Maja Hansen

Jeg stiller op til kommunevalget fordi jeg har lyst og energi til at være med i fæ¦llesskabet og løfte opgaverne i vores kommune.

Jeg har erfaring i hvordan det kommunale system virker/ikke virker og vil gerne være med til at ændre på dette.

Der er f.eks. store udfordringer på folkeskoleområdet. Vi skal blive bedre til at fastholde og tiltrække de dygtige medarbejdere til gavn for børnene.

Vi skal sørge for at daginstitutionerne er normeret sø de er i stand til at giv børnene en tryg og god dagligdag og sikre en god overgang til folkeskolen.

Vi skal sørge for gode tilbud til de unge i fritiden bl. a. skal vi se på hvordan vi kan udvikle ungdomsskolen og synes jeg ikke det er en god ide at sammenlægge den med musisk skole, begge tilbud er gode, men hver for sig.

Vi skal sikre at vi har en produktionsskole for de unge der har sværere ved at komme i gang.

Vi skal stadig arbejde på at få flere unge i uddannelse. Nu er ingeniøruddannelsen kommet til Kalundborg og den skal vi bakke op om, men ikke glemme de andre faglige uddannelser.

Hent min valg brochure

http://www. a-kalundborg.dk/Maja_pjece_16_okt_2017.pdf

Det er vigtigt som politiker at være i dialog med borgerne og lytte til dem, både når det handler om deres forventninger, deres konkrete ønsker eller ideer til den service, som Kalundborg kommune yder eller burde yde. Det er væsentligt i politik af have visioner, flytte hegnspæle, forhandle og søge kompromisser med et synligt S-aftryk, som går i den retning Socialdemokratiet i Kalundborg ønsker. Kommunen har mange dygtige medarbejdere som med ildhu skriver lange notater og laver analyser om forholdene i f.eks. skoler og børnehaver, men det er også vigtigt, at vi som politiker spørger forældre og medarbejdere. Hvordan synes I det går? Det skaber en helt anden dialog, end når vi kun forholder os til måltal, som man altid kan stille spørgsmål til.

Følg mig på facebook HER