Et godt sted at drive virksomhed og finde et job

En god kommune er en kommune med gode og attraktive job til borgerne. Derfor vil Socialdemokraterne i den kommende periode arbejde for at fortsætte den gode udvikling, vi er inde i.

Socialdemokraterne står for en erhvervspolitik, som giver gode muligheder for de nuværende virksomheder og for de mange nye, der kan og skal komme de næste mange år. Det kræver en god kommunal service for virksomhederne. Vi skal have en hurtig sagsbehandling af byggeansøgninger og miljøgodkendelser.

Kalundborg har et godt image som den grønne industrikommune. Symbiosen er kendt verden over. Det er et kendetegn, som vi skal fortsætte med at udvikle.

En god erhvervskommune er en kommune med et velfungerende arbejdsmarked. Her er vi ikke helt i mål. Vi har borgere i Kalundborg Kommune, der ikke får mulighed for at anvende deres personlige og faglige ressourcer – og vi har virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. Vi vil derfor tage initiativ til at nedsætte et forpligtende arbejdsmarkedsudvalg med repræsentanter fra Kalundborg Kommune, fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Handel og service

Kalundborg er mere end industri. Lokal service, håndværkere og forretningslivet er også vigtige elementer i en god kommune.  Vi skal arbejde for at skaffe mere liv i lokalområdet og i Kalundborg centrum med butikker og cafeer. De ”socialøkonomiske virksomheder”, der drives af udsatte grupper og hvor overskuddet bruges til at skabe flere arbejdspladser for disse grupper, skal være centrum for en særlig indsats i Kalundborg. Vi vil derfor arbejdet for at koncentrere butiksområderne – f.eks. i Kalundborg gågade har vi rigtig mange specialbutikker (Slagter, Boghandelen, vinbutik, ostebutik, garnbutik, Kaffe og The butik), men de ligger meget langt fra hinanden, så strøgeffekten ikke opnås

Vi er heldige i Kalundborg med en stærk Handelsforening og et stærkt Erhvervsråd.  Vi ser frem til at samarbejde med dem i de næste 4 år.

Turismen er et område, hvor vi kan gøre mere i Kalundborg Kommune. Vores sommerhusområder, natur og seværdigheder kan skabe mere værdi og flere arbejdspladser end i dag. Det vil være et af vore kommende indsatsområder.

Trafik og Transport 

Et stærkt erhvervsliv kræver gode trafikforbindelser og en god, veluddannet og stabil arbejdskraft. Det er derfor en vigtig opgave at gøre Kalundborg til et sted, som det er nemt at komme til, og hvor man har lyst til at blive. Socialdemokratiet vil derfor arbejde for bedre trafikforbindelser og for at tiltrække flere borgere til kommunen. Det er et arbejde, som kræver samarbejde med Folketinget og med Region Sjælland – og her har vi de rigtige kontakter.

Havnen er et særligt element heri. Vi har gode muligheder for at gøre Kalundborg Havn til en af de mest attraktive i landet, herunder i en rolle som aflastningshavn for København. Men det hænger sammen – vi får ikke en ønskede udvikling i havnen medmindre det bliver lettere for især den tunge trafik at komme til og fra uden at være til gene for borgerne.

Mulighederne for at komme hurtigt rundt i Kalundborg Kommune skal forbedres. Både indenfor de enkelte bysamfund men også mellem Kalundborg, Høng, Gørlev, Svebølle, Havnsø, Jerslev, Ubby  skal forbedres gennem fælles løsninger.