Ikke at prioritere, er også at prioritere

Vi er nødt til at turde prioritere den dyreste medicin rent politisk – for ellers overlader vi ansvaret til andre!

Så må den nye hofte eller den medicinske patient måske vige til fordel for dyr medicin, som måske både har ringe virkning og mange bivirkninger.*

kirsten_rask

Af Kirsten Rask – Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)

Region Sjælland skal bruge ekstra 335 mio. kr. til medicin i 2016, og Region Midt har lige lavet forlig på ca. 700 mio. og skal fyre op mod 800 medarbejdere.

Med en spareplan på 335 mio. kommer vi desværre nok heller ikke udenom at afskedige medarbejdere.

Regionerne er ellers kommet rigtig godt i gang med at løse endnu flere opgaver, samtidig med at der også er rigtig meget fokus på faglig kvalitet i behandlingen og den patientoplevede kvalitet.
Vi har vedtaget at arbejde med “Patienten som Partner”, som er et rigtig godt redskab til at sikre, at patienter og pårørende er medbestemmende over den behandling der iværksættes.
Vi har også vedtaget at arbejde med ´Værdi for borgeren´, som har fokus på forebyggelse, kvalitet og effektivisering.
Projektet understøttes af en belønningspulje, der udmøntes, hvis sygehusene dokumenterer fuld målopfyldelse på en given procentdel af målene. Ellers bliver sygehusene modregnet i næste års budget.
Men – når der skal spares 335 mio., som sikkert vil medføre afskedigelser blandt de der har den daglige og tætte kontakt med patienterne, så kan det medføre udfordringer, at implementere de rigtig gode intentioner – og hvis ikke sygehusene når at opfylde “Værdi for Borgeren”, så har sygehusene endnu færre penge året efter.
Det er ikke acceptabelt – det må der gøres noget ved.

Hvis vi mener alle de gode intentioner vi har alvorligt – så må Regeringen sørge for:

  1.  At der enten iværksættes en prioritering nationalt, således at det bliver muligt at forhandle med medicinalindustrien og opnå reducerede priser som feks. i Norge.
  2.  At der tilføres de nødvendige midler til Regionerne, så vi reelt har de nødvendige økonomiske midler og medarbejdere, til at pleje- og behandle patienterne med høj faglig kvalitet.

Jeg foreslår endvidere, at man også ser kritisk på administrationen i Region Sjælland – måske er der også potentialer for tilpasning af ressourcerne her.

* Faktaboks:
Jeg gør opmærksom på at jeg IKKE mener at medicin som er helbredende skal bortprioriteres, det er udelukkende medicin som måske kan være en smule livsforlængende og som man endnu ikke kender hverken virkning eller bivirkninger på: