Gunver Jensen – Borgmesterkandidat

Jeg har været valgt til kommunalbestyrelsen siden 1990 og har haft sæde i samtlige udvalg, undtagen teknik og miljø¸. Min største interesse er det sociale område og pt. sider jeg i økonomiudvalget, socialudvalget, børne- og ungeudvalget og så er jeg formand for handicaprådet.

Vi har en god økonomi i Kalundborg kommune. Virksomhederne er i vækst og ledigheden er lav. Det er nødvendigt, at vi har fokus på, at det bliver ved med at væ¦re på den måde. Men en god likviditet skal omsættes til gavn for de borgere, der bor i vores kommune. Der er nok at tage fat på. Den tidlige indsat over for børn og unge med særlige behov, uddannelse- og jobtilbud til sårbare unge, et værdigt ældreliv.

Jeg glæder mig til at være med til at skabe rammerne for, at det kan blive sådan.

Følg mig på facebook HER 


Se min valgvideo.


Det vil jeg og socialdemokratiet arbejde for.

Kalundborg kommune har en sund økonomi. Den skal ikke sættes over styr, men den skal kunne mærkes i den service, der ydes til borgerne.


Gunver Jensen
Den 26. oktober 2017.

Kalundborg kommune skal være en ansvarsbevidst arbejdsgiver, der håndhæver overenskomsternes sociale klausuler med hensyn til antal af lærlinge, ansættelsesforhold og arbejdsmiljø både ved kommunens bygge- og anlægsopgaver og hos kommunens leverandører.


Gunver Jensen
Den 24. oktober 2017.

Socialdemokratiet siger nej til udlicitering af kerneopgaver og vi vil fortsat arbejde ihærdigt på at få rengøringen tilbage til kommunen.


Gunver Jensen
Den 16. oktober 2017.

I Kalundborg kommune har der været stillet forslag om oprettelse af et udsatteråd.

Det kunne der desværre ikke skaffes flertal for. I stedet bliver der nu hvert holdt en udsattedag.

Det har faktisk vist sig, at det er noget af et tilløbsstykke. De udsatte forbereder sig i måneder op til dagen og engagerer sig meget i debatterne på dagen.

Det har vist sig at også borgerlige politikere er blev interesseret i af deltage.

Der kommer også noget ud af de udsattes ønsker. Senest er det i budgettet for 2018 besluttet at sammenlægge nogle væresteder og udvide åbningstiderne på de øvrige.

Dette er et ønske de udsatte fremkom med på udsattedagen i 2016 og gentog i år. De ønsker sig ligeledes et efterværn for alkoholikere og andre misbrugere, der er blevet clean.

Også dette ønske bliver taget seriøst. Budgettet indeholder en hensigtserklæring om, at der skal arbejdes med at finde den bedste måde, at gøre dette på.


Gunver Jensen
Den 16. oktober 2017.

På vælgermødet i FOA forleden kom det igen frem, at de almindelige ansatte har brug for uddannelse og opkvalificering.

Det er voldsomt pinligt, at de skal blive ved med at fortælle, at de har brug for det, uden at vi få gjort noget ved det. Det burde være klart for enhver, at de medarbejdere, der skal udføre den service vore børn, ældre, syge og handicappede har behov for, skal være udstyrede med de rette kompetencer.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der bliver oprettet en kompetencepulje, hvor der kan søges midler til efteruddannelse og omskoling og efteruddannelse af større grupper af kommunens ansatte.