Bestyrelse

 

rose Bestyrelsen Socialdemokraterne i Kalundborg
Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og øvrige tilknyttede valgt på partiforeningens ordinære generalforsamling, den 25-02-2018.

Formand og presseansvarlig:
Tina Beck-Nilsson (2018-2020)
Snæbumgårdsvej 2
4270 Høng
Mob.: 22521203

Ansvarlig for partiforeningens Nyhedsbrev:
Formand Tina Beck-Nilsson (E-mail: formand@a-kalundborg.dk)

Sekretær og Webansvarlig:
Gitte Nordbo Keller (2018 – 2020)
Strandhaven 65
4400 Kalundborg
Mob.: 25130247

E-mail: nordbokeller@gmail.com


Kasserer og medlemsansvarlig:
Flemming  Bjerring Gede   (2018 – 2020)
Rørmosevej 8
4400 Kalundborg
Mob.
E-mail: gede@ka-net.dk

 

 

Næstformand
Arne Jensen (2017 – 2019)
Bellisvej 2
4470 Svebølle
Mob.: 24 64 92 55

 

Er der fejl på siden, så kontakt

E-mail: nordbokeller@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

bjarne_rask_webBjarne Rask Andersen    (2018 – 2020)
Borrevænget 13 B
4270 Høng
Tlf.: hjem: 38 86 63 61, mob.: 22 71 59 13

  gunnar
Gunnar Jørgensen (2017 – 2019)
Fælledvej 5
4281 Gørlev
Mob.: 20 48 85 68
E-mail: gk.joergensen@gmail.com
 

lars_web

Lars Kuhre Mortensen (2017 -2019 )
Nyvej 3, 4470 Svebølle
Mobil 22 77 53 80
Indtrådt i bestyrelsen september 2016

Sne_Aage_Berg_webSven-Aage Berg (2017 – 2019)
Nyvangsvej 13, 2., th.
4400 Kalundborg
Mobil 40 10 13 74
E-mail: saab@outlook.dk

 Jakob Søborg (2018 – 2020)

4400 Kalundborg

e-mail: js@friskolenpaaroesnaes.dk

 


Anette Gøttsche (2018-2020)

Faksbjergvej 8

4470 Svebølle

email: faksbjergvej8@yahoo.dk

Indtrådt i bestyrelsen september 2018

Bestyrelsessuppleanter i prioriteret orden (2016 – 2017)
 
olebo_foto_web
Olebo Jensen
Skolevang 5, Ubby,
4490 Jerslev Sjælland
Mobil 61 78 11 12
E-mail skolevang@hotmail.com
Kongresdelegerede (prioriteret):
Formand, Næstformand og kasserer

Suppleanter til kongressen:
Udpeges af bestyrelsen

Medlem af kredsbestyrelsen:
Erik Werner Hansen
Sven-Aage Berg
Bjarne Rask

Repræsentanter til møder i kredsen:
Udpeges af bestyrelsen

Suppleanter til møder i regionen og kredsen
Udpeges af bestyrelsen

Repræsentanter til møder i regionen:
Udpeges af bestyrelsen efter behov.


Repræsentanter i A-gruppens møder:
Gunnar Jørgensen

gunver_jensen_web Gruppeformand og Næstformand i Socialdemokratiet i Kalundborg

Kærbyvej 23
4400 Kalundborg
Tlf.:  51 55 79 75
Medlem af: Økonomiudvalg, Socialudvalg, Børn- og Ungeudvalg (§18), Integrationsudvalg, Indstillingsudvalg, beredskabskommissionen               formand for Handicaprådet


kirsten_raskRepræsentant for Regionsrådet
Kirsten Rask
Borrevænget 13 B
4270 Høng
Mob.: 22 37 66 34

rasmusMedlem af Folketinget
Rasmus Horn Langhoff, MF
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Mob.: 61 62 51 91

Repræsentant fra AOF og LO
Ole Mathiesen
Hestehavebakken 62
4400 Kalundborg
Mob.: 33 64 39 55
E-mail: jensolemathiesen@yahoo.dk

Revisorer:
hanna_vestenaa_webHanna Vestenaa   (2018 – 2019)
Strandstræde 23
4400 Kalundborg
Mob.: 30 86 71 10 eller 72 36 80 99
E-mail:hvestenaa@gmail.com

 


Thomas Bucka-Christensen (2018 – 2019)
Højlandsvej 33
4400 Kalundborg
Mob.: 28 26 67 16
E-Mail: tb-c@ka-net.dk

Revisorsuppleanter:

kurt_jorgensen_web

Kurt Jørgensen   (2018 – 2019)
Kåstrupvej 89
4400 Kalundborg
Mob.: 40 14 82 18
E-mail: 02kj@hk.dk


gunver_jensen_webGunver Jensen   (2018 – 2019)
Kærbyvej 23
4400 Kalundborg
Tlf.: hjem: 59 50 01 46, arb.: 70 30 09 00, mob.: 51 55 79 75
E-mail: Gunver.Jensen@3f.dk