Et godt sted for de små og et godt sted at gå i skole

Det er afgørende for os alle i Kalundborg kommune, at vore børn og unge får de bedste forudsætninger for en god start på livet.

Børnelivet skal respekteres. Læring og dannelse skal prioriteres, så børn og medarbejdere får ro til opgaven

Sundhedsplejen skal til alle tider have en høj prioritet, det er første møde med den nye borger, og her kan eventuelle udfordringer i familien registreres og hjælpen kan sættes ind fra start.

Daginstitutionen skal være en del af barnets dannelse, her skal barnet lære de mest almindelige sociale færdigheder og sociale hensyn til andre f.eks. at sidde og spise sammen, og blive ved bordet til alle er færdige, hjælpe til med afrydning osv.  kort sagt skal der fokus på leg og dannelse. Der skal være en overvægt af uddannet personale, og personalet skal have videreuddannelse efter behov. Der skal være en max grænse for antal børn pr. voksen.

Eleverne i vore skoler skal opleve voksne – lærere og pædagoger – der i en positiv ånd bidrager med dannelse og uddannelse af eleverne, og som kan skabe trygge rammer for eleverne.

Socialdemokratiet ønsker at de ansatte på vore skoler har at højt fagligt niveau og kan bidrage til elevernes udvikling på det personlige plan.  Eleverne skal sættes i stand til møde livet som uddannelsesparate og trygge unge mennesker med nysgerrighed og initiativ overfor fremtiden – deres fremtid og vores fælles fremtid.

Derfor vil Socialdemokratiet fokusere på lærernes arbejdsvilkår. De skal have de bedste muligheder for at få ny viden om deres fag.  Der skal være økonomiske midler til 2-lærer undervisning i de klasser, hvor det er den bedste løsning.  Og der skal sættes loft over antal elever i hver klasse – 24 er et passende niveau.

Såvel det fysiske som det psykiske arbejds- og studiemiljø skal være 100 % i orden. Vore børn skal ikke udsættes for unødvendige påvirkninger, der rummer en risiko.

De seneste års erfaringer med ”inklusion”, hvor også børn med særlige behov skal være en del af klasserne, viser at der er behov for en øget indsats for at sikre en god læring for alle børn. Det må ikke være økonomien, der sætter begrænsninger for vore børns muligheder.

Vi bliver nødt til at have en grundig drøftelse af Folkeskolen i Kalundborg.  Vi skal skaffe de penge der er nødvendige for at sikre bedre uddannede lærere i det antal, der er nødvendigt for at skabe den folkeskole vi ønsker. Derfor skal vi ikke fjerne ressourcer fra skoleområdet – vi har tvært i mod brug for pengene til at investere i vor fælles fremtid.

Ungdomsskolen skal også indeholde faglige fag. For at gøre det mere attraktivt, kan man etablere ungdomsskole i områderne eks. en skole i Kalundborg, Høng, Gørlev, Hvidebæk og Svebølle hvor der bliver tilbud efter behov i området.

Når barnet skal videre i ungdomsuddannelserne, skal kommunen være behjælpelig og give gode rammer for den enkelte, så der blive lige adgang.

Musikskolen skal tilføres midler, så det bliver muligt for alle børn at deltage. Det er en stor gevinst for barnet at få de musiske færdigheder, hvis interessen er der.