Politik

Vi har fået ny formand for Socialdemokraterne

Vi ønsker Mette Frederiksen tillykke med valget som formand for Socialdemokraterne.

Hørte du ikke hendes tale i går, så kan du høre den her…..


5 pejlemærker for den offentlige sektor.

PRESSEMEDDELELSE – Vi skal fokusere på resultater for borgerne, frem for på regler og procedurer, offentlige arbejdspladser skal være kendetegnet ved tillid og effektivitet, og vi må hele tiden huske at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer. Det er helt afgørende for at øge kvaliteten af vores fælles velfærd, mener regeringen, der i dag præsenterer sine pejlemærker for fremtidens offentlige sektor.

Du kan finde mere her…….   http://www.a-kalundborg.dk

I bogen ”Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor” præsenteres grundelementerne og retningen for regeringens arbejde med at styrke den fælles velfærd gennem en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor.


 Dansk Arbejdsgiverforening vil skære i ydelserne

da_ydelserTænketanken CEPOS vil skære yderligere i de sociale ydelser.

Det gør det meget nemmere at at vælge side, for der er et klart valg i Dansk politik. Venstre støtter sig til CEPOS og  De Konservative til Dansk Arbejdsgiverforening. Ingen er længere væk fra sygedagpenge end et hjertestop…….. eller en alvorlig kronisk sygdom.

Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt har straks afvist DA’s tanker om nedskæringer. Se her….


Værd at læse……….

Karaktermordet på Helle Thorning

: Sagt og skrevet om landets statsminister: Netavisen Pio har kigget nærmere på, hvad en række af Lars Løkkes trofaste støtter fra den såkaldte Havreholmgruppe siger om landets siddende statsminister.
Se artiklen her……

Danskerne bakker op om kommunal sommerhus-skat

Kommuneskatten bør fremover deles mellem en sommerhusejers hjemkommune og sommerhuskommunen. Det mener et lille flertal af danskerne, viser ny måling.
Kalundborg Kommune har mange sommerhuse.
Se artiklen her…….


helle_3_11_14

Flygtninge skal bidrage

Af statsminister Helle Thorning-Schmidt.
De flygtninge, der kommer til Danmark, skal arbejde. Det er kernen i regeringens udspil ‘Alle skal bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse’, som vi i dag har fremlagt.Mange flygtninge og indvandrere er i arbejde. Det er godt. Men desværre kan vi også se, at alt for mange er havnet på kontanthjælp.

Min holdning er klar: Flygtninge skal ikke gøres til klienter. De mennesker, der kommer til Danmark, skal selvfølgelig arbejde. De skal hurtigst muligt ud blandt danske kolleger og lære sproget.Derfor foreslår regeringen markante ændringer af det treårige integrationsprogram, som flygtninge bliver mødt med.

Vi skal sætte ind tidligere og mere målrettet.
Først og fremmest skal flygtninge tage et arbejde, hvis der er et at få. Og hvis man ikke kan få et rigtigt job, så skal man alligevel yde noget for ydelsen. Det kan være i virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob, hvor man gør en indsats og opbygger kompetencer til et job. Eller det kan være i et nyttejob, hvor man rydder op på strande eller hjælper til i daginstitutioner og på plejehjem.

Ingen skal gå passiv i mere end fire uger. Og hvis man ikke deltager i sit aktiveringstilbud, så bliver man trukket i sin ydelse.

Vi vil også stille nye krav til dem, der har været her i landet i årevis. Men som stadig er på kontanthjælp i stedet for at forsøge sig selv. De skal også yde mere for de penge, de får.

Derfor foreslår vi, at indvandrere og flygtninge, som har modtaget kontanthjælp i mindst seks måneder, skal i gang på en virksomhed. Det kan være i nyttejob, virksomhedspraktik eller med løntilskud. Målet er at få et rigtigt job.

Alle skal yde det, de kan. At være i beskæftigelse eller uddannelse er en vigtig del af vores fællesskab.

Det er det fundament, vores velfærd hviler på. Og jeg er også sikker på, at det både giver større livsglæde for den enkelte. Og et bedre samfund for os alle sammen.

Helle Thorning-Schmidt


Folkeafstemning:

Retsforbeholdet gavner kun én gruppe – de kriminelle

forbehold

Et meget bredt flertal af Folketingets partier er enige om, at tiden nu er kommet til, at Danmark bliver fuldt og helt medlem af bl.a. det fælles europæiske politisamarbejde, EUROPOL. Partierne er også enige om, at Danmark ikke skal deltage i EU’s fælles asyl- og indvandringspolitik. Vi vil selv bestemme udlændingepolitikken, og den skal fastlægges i Danmark. Partierne bag aftalen er Socialdemokraterne, Radikale, Venstre, Konservative og SF.

Retsforbeholdet gavner kun én gruppe: de kriminelle
Danmark skal ikke være det svage led i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet. I de senere år er samarbejdet på retsområdet i EU blevet langt mere finmasket og effektivt. Hvis Danmark står udenfor, skader det danskernes sikkerhed og tryghed og Europas fælles kamp mod kriminalitet. Det vil kun være til gavn for én gruppe – de kriminelle.

Dansk politi skal ikke være et B-politi
EUROPOL er en succes og styrker bl.a. samarbejdet om forebyggelse og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet som f.eks. menneskesmugling og terrorisme. Det vil have store negative konsekvenser for dansk politis arbejde, hvis Danmark træder ud af samarbejdet. Dansk politi benytter sig af omfattende hjælp fra EUROPOL’s registre over kriminelle. Hvis vi skal forlade EUROPOL, vil dansk politi ikke længere have adgang til samme oplysninger som resten af EU-medlemsstaterne. Det vil svække vores sikkerhed, og dansk politi vil blive reduceret til Europas B-politi.

Menneskehandlere og pædofile skal jagtes endnu stærkere
Med et ja til at afskaffe retsforbeholdet deltager Danmark også i kampen mod menneskehandel og det forstærkede samarbejde mod seksuelt misbrug af børn. Det betyder, vi kan være med til at bekæmpe særlig alvorlig kriminalitet på tværs af grænser som f.eks. menneskehandel og pædofili-netværk. Det er i klar dansk interesse også at være med i denne del af samarbejdet. Menneskehandlere og pædofile skal ikke have det lettere. Derfor skal indsatsen forstærkes.

Bedre beskyttelse af ofrene for kriminalitet
Danske ofre for kriminalitet skal beskyttes på lige vilkår med ofre i andre europæiske lande. Det kan de ikke med retsforbeholdet, men det sikrer vi med tilvalgsordningen. Konkret betyder det blandt andet, at en dansk kvinde med en voldelig eksmand også vil få beskyttelse fra politi og myndigheder, hvis kvinden befinder sig i et andet EU-land end Danmark. Det skylder vi ofrene for kriminalitet, og det forstærker vores tryghed.