Nyt fra Folketinget

Socialdemokratiet gør det billigere at flytte boliglånet

BOLIGLÅN Ny aftale gør det lettere at gennemskue dine boliglån og billigere at flytte dem, hvis din bidragssats bliver sat i vejret.

Det har ikke altid været let at gennemskue detaljerne i realkreditjunglen. Nærmest tværtimod, fristes man til at sige. Realkreditsystemet har været meget svært gennemskueligt for de fleste danskere. Det laver vi nu om på.

Vi er rigtig glade for, at det er en bred, politisk aftale, der er indgået. For jo flere partier, der er enige om stå vagt om verdens billigste model til at finansiere sin bolig, jo mere holdbar er aftalen.

Med den nye aftale skaber vi langt større gennemsigtighed omkring realkreditlån og bidragssatser.

Det bliver slut med overraskende og uforklarlige forhøjelser af bidragssatserne. Fremover skal realkreditforeningerne redegøre for, hvorfor stigningen kommer – hvis de ikke gør det, så skal du ikke betale ekstra alligevel.

Og hvis du får lyst til at flytte dit boliglån et andet sted hen, fordi bidragssatserne stiger, så bliver det nu lettere og billigere end hidtil. Som det er i dag, skal boligejeren betale hele regningen for at skifte. Fremover skal realkreditinstituttet betale over halvdelen af regningen for at skifte.

Aftalen er samtidig en håndsrækning til de mange boligejere, der bor i boliger, der er faldet i værdi, siden lånet blev optaget. Boliger der er belånt med mere end 80 pct. vil nemlig ikke i fremtiden være stavnsbåndet, men får også mulighed for at skifte til et andet realkreditinstitut, hvis man vil.

Med aftalen får vi større mobilitet på realkreditmarkedet, lavere priser for forbrugerne og et mere gennemskueligt system.

Se aftaleteksten her: http://em.dk/~/media/files/2017/01-26-politisk-aftale-om-gennemsigtighed-og-mobilitet-p%C3%A5-realkreditmarkedet.ashx?la=da

Mette Frederiksens tale ved afslutningsdebatten.

Mette_Frederiksen

Folketinget har holdt afslutningsdebat 1. juni 2016. Lars Løkke Rasmussen gav sig selv karakteren “bestået”.

Det handler for det første om retfærdighed. Vi skal bekæmpe skattesnyd. For det andet om velstand. Vi skal skabe flere private arbejdspladser. For det tredje om ansvarlighed. Vi skal ikke bruge flere penge, end vi har. For det fjerde om at prioritere klogt og erkende, at tiden ikke er til topskattelettelser. Og endelig om tro på fællesskabet. Og de offentligt ansatte“, sagde Mette Frederiksen i sin ordførertalte.

Læs Socialdemokraternes formand Mette Frederiksens tale til afslutningsdebatten 1. juni 2016.


Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 er der i udlændingelovens § 40, stk. 9, indført hjemmel til, at politiet kan visitere asylansøgere mv. og ransage de pågældendes bagage med henblik på at kontrollere, om de pågældende er i besiddelse af aktiver, der kan anvendes til dækning af udgifterne til deres eller deres families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 5.
Endvidere er der i den samme bestemmelse indført hjemmel til, at politiet kan tage visse aktiver, som asylansøgere mv. medbringer, og som kan anvendes til dækning af de nævnte udgifter, i bevaring (beslaglægges).

Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato.

Læs hele vejledningen her……


Støt vores kamp mod forringelser af boligydelsen

Forringelser af boligydelsen er skudt til hjørnespark af regeringen og Blå Blok. Der skal indgås en ny aftale i foråret 2016. Dansk Folkeparti skylder fortsat ½ milliard kroner, så problemet er ikke løst.

boligydelsespakken

Er du pensionist?
Eller har du et familiemedlem, der er det?
Så er det her relevant for dig.

I finanslovsaftalen har Dansk Folkeparti, Lars Løkke og
resten af den blå blok besluttet, at boligydelsen skal
beskæres.

DF_bolig_ydelse

Er du mod det, så hent vores pjece her og støt os i kampen mod forringelser i boligydelsen for vores pensionister

Du finder den her…..
http://www.a-kalundborg.dk/…/dec…/kaere-borger-i-danmark.pdf


 Tillykke til Nej partierne med valgresultatet.

53,1 % nej og 46,9 % ja stemmer, stemmeprocent 72.

