Vi skal bevare pasningstilbuddene til de mindste.

Den 23. oktober – kunne man læse i Politikken, at antallet af børn, der bliver passet hos en dagplejer, er faldet markant. I 2017 passes ca. hvert 5. barn i dagpleje, hvor det var hvert 7. barn i 2007.

Det er vigtigt, at vi i Kalundborg kommune bevarer og styrker et pasningstilbud som dagplejen. Der er børn, som har brug for den tryghed, en lille børnegruppe giver, og ikke mindst den tryghed et hjemligt miljø i dagplejen kan tilbyde.

Det er vigtigt, at alle børn får en god start på livet. Vi skal bevare et alternativ til vuggestuen, så forældrene har et valg.  Denne mulighed vil jeg arbejde for bevares i Kalundborg Kommune, hvis jeg bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen.  Stem på Socialdemokratiet, stem personligt.

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, Svebølle