Et godt sted at være ansat

Vi vil sætte fokus på Kalundborg Kommune som arbejdsgiver.

 

Kommunale kerneopgaver skal ikke udliciteres. Vi vil i stedet fastholde og bevare vore dygtige medarbejderes kompetencer i kommunalt og lokalt regi.

 

Det vil vi gøre ved at oprette en kompetencepulje hvor der kan søges midler til efteruddannelse og omskoling af større grupper af kommunes ansætte. Det skal også sikres at alle nyansatte får den fornødne oplæring.

 

De ansattes arbejdsmiljø skal styrkes. At vi skal overholde lovens krav er en selvfølge. Men vi vil gå videre og i samarbejde med kommunens ansatte gøre Kalundborg kommune til en ledestjerne på arbejdsmiljøområdet.

 

Vi vil derfor give mere ansvar til vores medarbejdere, så de altid kan løse de opgaver, de bliver udsat for.   Vi skal basere ansættelse og ledelse på tillid i tæt samarbejde mellem ansatte på gulvet og daglig ledelse.  

Motiverede medarbejdere, der trives i deres job, er den bedste garanti for god service til kommunens borgere.  Derfor skal alle have et ejerskab til den fælles opgave – at yde service til kommunens borgere og virksomheder.  Derved bliver det mere udviklende og attraktivt at være ansat i kommunen

 Kalundborg Kommune skal gå forrest som en ansvarsbevidst arbejdsgiver. Vi skal også være en ansvarsbevidst ”kunde”, bl.a. ved at sikre håndhævelse af sociale klausuler som antal lærlinge, ansættelsesforhold, arbejdsmiljø ved f.eks. kommunens bygge-og anlægsarbejder eller hos andre af kommunens leverandører. 

Kalundborg Kommune skal have en fleksibel seniorpolitik med mulighed for at trappe gradvist ned på sin arbejdsindsats og med mulighed for at pensionerede medarbejdere kan bevare tilknytningen til deres tidligere arbejdsplads – her kan de give et værdifuldt bidrag med deres erfaring og faglighed, og de kan være gode mentorer for de nyansatte.