Kategoriarkiv: Kirsten Rask

Vælg sundhed…….

……. stem på mig, Kirsten Rask.

Nu er valget DIT – det er dem der STEMMER der BESTEMMERVælg SUNDHED – stem på RASK❌ nr 5 på liste 🅰️ til Region Sjælland❌ nr 3 på liste 🅰️ til Kalundborg Kommune

Opslået af Kirsten Rask på 18. november 2017

Der er ikke sparet……

………… på ældreområdet i Kalundborg

Skriver Anne Marie Hansen (DF) i Nordvestnyt 14.11

Det skal jeg ikke betvivle – men som jeg hører fra medarbejderne ude fra hjemmeplejen, så er der noget der ikke er helt som det skal være.

Det forlyder at der er stort sygefravær og at det også er svært at rekruttere og fastholde faglært medarbejdere på alle niveauer – jeg er oplyst om, at det ofte handler om umanerligt stort arbejdspres, stort forbrug af vikarer, som mange steder ikke fungerer lige så effektivt i jobbet, som fastansatte, og stor gennemstrømning af medarbejdere.

Men da jeg ikke pt sidder i kommunalbestyrelsen, kan jeg være misinformeret – hvis det er tilfældet, modtager jeg gerne andre informationer.

Vi har også brug for, at kunne tiltrække uddannede lærere på vores skoler og flere pædagoger tæt på vores børn.

Det er min vurdering, at der skal sættes massivt ind med bedre arbejdsmiljø. for alle kommunale (og regionale) medarbejdere, så vi kan frigøre ressourcer til de fastansatte medarbejder – og dermed bruge pengene på dét, som gavner både borgerne og medarbejderne mest muligt.

Kirsten Rask
Kommunalbestyrelses- og regionsrådskandidat (A) Høng

Mulighederne er mange, Claus Bache

Praktiserende læge, Claus Bache skriver i Nordvestnyt, at “Politikerne må ændre en syg beslutning”, som handler om, at Kalundborg Kommune har samlet hele kommunens borgere, som er for syge til at være i eget hjem, men ikke syge nok til at være indlagt på sygehuset, på et af plejecentrene i Høng.Claus Bache har helt ret i, at lægernes tid ikke er bedst brugt på landevejene, og at de kunne foretage sig vigtigere ting end at sidde i en bil.

Vores sundhedsvæsen skal opbygges til gavn for borgerne – er det ikke dét, så må vi se på, om det er den rette beslutning der er taget af hensyn til borgerne ift. den pleje og behandling de skal have.

Jeg vil også gerne være med til at se på, om det er muligt at etablere et udekørende akut-team, med særlige kompetencer, som kunne gøre det muligt for flere at være i eget hjem.

Man kunne også se på samarbejdet mellem den mobile blodprøvetagning og kommunens akutteam, som kan sikre færre indlæggelser og genindlæggelser.

Mulighederne er mange – lad os finde de bedste løsningerne til gavn for borgerne

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland.

 

Uddannelserne i Region Sjælland skal styrkes

Når man de seneste år har opgjort, hvilke videregående uddannelser, der havde flest ansøgere per studiepladser, er man kommet frem til en overraskende konklusion. For mens vi i mange år har fået at vide, at alle unge ville studere i København, er det faktisk Region Sjællands uddannelser, der er mest eftertragtede. Senest var det seks ud af de ti mest søgte per studieplads, som lå i vores region.

På den ene side kan man glæde sig over, at vores uddannelser er populære. Men på den anden side viser undersøgelsen også, at vi simpelthen har for få uddannelsespladser i vores region.

Centraliseringen har ramt os hårdt de seneste tyve år, og der er lukket både ingeniøruddannelse, lærerseminarier og handelsuddannelser. Resultatet er, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft de skal bruge, og at det offentlige ikke får folk med de nødvendige kvalifikationer. Så sent som sidste år kom det frem, at 45 % af dem der bliver ansat i lærerstillinger i Kalundborg Kommune ikke er læreruddannet, og vi mangler stadig sygeplejersker til det nye psykiatrihospital i Slagelse og til sygehuse og kommuner i hele regionen.

Hvis den udvikling fortsætter, ender vi med langsomt at kvæle Region Sjælland.

Færre virksomheder kan finde de rigtige folk, og de offentlige tilbud bliver udhulet.

Derfor er det en tvungen opgave for os politikere, der repræsenterer regioner, kommuner og Folketing, at sikre flere studiepladser, og et stop for centraliseringen af vores uddannelser.

På sigt er det også nødvendigt at oprette langt flere uddannelser, der retter sig imod det private arbejdsmarked.

Det er ikke noget vi kan, det er noget vi skal!

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland
Regionsrådsmedlem (A)

Kaare Dybvad
MF (A)

 

Borgerinddragelse i egne sager

Borgeren og de pårørende er de virkelige eksperter i eget liv.

Det gør mig trist, når jeg i valgkampen hører om flere tilfælde hvor borgere fortæller om, at de ikke føler sig “hørt”/lyttet på af medarbejdere i Kalundborg Kommune.

Forældre fortæller om, at der ikke bliver lyttet til hverken deres eller deres børns ønske om feks skoletilbud.

Forældre beretter om, at der ikke bliver lyttet til hverken deres eller deres handicappede børns ønske om botilbud og lignende.

De fortæller, at deres (voksne) barn bliver dårligere af de tilbud de får.

Jeg kender naturligvis ikke sagerne i enkeltheder eller fra alle synspunkter, og kan derfor heller ikke garantere, at afgørelserne ændres radikalt, eller får præcis dén form, som man som forældre ønsker sig, for borgerinddragelse er ikke nødvendigvis lig med “frit valg på alle hylder“.

Hvis jeg bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil jeg arbejde for bedre dialog mellem borgerne, deres pårørende og de kommunale instanser, så brugerne inddrages, og bedre forstår beslutningerne.

Jeg har været formand for Udvalget Patienten som Partner i Region Sjælland, så jeg har erfaring i at arbejde med borgerinddragelse.

Så stem personligt

Kirsten Rask
Kandidat til kommunalbestyrelsen Kalundborg Kommune og Region Sjælland.

Genoptræning efter erhvervet hjerneskade

Det er ikke godt nok at “overleve” – man skal også “leve godt” med sin erhvervede sygdom.

Desværre er der også i Kalundborg kommune, borgere der bliver ramt af hjerneblødning eller blodpropper – også kaldet apopleksi.

Noget af dét jeg gerne vil arbejde for, hvis jeg får personlige stemmer nok, til både at blive valgt til kommunalbestyrelsen i Kalundborg og Regionsrådet i Region Sjælland (A) er, at sikre at vi også i Kalundborg Kommune, har de mest optimale forhold, for at bringe borgerne så godt tilbage til dén hverdag de havde, inden de blev syge.

Vi skal sikre at der er specialuddannet personale til borgere med erhvervet hjerneskade, en såkaldt hjerneskadekoordinator.

Det er vigtigt, at kommunens hjerneskadekoordinator, eller anden tilsvarende, deltager i de tværfaglige planlægningsmøder på sygehusafdelingerne i god tid inden udskrivelsen, således at borgerne får den bedst mulige tilbagevenden til egnet bolig.

Såfremt der stadig er behov for intensiv træning på kommuneniveau, er det vigtigt at vi har egnede genoptræningspladser med specialuddannede medarbejdere, som har rehabilitering/genoptræning i fokus. Det har de i de fleste andre kommuner.

Dét og meget andet, er noget jeg vil arbejde for at sikre, når jeg bliver valgt til både region og kommune.

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland (A)

Medarbejderne er den vigtigste ressource – også i Kalundborg

Dem skal vi passe godt på – for de er de virkelig uerstattelige.

Når mit ønske om at blive valgt til både kommunalbestyrelse og regionsrådet går i opfyldelse, vil jeg arbejde for at sikre medarbejderens trivsel og dermed også øge mulighederne for rekruttering og fastholdelse i jobbet.

Det er ikke alene til ulempe for borgerne, når de gentagne gange skal skiftesagsbehandler/ SSH/SSA/Sygeplejerske/pædagog/lærer/etc, fordi arbejdspladsen eller medarbejderen ikke fungerer optimalt.

Det er ressourcekrævende af de der er tilbage på jobbet, når man skal afskedige erfarne-  og ansætte nye medarbejdere – måske oven i købet ufaglærte, fordi det ikke er muligt at tiltrække faglærte medarbejder!

Det koster et ikke ubetydeligt beløb, at oplære nye medarbejdere.

Det er min vurdering, at en god arbejdsplads har et godt arbejdsmiljø, med mulighed for kompetenceudvikling.

Jeg vil arbejde for at sikre, at synspunkter fra medarbejdere på alle niveauer, inddrages i samarbejdet med politikerne, således at politikerne får et mere nuanceret grundlag at træffe beslutninger på – dels for borgernes skyld, men så sandelig også for alle de medarbejdere, som vi som politikere har ansvaret for

Medarbejderne i Kalundborg Kommune og Region Sjælland skal tilvælge os i – ikke fravælge os.

