Et godt sted hvis du har brug for omsorg og pleje

Socialdemokratiet vil arbejde for, at skabe egnede boliger for alle borgere med specielle behov.

Også i fremtiden vil der være et stigende behov for at borgere med specielle behov, får et egnet sted og bo. Det har kommunen ikke i øjeblikket, men det kan og vil vi sørge for at vi får. Ved en langsigtet planlægning kan vi omorganisere og bygge nyt, så mange forskellige botilbud kan gives i vores kommune til gavn for borgerne og til gavn for økonomien.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at skabe egnede aktivitetstilbud og job til alle borgere med specielle behov.

Aktivitetstilbuddene skal hele tiden optimeres og nytænkes, så de passer til de behov borgerne har.

Der skal oprettes nye uddannelses- og arbejdspladser, hvor borgere med specielle behov kan tjene deres egne penge, hvad enten de er førtidspensionister, fleksjobbere eller andet. Dette kan f.eks. være på socialøkonomiske virksomheder. Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for, at give ”socialøkonomiske virksomheder” med plads til alle de bedste muligheder for at etablere sig og til at vokse i vores kommune.

Socialdemokratiet vil arbejde for at kommunen i samarbejde med de berørte giver en god, medmenneskelig og høj professionel service til alle borgere.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at alle borgere har mulighed for let at kunne tilegne sig de informationer, de har behov for i forbindelse med deres sygdom, pleje eller behov for genoptræning.

Sundhedshuset i Kalundborg kommune skal have endnu flere funktioner.

Sundhedshuset er til gavn for alle kommunens borgere. Der er allerede knyttet en række relevante funktioner til huset, der dermed bliver en del af det regionale sundhedssystem. Sundhedshusets aktiviteter skal udbygges, så borgerne ikke skal køre langt for at få taget prøver og for at få svar på disse.

Socialdemokratiet ønsker derfor at anvende og udvikle de teknologiske muligheder – eks. indenfor diabetes og indenfor kemo-området samt ved anvendelse af telemedicin – til at flytte så meget som muligt ud til sundhedshuset og borgere i eget hjem.

Samarbejde om sundhed

Vi vil til stadighed udvikle vores nære sundhedsvæsen i samarbejde med Region Sjælland. Dette gælder på alle områder, men især samarbejdet indenfor for socialpsykiatrien og distriktspsykiatrien skal forbedres. Vi vil arbejde for en brobygning mellem kommune og region på disse områder.

Et andet særligt område hvor samarbejdet skal blive bedre gælder genoptræning og hjælp til at komme tilbage til dagligdagen, f.eks. efter end indlæggelse på sygehuset.

Nemmere adgang til psykiatrien

Vi vil fortsat udbygge nye tiltag indenfor det psykiatriske område f.eks. ved etablering af en døgnbetjent hot-line.