Kategoriarkiv: Kommunalvalg 2017

Foreningslivet

Den 3. november havde jeg den fornøjelse at deltage i et arrangement, som foreningen Visens venner havde arrangeret. Det var 35. gang der blev afholdt viseaften i Gl. Svebølle forsamlingshus. Aftenen bød på sang, musik og ostebord.

Denne aften bekræftede mig i vigtigheden af, at Kalundborg Kommune fastlægger en kommunikationsstrategi, der synliggør kulturtilbuddene.  Der skal være let adgang for alle. Det vil styrke borgernes deltagelse i kulturlivet. Foreningslivet er en af grundpillerne for en god bosætningsstrategi.

Vi er allerede godt på vej med dette arbejde i form af ”Kalundborg kalenderen”, og vi skal have alle med.

Med venlig hilsen
Lars Kuhre Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, 4470 Svebølle

 

Uddannelserne i Region Sjælland skal styrkes

Når man de seneste år har opgjort, hvilke videregående uddannelser, der havde flest ansøgere per studiepladser, er man kommet frem til en overraskende konklusion. For mens vi i mange år har fået at vide, at alle unge ville studere i København, er det faktisk Region Sjællands uddannelser, der er mest eftertragtede. Senest var det seks ud af de ti mest søgte per studieplads, som lå i vores region.

På den ene side kan man glæde sig over, at vores uddannelser er populære. Men på den anden side viser undersøgelsen også, at vi simpelthen har for få uddannelsespladser i vores region.

Centraliseringen har ramt os hårdt de seneste tyve år, og der er lukket både ingeniøruddannelse, lærerseminarier og handelsuddannelser. Resultatet er, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft de skal bruge, og at det offentlige ikke får folk med de nødvendige kvalifikationer. Så sent som sidste år kom det frem, at 45 % af dem der bliver ansat i lærerstillinger i Kalundborg Kommune ikke er læreruddannet, og vi mangler stadig sygeplejersker til det nye psykiatrihospital i Slagelse og til sygehuse og kommuner i hele regionen.

Hvis den udvikling fortsætter, ender vi med langsomt at kvæle Region Sjælland.

Færre virksomheder kan finde de rigtige folk, og de offentlige tilbud bliver udhulet.

Derfor er det en tvungen opgave for os politikere, der repræsenterer regioner, kommuner og Folketing, at sikre flere studiepladser, og et stop for centraliseringen af vores uddannelser.

På sigt er det også nødvendigt at oprette langt flere uddannelser, der retter sig imod det private arbejdsmarked.

Det er ikke noget vi kan, det er noget vi skal!

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland
Regionsrådsmedlem (A)

Kaare Dybvad
MF (A)

 

Mangler vi kultur i Kalundborg Kommune?

I denne valgkamp, har jeg rigtig mange gange hørt, at vi mangler kultur i Kalundborg.

Nu kan det jo diskuteres, hvad kultur er. Men for mig er kultur, den måde vi lever på, dvs. at fritid, naturoplevelser og idræt er en del af kulturen.

Jeg sidder i skrivende stund, i Kalundborg Svømmehal, hvor jeg er en af chaufførerne, for de 110  gymnaster, der i dag afslutter deres gymnastik weekend, holdt i vores lokale hal og på Firhøjskolen. Med opbakning fra de frivillige og forældre. Dette beviser at der er kultur også i de små lokal samfund.

Dog mener jeg som nyopstillet byråds kandidat, at vores fremtidige fokus, netop skal være, at vi skal hjælpe de lokale ildsjæle, med den fornødne økonomiske støtte, men så sandelig også hjælpe med at få kulturen synliggjort, så bosiddende og fremtidig borgere, bliver opmærksom på, at der så sandelig findes kultur i denne kommune.

Ann-Marie Lykkebo Bengtsen
Kommunalbestyrelseskandidat  A
Gartnerstien 14, Snertinge

Bedre anvendelse af sundheds og akuthuset…………..

……………… til gavn for patienterne i Kalundborg.

Vi har i Kalundborg et sundheds og akut hus.

Her kan tages blodprøver og foretages røntgen undersøgelser. Der udføres træning og sygepleje ydelser.

Vi har på nuværende tidspunkt stor succes med tilknytning af speciallæger indenfor geriatri, hjertespecialister og diabetes.

Vi sygeplejesker, der er ansat i Kalundborg kommune har en sygeplejeklinik, hvor der ydes pleje til de patienter, som er selvkørende eller kan transporteres hertil.

Udenfor dagtiden fungerer sundhedshuset, som akuthus med tilknyttet sygeplejerske og vagtlæge.

Vi i socialdemokratiet vil gerne arbejde for at sundheds- og akuthuset anvendes bedre og udnyttes mere.

Her kan jeg sagtens se og finde udviklingsmuligheder.

Jeg ser gerne, at flere specialister tilknyttes, så borgere/ patienter i Kalundborg ikke skal køre længere end nødvendigt.

