå at komme med.

Se flere billeder på Facebook
https://www.facebook.com/akalundborg/

Generalforsamling 2016

Der afholdtes generalforsamling den 25. februar 2016 i 3F’s lokaler, Nytorv 8, 4400 Kalundborg.

Der blev vedtaget to udtalelser på mødet.


Generalforsamling 2015

gf_26_2015
Kirsten Rask aflægger beretning fra regionsrådet.

 

Socialdemokraterne i Kalundborg holdt generalforsamling den 26. februar 2015.
Formanden omtalte:
At det var godt at partiledelsen omsider erkendte at dagpengereformen var en meget dårlig ide. Arbejdet i kommunalbestyrelsen hvor det er godt at S er med i budgetaftalen.

Godt arbejde i regionsrådet med god kontakt mellem Kirsten Rask og bestyrelsen

Rasmus Horn Langhoff er et stort aktiv for kredsen og vi er meget glade for hans gode arbejde og ser frem til at arbejde for hans genvalg.

Bestyrelsen har søgt at lægge et højt aktivitetsniveau med sildemøder og andre politiske arrangementer. Vi er synlige ud af til med offentlige møder og deltagelse på markeder samt gademøder. Der er løbende behov for flere medlemmer, der vil yde en indsats i forbindelse med disse arrangementer.

Læs hele referatet Generalforsamling 26. februar 2015.