Aase Due

Jeg ønsker med socialdemokraterne i Kalundborg, at gøre Kalundborg kommune til et bedre og mere attraktivt sted at bo og leve i.

Som person er jeg målrettet, ansvarsbevidst, kreativ, nytænkende, samt resultat orienteret.

Jeg ønsker at hjælpe de fleste, frem for de få, med det sociale og humane for øje.

Jeg er sygeplejerske i Kalundborg kommune og har derfor meget fokus på de svageste i samfundet.

Jeg har tidligere siddet i Kalundborg kommunalbestyrelse, hvor jeg  aktivt deltog i opgaver / problemstillinger rejst for kommunal bestyrelsen, udover de 2 udvalg jeg sad i: socialudvalget samt kulturudvalget.

Med fokus på Arbejdsmiljø¸ for de kommunal ansattes arbejdsmiljø¸ med positiv ånd. Jeg ønsker at arbejde for at afskaffe tidskontrol, at medarbejdere oplever en arbejdsånd som er udviklende og positiv.

Med fokus på børn og unge, ønsker jeg at der sker en forbedring for både børn og de ansattes vilkår, så børnene ikke overlades til for å ansatte, med risiko for at de ikke har mulighed for at give børnene den nødvendige tryghed og nærvær, som er de vigtige byggesten, for deres udvikling. Og igen her sikre større arbejdsglæde, fremfor frustration hos de ansatte pædagoger og lærere. Igen også arbejde for at der aftales et maksimum antal på 24 elever i skole klasserne.

Med fokus på de syge og handicappede, ønsker jeg at arbejde for, at vi i socialdemokratiet sikrer, at de handicappede og syge får den nødvendige og retfærdige hjælp, så det ikke opleves som en kamp mellem kommunen og de svageste borgere.

Målgruppen ældre. Jeg ønsker at arbejde for at øge muligheden for botilbud, så de ældre ikke sidder ensomt og isoleret i eget hjem, ved at bo i egnet hjem og ikke i eget hjem. Jeg ønsker, at arbejde for udbygning af tilbud i akuthuset, for at øge det nære sundhedsvæsen og undgå unødig kørsel.

Målgruppen er borgere og erhverv. Her vil jeg især gerne arbejde for hurtigere sagsbehandling i forhold til byggesager, både for erhverv og borgere, der ønsker at bygge, ændre og tilbygge . Jeg ønsker at der åbnes op for mindre bureaukrati og at der ikke blot besvares ud fra stive regler, men at vi socialdemokrater tør tage individuelle fornuftige vurderinger. Eksempler kan være at turde tage stilling til fleksibel bolig rettigheder. At give hurtigere tilladelser til kystsikring, hvor der er oversvømmelsesrisiko ved landområder i stor risiko.

Stem personligt og sæt gerne X ved  Aase Due

Følg mig på Facebook HER


Se min valgvideo.