Nyt fra A-gruppen

Budget aftale i Kalundborg Kommune.

Bredt forlig om budgettet i Kalundborg – fokus på fortsat vækst og udvikling
Kalundborg den 26.9.2016.

25 ud af 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg er enige om et forslag til de kommende års budget. Det er partierne A, B, I, O, V og Å. Partierne har alle bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog. I lighed med de seneste år har målet været at fastholde et godt greb om økonomien. Netop en robust økonomistyring kombineret med virksomhedernes vækst, har gjort det muligt med de kommende års budget at investere i fortsat vækst og udvikling i Kalundborg Kommune.

I Kalundborg Kommune er vi inde i en positiv udvikling med stigende befolkningstal, flere
arbejdspladser og faldende ledighed. Denne udvikling skal vi fastholde og understøtte gennem en styrkelse af rammebetingelserne for vores virksomheder, bosætningsindsatsen og ved fastholdelse og udvikling af servicen for både nuværende og nye borgere. En fortsat udvikling af servicen på velfærdsområderne understøttes bl.a. ved at der afsættes midler til styrket kompetenceudvikling på såvel ældreområdet som folkeskoleområdet.
Også i 2016 har der været arbejdet med en række projekter med henblik på at effektivisere kommunens drift, et arbejde som har involveret både ledere og medarbejdere. Dette bidrager til en fortsat robust økonomi og indebærer at der kan effektiviseres for godt 16 mio. kr. i 2017 voksende til godt 21 mio. kr. i 2020. Dermed er vi også i de kommende år på forkant med de økonomiske udfordringer, samtidig med at der skabes råderum til investeringer i vækst og udvikling.

Derudover giver budgettet mulighed for at justere de økonomiske målsætninger således at overskud på driften fremover sættes til 140 mio. (tidligere 120 mio.). Det gennemsnitlige årlige anlægsbudget fastsættes til 100 mio. (tidligere 80 mio.).

Gunver Jensen (A) udtaler:

gunver_jensen_web

“Vi er meget tilfredse med at den stramme økonomiske politik, vi har været enige om at føre gennem mange år, nu har givet os mulighed for at sætte nye fremadrettede initiativer i gang.

I aftalen sikres det, at der nu kommer en dedikeret medarbejder til at varetage rollen som tovholder på etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Derudover får vi lagt en helt specifik plan for udvikling og modernisering af de fysiske rammer på voksen handicapområdet, som kan effektueres med start i 2019.

Endelig er vi super tilfredse med, at vi allerede til næste år kan få etableret en vej fra Herredsåsen til Raklev.”

Se aftalen og de politiske udtalelser her……

Budget 2017

Presse indhold om budget 2017

Udtalelser fra partierne