Jakob Søborg

Jeg har netop rundet de 40 år og bor i Kalundborg med min samlever gennem knap 17 år, Lone Bøjholm og vores to børn Emil og Lærke på 12 og 10 år.

Jeg er uddannet lærer og blev valgt til lærernes tillidsrepræsentant på Rynkevangskolen i 2011, og ledte lærerne i gennem Lockouten i 2013. Jeg valgte i 2014 at blive leder, først som viceleder og senere som daglig leder af Sejerø Skole & Børnehus, hvor jeg stadig er ansat.

Jeg er pt. halvt igennem et diplom i ledelse.

Det har altid været vigtigt for mig, at engagere mig i mine børns hverdag. Jeg har derfor, lige siden vi flyttede til Kalundborg i 2005, været formand for bestyrelserne i de institutioner de har været i. “Eventyrhuset” på Klosterparkvej og specialbørnehaven “Lærkereden”.

Pt er jeg formand for Kathøj-Svallerup skole og fornylig blev jeg valgt til formand for skolebestyrelsesformændene i hele Kalundborg kommune.

Folkeskolen.

Vores skoler og daginstitutioner står lige nu og i fremtiden overfor nogle store udfordringer. Den største udfordring bliver, at rekruttere ny og uddannet arbejdskraft. En stor generation er på vej mod pensionsalderen, men allerede nu er det en udfordring på flere skoler, at få uddannede lærere ansat.

Seminariet i Holbæk er lukket, og man skal derfor helt ind til Roskilde for at læse til lærer og pædagog. Det betyder samtidigt, at vi konkurrerer med forstæderne til København om arbejdskraften.

Det er ikke et sekund for tidligt at lægge en strategi.

Kalundborg kan ikke tilbyde et storbymiljø, men vi kan gøre det mere attraktivt at være lærer eller pædagog på vores skoler og daginstitutioner. Vi har faktisk ikke råd til at lade være!

Inklusion.

Inklusionen er også en stor tvist. Der er desværre alt for ofte børn, der kommer i klemme i det system, der egentlig skulle hjælpe dem.

Der findes ikke længere et krav om, at 96 % skal inkluderes i folkeskolen, men vores kommune har dog valgt ikke at ændre den ambition.

Vi har nogle af landets bedst uddannede speciallærere- og pædagoger, og det bør vi udnytte til også at være landets bedste kommune at bo i for familier til børn med særlige behov.

Et fælles projekt

Jeg er født og opvokset i det midt- og vestjyske. Et område som er kendt for sit foreningsliv præcis som Kalundborg.  Den jyske Kommune har turdet satse på eliten indenfor sport, og er i dag blandt landets ypperligste.

Alt sammen har det bidraget til at samle vestjyderne om noget fælles.

Jeg mener, at vi mangler noget vi kan være  fælles om,  noget som binder os borgere i kommunen sammen. Vi er stadig 5 små kommuner i en stor.

Til sidst vil jeg beskrive mig selv som en kreativt tænkende idemager, som Kalundborg kommune har brug for. F.eks. synes jeg det kunne være spændende hvis Kalundborg kommune blev vært ved DGI´s landsstævne i 2025.

 

Følg mig på Facebook HER