Et klart nej, men det deler Danmarks befolkning op i to næsten lige store andele af ja og nej til EU, derfor er det nødvendigt vi tager EU seriøst mellem valgene og ikke kun debatterer EU hvert femte år eller når der folkeafstemninger om EU spørgsmål.

Vores formand Mette Frederiksen lancerede synspunktet i går aftes efter valgresultatet var kendt, det er vi enige med hende i.

Vi går nu en spændende tid i møde. Det er uvist hvilke resultater der opnås i de kommende forhandlinger både i Folketinget og i EU, Europol med videre.

Politiforbundets formand siger til TV2 News i dag, at en parallelaftale giver problemer i den daglige politiefterforskning på tværs af grænserne, det er dog for sent han kommer med den udmelding.

Skrevet 4. december 2015.


Regeringen har  fremlagt sin vækstplan.

Den 24. november 2015 af Morten Bødskov og Nicolai Wammen
I går afslørede regeringen endelig sin vækstplan. Den byder på ideologiske tiltag fra blå blok som stop for billige boliger i byerne og skattelettelser til de store familieejede virksomheder samt en række velkendte væksttiltag, der er overtaget fra Socialdemokratiet.

Se hele artiklen her……. Kommentar til regeringens vækstplan.
Du finder regeringens vækstplan her.


 

Afstemning om retsforbeholdet.

Så er der under en måned til vi skal stemme om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det er en vigtig afstemning, der afgør, om vi fortsat skal være med i det europæiske politisamarbejde. Det mener vi, og derfor anbefaler vi et klart ja.

Fra i dag kan der sættes plakater op. Jeg håber, at alle vil være med til at få vores budskaber op i lygtepælene og være med til at udbrede kampagnen på gader og stræder via vores flyers. Vi har derudover lavet en hjemmeside: www.hvadstemmerviom.dk, som indeholder information om afstemningen, fakta og eksempler på den gavn vi får af at deltage i det europæiske politisamarbejde.

Vi har lanceret en kampagne, hvor vi fokuserer på den kriminalitet, som i stigende grad er grænseoverskridende: pædofile netværk, trafficking, menneskesmugling, internationale indbrudsbander, terrorisme osv. Det er afgørende, at det danske politi kan samarbejde på tværs af grænser med europæiske kollegaer for at fange forbryderne bag den type forbrydelser.

Derfor mener vi, at vi skal ændre vores retsforbehold til en tilvalgsordning, da vi ellers næste år må forlade Europol og desuden forhindrer retsforbeholdet os i dag fra at deltage i vigtig lovgivning om blandt andet bekæmpelse af kvindehandel, børneporno og cybercrime.

Nej-partierne vil med garanti råbe ”skræmmekampagne” og det, der er værre. De forsøger at afspore debatten. Vores kampagne er netop ikke en skræmmekampagne. Den fokuserer på det, som afstemningen handler om:

Det fælles politisamarbejde.

Det er alvorlige sager. Det er den debat, vi skal have med hinanden.

Bedste hilsner

nick_haekkerup
Nick Hækkerup
Udenrigsordfører


Der er indgået aftale om ny dagpenge reform

Regeringen har i dag (22. oktober 2015)  indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om et mere fleksibelt dagpengesystem.

Vores formand Mette Frederiksen skriver om det i dag:
I Danmark skal det være sådan, at man kan opretholde sin tilværelse i en periode, hvis man er så uheldig at blive ramt af arbejdsløshed.

Forbedringerne for vores arbejdsløse er ikke kommet af sig selv. Med Dagpengekommissionens rapport stod det klart for os, at det var åbenlyst nødvendigt at tilføre flere penge til systemet – et krav, som regeringen først afviste, men som de nu har bøjet sig for. Derfor tilfører vi nye og flere penge, der skaber tryggere rammer. Det betyder blandt andet, at vi reducerer antallet af karensdage fra otte dage til kun tre dage årligt.

Kommissionen har haft forslag til, hvordan man inden for systemet kunne prioritere anderledes. De har foreslået at reducere dimittendsatsen. Det mener vi ikke er nogen god ide for forsørgere, der har udgifter til børn – og derfor har vi fastholdt det niveau, de får i dag. Omvendt finder vi det rimeligt, hvis man ikke er forsørger, at man så fremover går fra en SU på knap 6.000 kr. om måneden til en indkomst på dagpenge på over 12.000 kr. om måneden. Det er lidt mindre end i dag, men det er stadig et rimeligt niveau.