Især fordi det ofte er meget opslidende, når man er svækket af en alvorlig sygdom og så oveni skal ud på  længere transport til diverse undersøgelser og på flere forskellige sygehuse.

Hvorfor ikke få endnu flere specialister tilknyttet sundheds og akuthuset  ?

Vi har med vores digitale teknologi mulighed for, at undersøgelserne kan blive vurderet af specialister, som får lagt den bedste behandlingsplan, uden patienten skal køre til specialisten.

Hvad skulle der være i vejen for, at en læge med speciale indenfor cancerbehandling kommer til akut og sundhedshuset og her afholder samtalerne med den syge og igangsætter behandlingen ?

Skulle det ikke være muligt at tage den svære samtale, få ordinationen på den rette kemobehandling, i tablet form eller ved tilslutning til en kemo pumpe, som vi hjemmesygeplejerser senere kan frakoble ?

Ovenævnte eksempel er kun et af mange muligheder.

Aase Due

Aase Due / sygeplejerske / tlf. nr 21250899
Lærkevej 17, Reersø, 4281 Gørlev
Kandidat til kommunevalget for socialdemokraterne

 

Kultur eller job?

På valgmødet i kulturhuset Gimle søndag d. 29/10 var der bred enighed om at kulturelle udbud betyder meget for valget af, hvor man vil bo. Hvis man har fået job på et af Kalundborgs store virksomheder, så var det afgørende for om man vil flytte til kommunen.

Men er det hele sandheden? Da jeg kørte på arbejde mandag morgen (jeg pendler fra Svebølle til Kgs. Lyngby) var der flere indslag i radioen om manglen på læger, og her var konklusionen at det var muligheden for job til ægtefælle eller partner, der var afgørende.

Sandheden er nok både/og. Og det gode ved det er, at det jo er områder, som vi kan påvirke gennem en aktiv politik i kommunen. Hvis vi fokuserer på de muligheder, som vi kan skabe med kommunen som arbejdsgiver. Og hvis vi øger de mange gode aktiviteter, som allerede er i gang med at tiltrække arbejdskraft og bosættere i samarbejde med virksomhederne, så kan det batte noget.

Det er et oplagt samarbejdsområde for Jobcenter, Erhvervsråd, virksomheder og fagbevægelse med kommunen som en aktiv spiller, der bruger de kommunale jobs strategisk uden at give køb på de faglige kvalifikationer.

Der er sket meget på dette område. DJØF’s analyser viser at Kalundborg kommune er rigtig god til at skaffe jobs til akademikere. Nu skal have dem til at bosætte sig i kommunen – og det kræver både gode kulturtilbud og endnu flere jobs.

Arne Jensen
Socialdemokratisk kandidat til Kommunalbestyrelsen i Kalundborg
Bellisvej 2, Svebølle

Regeringen vil mere frit valg!

Regeringen er kommet med et nyt udspil, som skal give borgerne flere muligheder for frit valg. Der lægges op til at udvide det frie valg inden for sundheds- og ældreområdet. I fremtiden skal der være frit valg til genoptræning, en styrkelse af ældres muligheder for at vælge mellem tilbud på madservice og rehabilitering.

Jeg mener helt klart, at der skal sættes en stopper for regeringens privatiserings korstog. Det hjælper ikke at tro, at alle udfordringer, der er i det offentlige, forsvinder ved at privatisere sig ud af problemerne. Det ville give meget mere mening at invester i den offentlige velfærd, sikre et ordentligt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, begynde at sætte medarbejderne i centrum. Der er efterhånden skåret helt ind til benet på alle velfærdsområderne, så det er ikke mærkeligt, hvis der sker fejl, og at borgerne er utilfredse med den kommunale service.

Ved at privatisere skabes der en større utryghed for borgere, for nu kommer det til at handle om indtjening og om at skabe et overskud for virksomheden. Samtidig vil der komme udfordringer i forhold til løn og ansættelsesforhold, for det eneste sted, der kan skæres for at holde indtjeningen oppe er ved lønningerne. Løsningen bliver at trykke lønningerne og skabe ringere arbejdsforhold for de ansatte i det privat firma.

En stemme på Socialdemokratiet er et NEJ til privatisering af kommunes arbejdspladser.

Med venlig hilsen
Lars Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, 4470 Svebølle

Borgerinddragelse i egne sager

Borgeren og de pårørende er de virkelige eksperter i eget liv.

Det gør mig trist, når jeg i valgkampen hører om flere tilfælde hvor borgere fortæller om, at de ikke føler sig “hørt”/lyttet på af medarbejdere i Kalundborg Kommune.

Forældre fortæller om, at der ikke bliver lyttet til hverken deres eller deres børns ønske om feks skoletilbud.

Forældre beretter om, at der ikke bliver lyttet til hverken deres eller deres handicappede børns ønske om botilbud og lignende.

De fortæller, at deres (voksne) barn bliver dårligere af de tilbud de får.

Jeg kender naturligvis ikke sagerne i enkeltheder eller fra alle synspunkter, og kan derfor heller ikke garantere, at afgørelserne ændres radikalt, eller får præcis dén form, som man som forældre ønsker sig, for borgerinddragelse er ikke nødvendigvis lig med “frit valg på alle hylder“.

