Marianne Madsen

Kalundborg skal være et godt sted at leve, bo, arbejde og drive erhverv. og med mine øjne er det set med en social forståelse . Et aktiv erhvervsliv mindsker arbejdsløshed og øger dermed den sociale status.

Fra vugge til grav skal Kalundborg  være et trygt sted at bo og leve, under hensynstagen til at dem , der ikke mestrer funktioner i eget liv, kan få den nødvendige hjælp til at leve et værdigt liv.

Vi skal i de kommende år sætte værdipolitik på dagsordenen.  Kalundborg skal bevare og støtte den brede vifte af foreninger og lokalsamfund. Kalundborg kommune byder på historie. Lad os bruge den til at sætte mere fokus på turisme, og dermed øget kendskab til vores kommune

følg med på facebook HER


Se min valgvideo.