Region Sjælland

Kandidater til regionsrådsvalget.

Så er vores kandidater i Kalundborg – Odsherred Kredsen klar til mødet i Ringsted den 7. februar 2017, hvor den endelige socialdemokratiske valgliste til Region Sjælland besluttes….

Slut op om dem……


Vores regionsmedlem i Region Sjælland

kirsten_raskKirsten Rask
Borrevænget 13 B
4270 Høng
Mob.: 2237 6634

 


 Socialdemokraterne i Region Sjælland

Hent listen over samtlige Socialdemokratiske regionsmedlemmer her…..  1. januar 2014

Læs mere om Region Sjælland på: http://www.regionsjaelland.dk/  


Poul Nyrup Rasmussen på besøg i Slagelse.

Af Kirsten Rask (S), medlem af regionsrådet Sjælland.

Unge psykisk sårbare i Region Sjælland skal have bedre behandlingsmuligheder i Region Sjælland.

Poul Nyrup Rasmussen (PNR), tidligere statsminister i Danmark og nuværende protektor for Headspace og frontkæmper for psykisk sårbare, gæstede i aftes Socialdemokratiets medlemsmøde, hvor der også var mulighed for at få en rundvisning på det nye Psykiatrisygehus i Slagelse.

PNR fortalte levende og med entusiasme om de udfordringer som psykisk sårbare har, hvor der er “huller” som de psykisk sårbare kan “falde i” og hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats. Nogle oplever at være for syge til at klare deres dagligdag, deres skole, deres ungdomsuddannelse eller deres kompetencegivende uddannelse – men for raske til at få behandling i regionens behandlings psykiatri eller socialpsykiatrien. Forældrene oplever at den unge har for store udfordringer som de ikke kan magte selv, men de véd heller ikke, hvor de kan henvende sig.

Mange psykisk sårbare debuterer med egentlig psykisk sygdom i ungdomsårene, men har tidligere frembudt på symptomer som f.eks. ensomhed, isolation og mistrivsel – det bliver senere til egentlig psykisk sygdom som mentale udfordringer i forskellig grad. Det kan f.eks. være selvskade og/eller spiseforstyrrelser, borderline eller andet.

Læs hele artiklen her…….


Budget og nøgletal for Region Sjælland

I folderen “Budget og Nøgletal” finder du en række nøgletal om Region Sjællands opgaver.

budget_region

  • Antal medarbejdere i årsværk
  • Antal patienter på sygehusene
  • Antal sengepladser på sygehusene
  • Antal praktiserende læger og speciallæger
  • Støtte til regionale initiativer
  • Tal for offentlig transport
  • Om forurenede grunde
  • Pladser i sociale institutioner.

Hent nøgletal for Region Sjælland.
Download budget og nøgletal for 2017 (pdf)
Download budget og nøgletal for 2016 (pdf)
Download budget og nøgletal 2015 (pdf)


 Kontakt Region Sjælland

Alléen 15, 4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00 Fax 70 15 50 09
Åbningstid: mandag – torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00.