Læserbreve fra kommunalbestyrelses medlemmer

Vejen over Herredsåsen.

Læserbrev: Socialdemokraterne vil vejen over Herredsåsen – men vi vil have den koblet til Nyrupvej med en rundkørsel.

•Det vil vi fordi det trafiksikkerhedsmæssigt er den rigtige løsning –

•Vejen lægges så langt mod syd som muligt, af hensyn til bebyggelserne

•Vejen fartdæmpes så den ikke bliver en “omfartsvej”

•Man bevarer præstegårdshaven m.m.

•Beboerne i Præstehaven bevarer en stille og rolig stikvej til P-plads m.m.   (nuværende)

•Beboerne i Præstehaven vil undgå en meget stor støjbelastning

Det vil vi gerne drøfte, og derfor bad vi om en time-out i sagen på Kommunalbestyrelsesmødet i november, og vi bad om at få nogle misforståelser omkring økonomien bekræftet af Borgmesteren. Borgmester Martin Damm ønsker ikke en drøftelse – han ønsker den korteste og billigste vej, som han har sagt tidligere. Socialdemokraterne og andre fra oppositionen ønsker den rigtige og mest trafiksikre vej. Opgaven har været i udbud – og den påtænkte vej kan laves for 12,2 mio. Vi mener dog at der må være mangler i udbudsmaterialet – især når vi ser hvad der ligger af opgaver i støbeskeen lige nu f.eks. renovering af Holbækvej på 450 m – pris 5 mio, og her er vejen der allerede, og forslag til 130 m vej i Gørlev uden cykel- og gangsti 2,6 mio. Det hænger slet ikke sammen.

Nu vil flertalsgruppen, Borgmesteren, Peter Jakobsen og Ole Glahn gerne i dialog med den meget konstruktive gruppe der arbejder på at få ændret vejens tilkobling til Raklev, og der er afleveret over 1000 underskrifter imod projektet, men modstanden kommer bag på dem?

Allerede i sommeren 2017 blev kommunalbestyrelsen oplyst om stor modstand til den påtænkte linjeføring, men dengang skulle sagen hastes igennem for at få brugt pengene i 2017. Nu kan vi se at det heller ikke bliver i 2018 – så vi har god tid. Vi har så god tid, at vi kan starte med at inddrage lokalområdet og borgerne, det har de slet ikke været og de har heller ikke haft mulighed for at blive hørt om den påtænkte vej. Skulle vi ikke prøve at samarbejde om at få den bedste og mest trafiksikre vej over Herredsåsen ? – Lad os få borgerne med i processen, det virker.

Vi kan ændre det – hvis vi alle er enige om det.

På vegne af den Socialdemokratiske Gruppe i KB v/Hanne Olesen, næstformand i TMU