Kirsten Rask

Jeg har valgt at takke ja til opfordringen til at stille mig til rådighed til valg for socialdemokratiet i Kalundborg til kommunalbestyrelsen, fordi jeg mener jeg kan gøre en positiv forskel for Kalundborg Kommune.
Jeg er 58 år, gift med Bjarne og vi har tilsammen 4 børn og 6 børnebørn – som optager os meget.
Jeg er sygeplejerske og arbejder på Slagelse Sygehus… mest med brækkede arme og ben…. og andre skader på skelet og muskler.
Hvorfor er det en fordel at stemme på én der stiller op til begge valg?:
Jeg har i de foregående 8 år været regionsrådsmedlem i Region Sjælland, og jeg kan se, at der mangler noget sammenhæng for borgerne på sundhedsområdet – og at det bliver mere og mere vigtigt, idet patienterne udskrives hurtigere, og flere behandlinger bliver udlagt i nærmiljø og/eller i hjemmet. Dét stiller langt større krav til hjemmepleje og genoptræning i kommunerne.
Borgerne er naturligvis ikke optagede af, om det er regionen elle kommunen der betaler for den enkelte sundhedsydelse, det er politikerne og administrationernes opgave, at de kommunale og regionale sundhedsydelser hænger sammen, så borgerne ikke “falder mellem to stole” og det er min intention, at arbejde for, at give de bedste tilbud til de borgere, der har brug for det. Nogle er i en situation, hvor de ikke selv mestrer så meget, de skal have meget hjælp – andre skal guides til, bedre at kunne hjælpe sig selv. Dérfor er det vigtigt, at der er nogen med i såvel kommunalbestyrelse som i regionsråd, som kan
se- og varetage begge interesser.
Det er vigtigt at arbejde med både forebyggelse og sundhedsfremme, for at sikre velfungerende borgere både på kort og på langt sigt, og for at minimere presset på sygehusene på sigt, når der også kommer flere ældre til at forbruge af sundhedsydelserne og færre unge til at betale for dem via skatterne. Det er endnu en vigtig grund til at vælge én ind, som ser det fra begge sider.
Der sker allerede rigtig mange gode tiltag på sundhedsområdet af så mange dedikerede
sundhedsmedarbejdere i såvel kommuner som region. Men selv noget godt kan altid blive bedre, og dét vil jeg gerne være med til at sætte på dagsordenen.
Jeg hører ofte om sundhedsfaglige der udtrykker utryghed i deres arbejde, og som giver udtryk for, at de ikke har tid til at udføre arbejdet sundhedsfagligt forsvarligt. Jeg vil gerne arbejde for, at give bedre arbejdsvilkår til alle vores medarbejdere – for glade medarbejdere giver glade borgere.
Det er vigtigt for mig, at der iværksættes tiltag for at sikre det gode børneliv fra før fødslen og op igennem børneårene – i børneinstitutioner, skoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser. Det er vigtigt for, at børnene kan blive velfungerende voksne, som kan blive selvforsørgende og tage sig godt af dem selv og deres kommende familie.
Alt for mange unge går fra mistrivsel til egentlig psykisk sygdom, som er mere eller mindre
behandlingskrævende – og det “koster” bla. på både manglende ungdomsuddannelse og evne til at forsørge sig selv.
Selv om sundhedspolitik er min spidskompetence, ser jeg også andre vigtige elementer som der skal arbejdes med, bla. at Kalundborg Kommune kan vækste og sikre skattegrundlaget, sikre gode jobmuligheder, infrastruktur både hvad gælder veje, busser, tog, og internet.
Et andet vigtigt område er turisme, som der godt kan arbejdes mere med, da jeg ser det som envigtig indtægtskilde fremadrettet. Her tænker jeg både på cykelturisme og så skal alle vores skønne kyster i spil, fra såvel land- som vandsiden.
Der er nok at tage fat på – socialdemokratiet vil gøre en forskel, og jeg vil gerne være med på holdet, som skal tage arbejdstøjet på, for at føre Kalundborg ind i fremtiden. Jeg har vist at jeg arbejder konstruktivt og målrettet i Regionen…. det vil jeg tage med i mit
arbejde i Kalundborg Kommune.
HUSK – at det er dem der STEMMER….. der BEstemmer…..
Såh…. vælg SUNDHED…..
Følg med på facebook HER

Se min valgvideo.