Kandidater KV17

I dette punkt af menuen kan du se vores program og præsentation af alle kandidater

– Brug dropdown funktionen i topmenuen “Kandidater KV17”.

Gunver Jensen

Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Kalundborg.

Skiftende kommunalbestyrelser har i de sidste år ført en stram økonomisk politik, det har sammen med at virksomhederne i vores kommune har vækstet, bevirket at vi har en god og sund økonomi.

Det er godt, men det betyder også, at vi nu skal have både mod og vilje til at føre en politik, hvor borgerne mærker, at de bliver tilgodeset uden at kommunekassen helt hovedløst bliver tømt.

Det vil jeg og mit hold af gode socialdemokrater arbejde for de næste 4 år.

I takt med at borgere, der er i arbejde får det bedre og bedre, får syge, handicappede og andre på kontanthjælp det værre og værre. Det kan vi ikke være bekendt, det vil vi gøre noget ved.

Nu skal vi have alle med.

I den almindelige folkeskole forsøger man i disse år at inkludere så mange børn som muligt. Det er godt, men vi skal være bevidste om, at nogle børn ikke skal inkluderes, men i stedet have et specialskoletilbud.

Jeg er overbevist om, at vore folkeskoler magter inklusionsopgaven, men så er det nødvendigt med færre elever i klasserne. Vi synes 24 er det rigtige tal og vi vil gerne have tolærerordninger.

De sårbare unge, eller dem med en funktionsnedsættelse får ikke længere en førtidspension i fødselsdagsgave, når de bliver 18 år. De får i stedet en kontanthjælp, de hverken kan leve eller dø af. Dem skal vi hjælpe med at få en uddannelse eller et job på særlige vilkår, så de kan skabe sig en værdig tilværelse på linje med andre unge.

Mange af vore ældre  medborgere er aktive og klarer sig selv til de højt op i alderen, de skal tilgodeses med tidssvarende boligformer. Når behovet for pleje opstår, skal den være værdig og tilpasset de ældres behov og værdier, hvad enten det drejer sig om demente eller ældre med andre plejebehov.

Dette er bare lidt af det, jeg vil arbejde for de næste 4 år.

Jeg har været valgt siden den 1. januar 1990 og tager gerne 4 år mere. I årenes løb har jeg været medlem af samtlige udvalg undtagen teknisk udvalg. I denne periode har jeg bl.a. økonomiudvalget, socialudvalget, børn og ungeudvalget, og så er jeg formand for handicaprådet.

Følg Gunver på Facebook HER


Find de øvrige Kandidater ……….
2 Lars Kuhre Mortensen
3 Kirsten Rask
4 Hanne Olesen
5 Marianne Madsen
6 Aase Due
7 Carl Andersen
8 Sylvester Agbedoglo
9 Maja Hansen
10 Arne Jensen
11 Allan Orris
12 Jakob Søgaard
13 Kristine Vesterskov Olsen
14 Abdullahi Abdi Gutale
15 Ann-Marie Lykkebo Bengtsen
16 Ole Aagaard Jensen
17 Flemming Bjerre Gede