Der er ikke sparet……

………… på ældreområdet i Kalundborg

Skriver Anne Marie Hansen (DF) i Nordvestnyt 14.11

Det skal jeg ikke betvivle – men som jeg hører fra medarbejderne ude fra hjemmeplejen, så er der noget der ikke er helt som det skal være.

Det forlyder at der er stort sygefravær og at det også er svært at rekruttere og fastholde faglært medarbejdere på alle niveauer – jeg er oplyst om, at det ofte handler om umanerligt stort arbejdspres, stort forbrug af vikarer, som mange steder ikke fungerer lige så effektivt i jobbet, som fastansatte, og stor gennemstrømning af medarbejdere.

Men da jeg ikke pt sidder i kommunalbestyrelsen, kan jeg være misinformeret – hvis det er tilfældet, modtager jeg gerne andre informationer.

Vi har også brug for, at kunne tiltrække uddannede lærere på vores skoler og flere pædagoger tæt på vores børn.

Det er min vurdering, at der skal sættes massivt ind med bedre arbejdsmiljø. for alle kommunale (og regionale) medarbejdere, så vi kan frigøre ressourcer til de fastansatte medarbejder – og dermed bruge pengene på dét, som gavner både borgerne og medarbejderne mest muligt.

Kirsten Rask
Kommunalbestyrelses- og regionsrådskandidat (A) Høng