Abdullahi Abdi Gutale

 

Et mere retfærdigt Danmark

Et samfund, hvor alle børn og unge reelt har samme muligheder

En  lysende og  bedre i morgen end i dag, hvor alle arbejdsdygtige mænd og kvinder i Danmark har et indtægtsgivende job, hvilket giver råd til fælles velfærd.

Vellykket integration og et velfungerende arbejdsmarked

Jeg vil arbejde for at Kalundborg Kommune bliver en foregangskommune i forhold til nyankomne flygtninges integration og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes vil jeg  sørge for at borgere med nedsat erhvervsevne får mulighed for at yde det, de magter i forhold til job. Dette sker ved, at alle borgere i Kalundborg kommune, der på baggrund af kulturelle og sproglige barrierer eller  nedsat arbejdsevne har svært ved at få fodfæstet på arbejdsmarkedet tilbydes en håndholdt indsats, der bringer dem enten  i ordinært job eller fleksjob. Dette vil medføre en økonomisk vækst i vores kommune og en bedre livsstil til borgerne. Jeg har en opfattelse af, at alle mennesker har ønsker om at klare sig selv. I mine øjne er der ikke nogen, der har lyst til at være på kontanthjælp, såfremt de får mulighed for job.  Jeg vil derfor arbejde for at  hjælpe vores borgere  med at klare sig selv, i stedet for at klientgøre dem. klientgørelse er skadelig både for de berørte borgere og for  samfundet.

En inkluderende folkeskole med fokus på udvikling og læring frem for straffe og udvisninger.

Jeg vil med næb og kløer kæmpe for at vores folkeskoler i Kalundborg Kommune  tiltrækker og ansætter kompetente lærere, der kan udruste vores børn og unge med de relevante kundskaber, der på sigt gør dem i stand til at kunne klare sig selv i forhold til det mere videnskrævende arbejdsmarked. Det er uacceptabelt og uforståeligt at alt for mange unge med anden etnisk baggrund samt unge med dansk baggrund forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne på et niveau, der fører til gennemførelse af en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Vi kan ikke være bekendt  at den tendens fortsætter i vores kommune, derfor er vi nødt til at forebygge at vores unge forlader folkeskolen uden mulighed for at videreuddanne sig. Jeg har en stærk tro påat det er muligt at finde en fælles  løsning på de unges nuværende og fremtidige udfordringer.  Uddannelser til unge vil sikre Danmarks fremtidige levebrød. Jeg vil i den forbindelse arbejde for at Kommunen  giver de  relevante ressourcer til skolerne  med henblik på at skolerne tilbyder vores børn og unge de nødvendige  uddannelsestilbud.

Der er mange børn og unge fra ressourcesvage familier, der har svært  ved at følge den hurtige forandring og den  globaliserede verden, der løber løbsk på grund af manglende faglige kompetencer. Forældre til disse børn og unge har et ønske om deres børn og unge  gennemfører en brugbar uddannelse, men de er lang fra i mål. Disse børn og unge  har ligeledes  gode drømme ligesom deres aldersvarende , men de har svært ved at flytte sig  i forhold til at uddannelse og job. Jeg vil derfor arbejde for at  give dem mulighed for at få et liv med fremtid. Dette kan kun ske at vi prioriter tidlig indsats og forebyggelse af kriminalitet samt at udruster dem med de relevante viden .Vi er  nødt til at samarbejde på kryds og tværs for at opnå gode resultater. Det er ikke godt  for os at sidde i kældrene og mørke steder fremfor at sidde i de betragtede og seværdige steder i landet. Lad os komme ud af kældrene for at tage vores ansvar over for  børn og unge,  som vi har sat i verden.

Prioritering af en tidlig indsats og forebyggelse af kriminelle handlinger

Vi vil have en  Kalundborg Kommune, hvor der er trygge rammer i vores dagligdag, hvor der ikke  er nogen, der begår indbrud og brænder biler for at få opmærksomhed fra medier.  For at forebygge disse kriminelle handlinger vil jeg kæmpe for at kommunen tilfører ekstra ressourcer i skoler  med henblik på  at lave tidlig indsats, således at skolerne sammen med de lokale frivilligforeninger får mulighed for at arbejde med forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i kommunen. Målgruppen skal guides og hjælpes med  at komme i gang  med ungdomsuddannelse, der på sigt bringer dem i arbejdsmarkedet.

En anderledes sprogskole med mere avanceret danskundervisning
Jobrettede aktiveringer, der fører til ordinært job, i stedet for uendelige og meningsløse aktiveringer

Følg mig på facebook HER


Se min valgvideo.