Gunver Jensen – Borgmesterkandidat

Jeg har været valgt til kommunalbestyrelsen siden 1990 og har haft sæde i samtlige udvalg, undtagen teknik og miljø¸. Min største interesse er det sociale område og pt. sider jeg i økonomiudvalget, socialudvalget, børne- og ungeudvalget og så er jeg formand for handicaprådet.

Vi har en god økonomi i Kalundborg kommune. Virksomhederne er i vækst og ledigheden er lav. Det er nødvendigt, at vi har fokus på, at det bliver ved med at væ¦re på den måde. Men en god likviditet skal omsættes til gavn for de borgere, der bor i vores kommune. Der er nok at tage fat på. Den tidlige indsat over for børn og unge med særlige behov, uddannelse- og jobtilbud til sårbare unge, et værdigt ældreliv.

Jeg glæder mig til at være med til at skabe rammerne for, at det kan blive sådan.

Følg mig på facebook HER 


Det vil jeg og socialdemokratiet arbejde for.

Kalundborg kommune har en sund økonomi. Den skal ikke sættes over styr, men den skal kunne mærkes i den service, der ydes til borgerne.