Endelig så skaber vi nu et langtidsholdbart system. Det var ikke mindst Dansk Folkeparti og Venstre, der oprindeligt vedtog den reform, der siden skabte stor utryghed for mange mennesker.

Derfor har det været vigtigt for os at sikre, at netop de to partier nu er med til at rydde op. Vi har bundet dem op på en langt bedre og mere holdbar aftale. Vi har så at sige surret dem fast til masten, og jeg tror det er rigtig vigtigt, at Socialdemokratiet er med, når der diskuteres dagpenge.

Det betyder også, at hvis det viser sig, at flere end forventet falder ud, så har vi sikret, at det bliver taget op, og at der gøres noget ved det.

Alt i alt er det en aftale, som forbedrer trygheden og skaber stabilitet om forholdene for vores arbejdsløse.
Med venlig hilsen
Mette Frederiksen

Hent aftale teksten her………..

Hent fakta ark om økonomien bag aftalen her……..

 

Mette Frederiksen skriver på sin Facebook profil klokken 12:20:
Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få markante indrømmelser af regeringen, så vi tilfører nye og flere penge til vores dagpengesystem.

Det gør, at vi nu kan sikre tryggere og mere retfærdige forhold for vores arbejdsløse.


Fakta om Dagpenge Kommissionens rapport.

Hovedrapport: Dagpengekommissionens samlede anbefalinger
I hovedrapporten gennemgås Dagpengekommissionens samlede anbefalinger til et nyt dagpengesystem.
Læs hovedrapporten

Dagpengemodellen – Teknisk analyserapport
Den tekniske rapport dokumenterer den nye beregningsmodel, som er udarbejdet til brug for konsekvensberegningerne af Dagpengekommissionens anbefalinger.
Læs analyserapporten

******

Vi har den 19. 10.2015 modtaget anbefalingerne fra Dagpengekommissionen.
Af Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen.

mette_frederiksenJeg glæder mig til, at vi nu endelig kan skabe bedre og mere trygge rammer for dem, der rammes af arbejdsløshed. Det er tiltrængt, og der er brug for, at et nyt dagpengesystem hurtigst muligt kan træde i kraft.

Derfor er Socialdemokratiet parat til at forhandle med det samme.

Der er særligt to ting, der er afgørende for os: Færre skal falde ud. Og det skal være nemmere at genoptjene dagpenge.

Jeg er glad for, at Dagpengekommissionen har leveret en gennemarbejdet og grundig rapport, vi kan tage udgangspunkt i. De nødvendige forbedringer kan i et vist omfang finansieres inden for den eksisterende ramme. Men det står også klart for mig, at der er brug for at finde yderligere finansiering. Det forventer jeg, at regeringen er klar til.

Det skal være sådan i Danmark, at man kan miste sit arbejde og stadig have mulighed for at opretholde sin tilværelse, indtil man finder et nyt arbejde. At man har tryghed.

Dét er vores mål, når vi går til forhandlingsbordet.


Socialdemokratiet vil sikre tryghed for danskerne.

Man skal være tryg i sit eget hjem, og når man færdes på gaden uanset hvor i landet, man bor.

Forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet er startet i dag. Socialdemokratiets mål er klart; politiet skal have de nødvendige mandetimer og redskaber til at sikre trygheden, og stoppe de kriminelle.

Allerede inden valget lagde vi op til at styrke værnet mod terror. Det står vi fast på, og vi håber, at regeringen vil være med.

Samtidig skal vi forbedre kontrollen i grænseområdet. Vi styrkede kontrolindsatsen, da vi sad i regering. Men det stigende pres på grænserne kræver flere politifolk. Ikke mindst når kriminelle grænseoverskridere skal stoppes.

Det er desuden vigtigt for os, at vi styrker indsatsen i de udsatte boligområder. Den forebyggende indsats er afgørende, ligesom politiet skal kunne sætte ind, når der er uro, og sikre at antallet af indbrud fortsætter med at falde.

I foråret valgte vi at forhøje optaget af elever på politiskolen. Vi skal have flere betjente, hvis alle opgaver skal løses. Men andre faggrupper er også en del af løsningen.

Fotovogne kan for eksempel bemandes af HK’ere, ligesom journalisering og administration ikke nødvendigvis skal være en opgave for politifolk. Samtidig har vi foreslået, at fængselsbetjente kan hjælpe politiet med kørselsopgaver.

Vores prioriteter er klare: Et trygt og sikkert Danmark kræver, at vi investerer i et stærkt politi.