Hvis jeg bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil jeg arbejde for bedre dialog mellem borgerne, deres pårørende og de kommunale instanser, så brugerne inddrages, og bedre forstår beslutningerne.

Jeg har været formand for Udvalget Patienten som Partner i Region Sjælland, så jeg har erfaring i at arbejde med borgerinddragelse.

Så stem personligt

Kirsten Rask
Kandidat til kommunalbestyrelsen Kalundborg Kommune og Region Sjælland.

Kommunal bæredygtighed

Tilbage i 2015 lavede Kalundborg kommune et rigtigt godt arbejde med at udvikle en bæredygtighedsstrategi. Der blev formuleret 7 hovedopgaver: fremme en positiv befolkningsudvikling og sammensætning. Fremme vækst blandt små og store virksomheder og sikre højt uddannet arbejdskraft. Fremme folkesundheden også blandt børn og unge. Højne uddannelsesniveauet. Fremme attraktive bymiljøer og tidssvarende boligmasse. Fremme omstilling til vedvarende energi. Fremme transportforbindelser.

Der er nu gået 2 år ud af den 10 årige strategiperiode. På nogle områder er der sket noget – på andre næsten intet. Det må være et vigtigt mål for den kommende kommunalbestyrelse at få strategierne konkretiseret i form af budgetlagte handlingsplaner for de kommende 8 år.

Jeg ved godt at det er en politisk udfordring at spænde over hele to valgperioder med konkrete og finansierede aktiviteter. Men mon ikke der kan findes en løsning – jeg vil i hvertfald gerne være med til det.

Arne Jensen
Socialdemokratisk kandidat til Kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Vi skal have alle med.

Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune kører i denne valgkamp med et slogan, som lyder: ”vi skal have alle med” Det er præcis disse ord, der skal være omdrejningspunkt for den politik, vi ønsker at føre. Det hjælper fx ikke, at børnene går gennem folkeskolen uden at have lært noget. Vi skal satse på den tidlige indsats. Allerede i vuggestuen, dagplejen og børnehaven skal der være fokus på børns trivsel, så mistrivsel opfanges, og der hurtigt kan mobiliseres en indsats.

Rockwool Fonden er kommet med en rapport, der viser, at på landsplan er cirka 5000 unge per ungdomsårgang – unge mellem 25 og 29 år – ikke kommet i uddannelse eller fundet sig et job. Dette ses to år i træk. Dermed falder de ind under betegnelsen udsatte unge. Det skønnes at koste samfundet årligt mellem 12 og 15 mia. kr.

Vi skal blive bedre – meget bedre – til at fastholde denne gruppe unge i en uddannelse.

Rapporten gør det også klart, at det er svært for de unge at skaffe en praktikplads. Dette medvirker i høj grad til, at de mister lysten til at uddanne sig.

Socialdemokratiet vil arbejde for at skabe et stærkt samarbejder mellem fagbevægelsen og kommunes virksomheder. Et samarbejde med henblik på at vi kan få de unge i uddannelse – og videre ud i job efter endt uddannelse. Vi skal sammen ind i fremtiden, ingen skal stå tilbage på perronen, når toget er kørt.

Stem på Socialdemokratiet – stem personligt.

Med venlig Hilsen
Lars Mortensen
Kommunalbestyrelseskandidat (S)
Nyvej 3, Svebølle

Genoptræning efter erhvervet hjerneskade

Det er ikke godt nok at “overleve” – man skal også “leve godt” med sin erhvervede sygdom.

Desværre er der også i Kalundborg kommune, borgere der bliver ramt af hjerneblødning eller blodpropper – også kaldet apopleksi.

Noget af dét jeg gerne vil arbejde for, hvis jeg får personlige stemmer nok, til både at blive valgt til kommunalbestyrelsen i Kalundborg og Regionsrådet i Region Sjælland (A) er, at sikre at vi også i Kalundborg Kommune, har de mest optimale forhold, for at bringe borgerne så godt tilbage til dén hverdag de havde, inden de blev syge.

Vi skal sikre at der er specialuddannet personale til borgere med erhvervet hjerneskade, en såkaldt hjerneskadekoordinator.

Det er vigtigt, at kommunens hjerneskadekoordinator, eller anden tilsvarende, deltager i de tværfaglige planlægningsmøder på sygehusafdelingerne i god tid inden udskrivelsen, således at borgerne får den bedst mulige tilbagevenden til egnet bolig.

Såfremt der stadig er behov for intensiv træning på kommuneniveau, er det vigtigt at vi har egnede genoptræningspladser med specialuddannede medarbejdere, som har rehabilitering/genoptræning i fokus. Det har de i de fleste andre kommuner.

Dét og meget andet, er noget jeg vil arbejde for at sikre, når jeg bliver valgt til både region og kommune.

Kirsten Rask
Kandidat til Kalundborg Kommune og Region Sjælland (A)