Kirsten Rask
Kandidat til Kommunalvalg Kalundborg Kommune og regionsrådet, Region Sjælland (A)

Vi skal vide, hvad vi får

Genindfør beskikkelsesordning for translatører og tolke

Erhvervsministeriet afskaffede Beskikkelsesordningen for translatører og tolke pr. 1. januar 2016, hvilket betyder at enhver som mener de kan tale og forstå dansk og et fremmed sprog, kan nedsætte sig som tolk.

Der er med andre ord, ingen kvalitetssikring på området.

Dét giver kaos på området og underminerer de der møjsommeligt har uddannet sig til Cand.ling.merc og som har de rette kompetencer for at kunne oversætte på et højt niveau.

Lige nu hører vi i medierne om tolke på sundhedsområdet, som ikke engang kan sproget, hvilket kan have katastrofale følger for den enkelte patient – det er simpelt hen ikke godt nok.

At tolke er jo andet og mere end at oversætte ord for ord – at tolke er også at kende til hvad der menes med ord og måden de sammensættes på, egn for egn.

Vi behøver ikke at gå længere end til dansk for at komme med et eksempel på dette: “det er da meget godt”, som i hovedstadsregionen betyder “det er da rigtig godt”, men som på jysk siges og forstås som: “joh…   det er vist lidt halvskidt”

Så nu må Erhvervsministeriet på banen, og se at få genindført Beskikkelsesordningen for translatører og tolke, så virksomheder og offentlige instanser véd hvad de får, får de får oversat af en beskikket translatør/tolk.

 

Kirsten Rask
Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)
Kandidat til Regions- og Kommunalvalg (Kalundborg) 2017

Når patienter og sundhedspersonale siger,

der er blevet mere travlt…..

Så er der noget om snakken……

 For mens antallet af sundhedsfaglige medarbejdere er vokset med otte pct. på ti år, er antallet af administrative medarbejdere vokset med hele 30 pct., viser ny undersøgelse.

I samme tidsrum er de ambulante undersøgelse steget med knap 30% og indlæggelserne steget med 11,5 %

I psykiatrien er de ambulante behandlinger steget med ca 44% fra  2010 til 2015, mens antallet af indlagte er stagneret i samme tidsrum.

Bevares…     der har også været et stadigt krav om 2% produktivitets-øgning, så set på den måde, så skal der jo behandles flere patienter for de samme penge.

Men….

Vi hører beretninger fra patienter og pårørende om, at der ikke er tid til dem, at de ikke får f.eks. mad, medicin og toiletbesøg/bleskift til tiden, og at informationsniveauet kunne være bedre.

Vi hører beretninger om medarbejdere som bryder grædende sammen under byrden af arbejdet, at de ikke kan nå det mest basale, men må nøjes med det allermest påtrængende – hvis det er muligt.

Vi hører beretninger om, at patienterne flyttes rundt på afdelinger, fordi der ikke er plads til dem i dén afdeling, som har netop deres speciale.

For selv om der kommer flere patienter igennem på kortere tid, så betyder det ikke, at behandling, pleje og informationsniveau kan reduceres – tvært imod øges krav og belastninger til medarbejderne proportionalt med patientantallet.

Ikke fordi jeg ikke værdsætter de administrative medarbejdere, eller har noget imod dem, tvært imod. Alle løser vigtige opgaver omkring patienterne – men prioriteringen skal være den rette, så der er de rette medarbejdere til at løse opgaverne, som giver borgerne kvalitet, sikkerhed og tryghed – giver “Værdi for borgerne”.

Så måske skal man i regionerne kigge på, at der ”let” kan findes økonomi til ca. 30% flere administrative medarbejdere, mens den patientnære behandling og pleje stadig underprioriteres.

Så vil nogen måske spørge: Hvorfor har du ikke allerede gjort noget ved dét? Du har allerede siddet i Regionsrådet i 8 år.

Til dét vil jeg svare, at jeg har spurgt ind til hvor meget det administrative niveau er øget, i de senere år – men der var desværre ikke lydhørhed for, at få iværksat en sådan undersøgelse.

Derfor er jeg tilfreds med, at andre nu har lavet den, og jeg er (desværre) blevet bekræftet i min hypotese.

Jeg håber derfor, at et nyt flertal i regionsrådet efter 21. november, vil få iværksat nogle tiltag, så Region Sjællands politik “Værdi for borgeren”, ikke kun er “ord på glittet papir”, men rent faktisk også kan spejles i de handlinger der udføres administrativt.

Dét vil jeg i hvert fald gøre mit til, såfremt jeg får personlige stemmer nok til at blive genvalgt.

Kirsten Rask

Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)

Regions- og kommunalbestyrelseskandidat (Kalundborg)