Kategoriarkiv: Lars Kuhre Mortensen

Medarbejdere i centrum

Der bliver snakket meget om velfærd for vores ældre, børn og udsatte borgere i denne valgkamp. Der er ingen ende på, hvor mange penge der skal tilføres de forskellige områder. Og her er jeg helt enig, for at kunne løfte velfærdsopgaven skal der flere penge til disse områder.

Men der en gruppe, vi ikke taler så meget om. Det er de medarbejdere, som skal yde den tiltrængte velfærd. Vi skal som kommune/arbejdsgiver begynde at investere i de fagligt dygtige medarbejdere. Vi skal i langt høre grad lytte til disse medarbejdere, når der opstår udfordringer på arbejdspladsen, og vi skal tage det alvorligt. Der er arbejdspladser, som har alt for ondt i det psykiske arbejdsmiljø, der er på nogle af disse arbejdspladser skabt en kultur, hvor man ikke tør udtale sig. Dette kan INGEN være tjent med. Dette bør ændres.

Jeg vil arbejde for, at vi i Kalundborg kommune bliver en ledestjerne på arbejdsmiljøområdet, og det er et område, der SKAL gøres noget ved. Det koster ifølge beregninger kommunekassen alt for mange penge, at medarbejdere ikke har det godt.

Prisen er også, at vi mister gode fagligt dygtige medarbejdere, og det bliver efterfølgende svært at rekruttere nye gode medarbejdere til kommunen. Vi skal virkeligt tænke over, hvilket image der skabes ud ad til.

Skal vi kunne yde den bedste service til borgerne, skal vi sætte medarbejdere i centrum – tilfredse medarbejdere er mindre syge og vil kunne yde mere.

Jeg vil arbejde for medarbejderne i centrum, stem personligt

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, 4470 Svebølle

Vi skal bevare pasningstilbuddene til de mindste.

Den 23. oktober – kunne man læse i Politikken, at antallet af børn, der bliver passet hos en dagplejer, er faldet markant. I 2017 passes ca. hvert 5. barn i dagpleje, hvor det var hvert 7. barn i 2007.

Det er vigtigt, at vi i Kalundborg kommune bevarer og styrker et pasningstilbud som dagplejen. Der er børn, som har brug for den tryghed, en lille børnegruppe giver, og ikke mindst den tryghed et hjemligt miljø i dagplejen kan tilbyde.

Det er vigtigt, at alle børn får en god start på livet. Vi skal bevare et alternativ til vuggestuen, så forældrene har et valg.  Denne mulighed vil jeg arbejde for bevares i Kalundborg Kommune, hvis jeg bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen.  Stem på Socialdemokratiet, stem personligt.

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, Svebølle

Foreningslivet

Den 3. november havde jeg den fornøjelse at deltage i et arrangement, som foreningen Visens venner havde arrangeret. Det var 35. gang der blev afholdt viseaften i Gl. Svebølle forsamlingshus. Aftenen bød på sang, musik og ostebord.

Denne aften bekræftede mig i vigtigheden af, at Kalundborg Kommune fastlægger en kommunikationsstrategi, der synliggør kulturtilbuddene.  Der skal være let adgang for alle. Det vil styrke borgernes deltagelse i kulturlivet. Foreningslivet er en af grundpillerne for en god bosætningsstrategi.

Vi er allerede godt på vej med dette arbejde i form af ”Kalundborg kalenderen”, og vi skal have alle med.

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, 4470 Svebølle

 

Regeringen vil mere frit valg!

Regeringen er kommet med et nyt udspil, som skal give borgerne flere muligheder for frit valg. Der lægges op til at udvide det frie valg inden for sundheds- og ældreområdet. I fremtiden skal der være frit valg til genoptræning, en styrkelse af ældres muligheder for at vælge mellem tilbud på madservice og rehabilitering.

Jeg mener helt klart, at der skal sættes en stopper for regeringens privatiserings korstog. Det hjælper ikke at tro, at alle udfordringer, der er i det offentlige, forsvinder ved at privatisere sig ud af problemerne. Det ville give meget mere mening at invester i den offentlige velfærd, sikre et ordentligt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, begynde at sætte medarbejderne i centrum. Der er efterhånden skåret helt ind til benet på alle velfærdsområderne, så det er ikke mærkeligt, hvis der sker fejl, og at borgerne er utilfredse med den kommunale service.

Ved at privatisere skabes der en større utryghed for borgere, for nu kommer det til at handle om indtjening og om at skabe et overskud for virksomheden. Samtidig vil der komme udfordringer i forhold til løn og ansættelsesforhold, for det eneste sted, der kan skæres for at holde indtjeningen oppe er ved lønningerne. Løsningen bliver at trykke lønningerne og skabe ringere arbejdsforhold for de ansatte i det privat firma.

En stemme på Socialdemokratiet er et NEJ til privatisering af kommunes arbejdspladser.

Med venlig hilsen
Lars Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, 4470 Svebølle

Vi skal have alle med.

Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune kører i denne valgkamp med et slogan, som lyder: ”vi skal have alle med” Det er præcis disse ord, der skal være omdrejningspunkt for den politik, vi ønsker at føre. Det hjælper fx ikke, at børnene går gennem folkeskolen uden at have lært noget. Vi skal satse på den tidlige indsats. Allerede i vuggestuen, dagplejen og børnehaven skal der være fokus på børns trivsel, så mistrivsel opfanges, og der hurtigt kan mobiliseres en indsats.

Rockwool Fonden er kommet med en rapport, der viser, at på landsplan er cirka 5000 unge per ungdomsårgang – unge mellem 25 og 29 år – ikke kommet i uddannelse eller fundet sig et job. Dette ses to år i træk. Dermed falder de ind under betegnelsen udsatte unge. Det skønnes at koste samfundet årligt mellem 12 og 15 mia. kr.

Vi skal blive bedre – meget bedre – til at fastholde denne gruppe unge i en uddannelse.

Rapporten gør det også klart, at det er svært for de unge at skaffe en praktikplads. Dette medvirker i høj grad til, at de mister lysten til at uddanne sig.

Socialdemokratiet vil arbejde for at skabe et stærkt samarbejder mellem fagbevægelsen og kommunes virksomheder. Et samarbejde med henblik på at vi kan få de unge i uddannelse – og videre ud i job efter endt uddannelse. Vi skal sammen ind i fremtiden, ingen skal stå tilbage på perronen, når toget er kørt.

Stem på Socialdemokratiet – stem personligt.

Med venlig Hilsen
Lars Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, Svebølle