Carl Andersen

  I KOMMUNALBESTYRELSEN VIL JEG ISÆR ARBEJDE FOR:

FAMILIEN:

En kommune, som tilbyder et godt børne- og familieliv. Inklusion skal f.eks. foretages på mere individuel basis.

Vi skal have en bedre tiltrækning af lærerkræfter – også for at tiltrække nye borgere.

Vi skal tage højde for, at vi bliver ældre og ældre, så vi også får en god alderdom.

 KALUNDBORG FOR ALLE ALDRE

ØKONOMI:

–          En fornuftig og robust kommunal økonomi – det er en forudsætning for fremtidig velfærd.

ERHVERV:

–          En styrkelse af vore gode erhvervsvirksomheder. Dels gennem en bedre infrastruktur – motorvejen mod øst, naturligvis, men også bedre forbindelser sydover –  også af hensyn til vor hastigt voksende havn.

En aktiv erhvervspolitik som basis for flere lokale arbejdspladser.

Bedre tiltrækning af faguddannet arbejdskraft.

LOKALRÅD OG FORENINGER:

–          At vore ildsjæle får indflydelse og gode arbejdsvilkår i øvrigt – de er af stor betydning for vor kommune.

NATUR:

–          At vi afleverer vor natur i en bedre stand, end da vi modtog den. Naturen er for os alle – og netop derfor skal vi værne om den.

SAMARBEJDE:

–          Et bredt politisk samarbejde – det er væsentligt for et lokaldemokrati.

SYNLIGGØRELSE:

–          At Kalundborg Kommune også bliver kendt som en god bopælskommune! Kommunen har en mangfoldighed af smukke områder, ligesom vi rummer megen historie og kultur. Hidtil er dette ikke blevet synliggjort/markedsført overfor omverdenen – det er en af de væsentligste årsager til, at erhvervslivet mangler arbejdskraft, at skolerne mangler lærere osv.

 MIN BAGGRUND/ERFARING/INTERESSE

for politik baserer sig på 12 års medlemskab af kommunalbestyrelsen i Sorø¸, hvor jeg i alle årene har været medlem af økonomiudvalget samt formand for Sorø Forsyning A/S. Endvidere har jeg været mangeårig formand for Sorøegnens Erhvervs- og Turistråd (udpeget af LO, men også med støtte fra DA).

STEM PERSONLIGT PÅ CARL ANDERSEN