Flemming Bjerring Gede

Kalundborg er en fantastisk by med et dejligt opland, kommunen har mange foreninger som jeg forsøger at hjælpe med til at holde liv i. Jeg har altid boet i Kalundborg, jeg kender byen og kommunen godt og ved en del om hvor der skal forbedringer til og hvor vi kan understøttette de mange gode initiativer der blomster rundt om i kommunen.

Jeg er født Socialdemokrat, har arbejdes i smedefaget siden jeg blev udlært, har været sikkerhedsrepræsentant, i sikkerhedsudvalget plus diverse arbejdsudvalg i mange år, beskæftiget mig med kollegastøtte plus mange opgaver der har med kollegaer og arbejdsmiljø at gøre.

Jeg interesserer mig og arbejder meget for:

  1. Ældreområdet som har lidt kraftigt under besparelser, privatisering og dårligt arbejdsmiljø¸.
  2. Arbejdsmiljø¸, at hindre stress, trives med kollegaer, sammenarbejde og et godt arbejdsklima.
  3. Uddannelse og skolepolitik, bedre skole undervisning og de kreative tilbud til elever samt spore eleverne ind på arbejdsmarkedet.

Kalundborg er en kommune med fremtid i hvis vi tager hånd om den.

Følg mig på facebook HER


Se min valgvideo.