Kristine Vesterskov Olsen

Jeg er ny kandidat til Kommunevalget 2017, 42 år gammel, gift og har 3 børn. Født og opvokset i Kalundborg, uddannet som sygeplejerske i København.

For 14 år siden flyttede jeg tilbage til Kalundborg, arbejder på Novo Nordisk som drift operatør, de sidste 5 år valgt som arbejdsmiljø repræsentant.

Siden mine børn startede i institution og skole, har jeg været aktiv i dagpleje, vuggestue/børnehave og skolebestyrelser.

Mine top prioriteter som kandidat til Kommunevalget er:

Uddannelse til alle

Folkeskolen skal danne rammen om tryghed og høj faglighed. Der skal være lige muligheder for alle også de sårbare unge, for at komme trygt videre til en ungdoms uddannelse.

Derfor vil jeg arbejde for et loft på max. 24 elever pr. klasse i folkeskolen, at der bliver sat fokus på lærernes og pædagogernes arbejdsvilkår og efteruddannelse, samt deres muligheder for at bruge deres faglige viden og kreativitet uden de hæmmes af topstyret ledelse. Jeg vil også arbejde for at tiltrække flere uddannede lærere, pædagoger, psykologer og andet fagpersonale så fagligheden øges i vores institutioner og skoler.

Jeg vil også arbejde for at der skabes nok praktikpladser til de unge der vælger en erhvervsuddannelse. Praktikpladser kommer ikke af sig selv, det kræver et tæt samarbejde med erhvervslivet og fagforeningerne.

Efter kommunevalget skal vi tage fat på den længe ventede skoledebat.

Bedre trafik forbindelser

Et stærkt erhvervsliv kræver gode trafik forbindelser. Kalundborg skal være et sted, som er nemt at komme til og fra.

Jeg vil arbejde for at fortsætte det gode samarbejde med regionen og folketinget om bedre trafikale forbindelser, så som færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen og elektrificerede togforbindelser.

Jeg vil også arbejde for en bedre infrastruktur i Kalundborg kommune, samt en udbygning af kommunens cykelstier til gavn for borgere og turister.

Bosætning for alle

Jeg vil en Kalundborg kommune, hvor flere bliver boende i kommunen og flere flytter til. Det kræver en bred vifte af kulturelle tilbud, samt at vores institutioner, skoler, sundhedstilbud og ældrepleje er let tilgængelige, har høj faglighed og yder en stor service.

Jeg vil arbejde for, at udvikle landdistrikter og lokalmiljøer. De lokale samfund gør et fantastisk stykke arbejde og vi skal værne om dem og hjælpe, også økonomisk, til en fortsat udbygning baseret på lokalt initiativ og frivillighed.

Stem personligt på mig ved Kommunevalget 2017

Jeg vil kæmpe for, at I som borgere er i centrum -alles ord og mening er vigtig da I skal være med til at sætte rammen for mine beslutninger.

Følg mig på Facebook  HER


Se min valgvideo.