Allan Orris

Allan Orris – 57 år, bosiddende i Bjergsted sammen med min hustru Susanne Orris.

Jeg er tidligere skoleinspektør i Kalundborg kommune og nu selvvalgt tjenestemandspensioneret og afløser på kommunens genbrugspladser – et meningsfuldt og herligt job.

Jeg har været valgt til kommunalbestyrelsen i sammenlagt 20 år. Først 12 år i gl. Bjergsted kommune og siden 8 år i den sammenlagte Kalundborg kommune, i alt 14 år som gruppeformand.

Efter 2 perioder for SF er jeg nu tilbage i Socialdemokratiet. Med afsæt i hele vores kommunalpolitiske program vil jeg målrettet søge at arbejde med et værdipolitisk udgangspunkt.

Den nuværende borgerlige ledelse i kommunen tænker udelukkende i tal, overskud og besparelser. Vi har en meget stor opgave i at få vores skattepenge ud at arbejde for vores kerneområder, børn, ældre, skoler og sundhed m.v. og ikke blot spare op for at tilfredsstille borgmesteren.

Mine primære udvalgsposter har været økonomiudvalget samt formand og næstformand for teknik og miljøudvalget.

Følg mig på Facebook her


Se min valgvideo.