22_okt_2015

Med venlig hilsen
Retsordfører Trine Bramsen og politisk ordfører Nicolai Wammen.


Lovforslag om folkeafstemningen 3. december.

På tirsdag skal Folketinget behandle det lovforslag, der ligger til grund for afstemningen om retssamarbejdet d. 3. december. Vi skal ikke stemme for eller imod EU. Derimod skal vi sikre, at Danmark fortsat kan være med i det europæiske politisamarbejde og give vores dygtige politi bedre forudsætninger for at opklare kriminalitet. Socialdemokratiet anbefaler et klart ja.

Folkeafstemningen kommer nu, fordi vi på grund af vores retsforbehold snart ryger ud af det europæiske politisamarbejde Europol. Det betyder, at dansk politi ikke længere kan deltage effektivt i kampen mod fx pædofile, menneskehandlere, indbrudsbander, terror og chikane.

Det er eksempler på kriminalitet, som går på tværs af grænser, og som vi bliver nødt til at samarbejde om for at kunne bekæmpe den. Derfor skal vi sikre, at vi fortsat kan være med i politisamarbejdet. Der er grund til at lytte, når stærke organisationer som Politiforbundet, Red Barnet, Reden, arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer fortæller, at det er vigtigt for deres arbejde, at vi siger ja den 3. december. Det er vigtigt for os socialdemokrater, der altid har vægtet tryghed for danskerne højt.

Der vil i løbet af de næste måneder blive spredt mange forkerte historier og meget misinformation om afstemningen. Derfor er det vigtigt at vide, at afstemningen ikke er en afstemning for eller imod EU, eller en afstemning om hvorvidt, vi skal være med i en fælles asylpolitik i EU. Vi har sagt meget klart, at vi ikke ønsker at være med i en fælles asylpolitik i EU. Den del har vi derfor sammen med et bredt flertal i Folketinget valgt fra i den tilvalgsordning, der skal stemmes om.

Det er direkte usandt, når DF og andre nej-sigere påstår, at vi med et ja giver EU frihjul til at bestemme over dansk rets- og udlændingepolitik.

Med venlig hilsen

3_dec_2015
 Nick Hækkerup, udenrigsordfører/Trine Bramsen, retsordfører.

Bedre og klarere regler for statsborgerskab

At blive dansk statsborger er noget særligt.

Danmark bliver ens hjemland – med de rettigheder og pligter, det medfører.

Det betyder, at hvis man som udlænding vil have dansk statsborgerskab, skal man kunne forsørge sig selv og sin familie. Overholde landets love. Kende til samfundets indretning og de demokratiske institutioner. Og beherske det danske sprog på et niveau, så man kan deltage aktivt i de fællesskaber, man indgår i – på arbejdspladsen, i børnenes skole, i foreningslivet og i den offentlige debat.

Samtidig er det også afgørende, at der er ro og stabilitet om de krav, der knytter sig til at opnå dansk statsborgerskab. Det skylder vi de medborgere, som knokler for at blive danske statsborgere.

Derfor har vi socialdemokrater i dag indgået en bred aftale om de fremtidige vilkår for dansk statsborgerskab, der blandt andet skærper kravet til dansk. Fremover skal man bestå Dansk 3, medmindre man har været selvforsørgende (herunder på førtids- eller folkepension) i 8½ ud af de sidste 9 år, hvor Dansk 2 fortsat blot skal bestås.

Helt konkret har vores deltagelse i aftalen sikret:

  • Opgør med uddannelsessnobberi – bl.a. ligestilles erhvervsuddannelserne fremover med det almene gymnasium, handelsgymnasiet og HF i forhold til anerkendelse af erhvervet dansk.
  • Klarere regler, mindre bureaukrati og øget retsstilling – bl.a. bliver der etableret et ’fast-track’ for de sager, der berøres af de ændrede regler, fordi det er fair og fordi ønsket om, at de nye regler også skal have virkning for allerede indsendte ansøgninger ikke er groet i vores have.
  • Ro og stabilitet omkring reglerne – bl.a. forpligter aftaleparterne sig på at sætte sig sammen, hvis nogen ønsker at opsige og ændre aftalen, ligesom der er et fælles håndslag omkring ønsket om stabile regler.

Statsborgerskab er blevet debatteret en hel del i offentligheden på det seneste og til tider også på et fejlagtigt grundlag. Derfor kan der hurtigt opstå myter. Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

dan_astrid

Dan Jørgensen og Astrid Krag