Et godt sted at blive ældre

Kalundborg skal have et nyt center for ældre og demente og andre plejekrævende medborgere.  

Vi skal se på vores nuværende beboelser, om de lever op til de standarder, vi vil byde vore medborgere – hvis ikke må de opgraderes eller i værste fald nedlægges.  

Socialdemokratiet vil være garant for, at alle relevante partner vil få indflydelse på fremtidens ny byggeri. 

Vi finder det vigtigt at få politikken for det gode ældre liv implementeret i tæt samarbejde med brugere, ansatte og andre involverede. 

Vi vil arbejde på, at der ingen ældre mod deres vilje er tvunget til, at spise alene.  Vi vil etablere tilbud om, at deltage i et fælles måltid på ældre centrene, lokale forsamlingshuse eller på andre måder.   Også her inviteres en bred vifte af interessenter under processen. Vi har en stor skare, af frivillige som kunne gå ind i sådanne projekter. Men Socialdemokraterne vil arbejde for, at der er de fornødne resurser både økonomisk og personalemæssigt til rådighed. 

Det skal ikke hedde ” længst mulig i eget hjem, men længst muligt i egnet hjem. “

Konkret vil vi arbejde for større mulighed for ældre kan opleve større tryghed, hvis de ønsker, at bo tættere sammen. Vi mener, at de her vil få større mulighed for glæde ved ældrelivet. De vil kunne hjælpe hinanden og længere holde sig friskere sammen i et fællesskab. 

 Vi skal sørge for, at vores personale til dette område altid er godt uddannet lige fra top til bund. Arbejdsmiljøet skal altid være i top, og altid indgå i arbejdets tilrettelæggelse. Vi skal igen basere styringen på tillid til de ansatte fremfor stram tidsstyring.   

Samarbejdet med regionerne om vores fælles berøringsflader, f.eks. hjemsendelse af færdigbehandlede patienter skal gøres meget bedre. Vi skal undgå genindlæggelser, og være parate til at give den rette behandling til vores borgere, når de bliver udskrevet fra et hospital. 

Vores akuthus skal have flere aktiviteter. Mange af de ting som vores ældre bliver sendt til over hele Sjælland skal i stedet rummes i de nuværende fysiske rammer i huset. Det ville betyde en lettelse for ældre syge og svage som undgår overflødig transport.