Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

 

Socialdemokraterne i Kalundborg, vil ønske sine medlemmer og deres familier  et lykkebringende og forhåbentligt mere rødt nytår.

 

Årets første Sildemøde

 

Skriv allerede disse datoer for årets Sildemøder i kalenderen:

  • 2. februar
  • 2. marts
  • 6. april
  • 7. september
  • 5. oktober
  • 2. november
  • 7. december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkamp 2017 i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune skal være ansvarsbevist….

Borgmesterkandidat Gunver Jensen

Kalundborg kommune skal være en ansvarsbevidst arbejdsgiver, der håndhæver overenskomsternes sociale klausuler med hensyn til antal af lærlinge, ansættelsesforhold og arbejdsmiljø både ved kommunens bygge- og anlægsopgaver og hos kommunens leverandører.


Følg debatten med vores kandidater til KV17 valg.

Debatten starter efter listen med kandidaterne.
Du kan kommentere de enkelte indlæg, men skriv i en sober saglig tone.

Find de øvrige Kandidater ……….
2    Lars Kuhre Mortensen
3    Kirsten Rask
4    Hanne Olesen
5    Marianne Madsen
6    Aase Due
7    Carl Andersen
8    Sylvester Agbedoglo
9    Maja Hansen
10  Arne Jensen
11  Allan Orris
12  Jakob Søgaard
13  Kristine Vesterskov Olsen
14  Abdullahi Abdi Gutale
15  Ann-Marie Lykkebo Bengtsen
16  Ole Aaberg
17  Flemming Bjerre Gede

Gunver Jensen mener…….

 

Sårbare unge og unge, der har været på kontanthjælp i årevis, har ofte andre udfordringer end, at de mangler et arbejde eller en uddannelsesplads.

For disse unge er det nødvendigt men en håndholdt individuel indsats, gerne med en mentor tilknyttet. Det kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer, men det betaler sig på den lange bane.

Dog vil det vigtigste for den enkelte og for mig altid være, at det giver selvværd og livskvalitet at kunne klare sig selv.

Det må ikke ske………

…….. at vi ikke kan få lægevagt i Kalundborg Kommune.

Aase Due

Vi har efter lukning af Kalundborg sygehus, endelig fået et velfungerende sundheds og akuthus.

Vi ønsker i socialdemokratiet, at det bliver endnu mere udnyttet og velfungerende til gavn for de borgerne og især de syge i Kalundborg kommune.

Vi ønsker at efterleve det nære sundhedsvæsen, hvilket nu risikerer at blive dårligere for kalundborgenserne.

Med de hurtigere udskrivelser af patienter fra regionens sygehuse, opleves der ofte behov for lægelig kontakt og assistance. Dette for at hindre genindlæggelser og sikre den nødvendige efterbehandling i eget hjem.

Samtidig skal vi i hjemmeplejen/ sygeplejen, efterleve endnu flere forebyggelser og hindre indlæggelser.  Det strider imod al sund fornuft, når sygeplejen i kommunerne, netop er i gang med at øge kompetencerne med akut sygepleje. Akut sygeplejen kan ikke fungere optimalt uden lægefaglig sparring udenfor egen lægekonsultationernes åbningstider.

Hvis det nu sker, at lægevagten ikke længere kan dække Kalundborg kommune, vil borgerne få en dårligere behandling end andre mennesker bosiddende i nabokommunerne, med forsinket behandlingsmulighed, risiko for komplikationer, samt gener med længere transport.

Vil vi det nære sundhedsvæsen, må der virkelig arbejdes aktivt med regionerne, for sikre lige adgang for borgerne i Kalundborg.

Hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis vi ikke har nogen mulighed for lægelig vurdering i hjemmet eller på sundheds og akuthuset ?

Se i øvrigt :
http://sn.dk/Kalundborg/Lukning-af-laegevagt-vil-stille-borgere-daarligere/artikel/689742

Gunver Jensen: God økonomi giver plads til alle

Kalundborg kommune har en sund økonomi. Den skal ikke sættes over styr, men den skal kunne mærkes i den service, der ydes til borgerne.

Gunver Jensen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Kalundborg

Det vil jeg og socialdemokratiet arbejde for.

Alt for mange sårbare børn og unge med funktionsnedsættelser er henvist til et liv på kontanthjælp – det kan vi ikke være bekendt! de skal også have mulighed for uddannelse og arbejde, de skal også have mulighed for en tilværelse som alle andre

Nu skal vi have alle med.

 

Vi skal styrke de unges selvværd

Aase Due har skrevet indlæg i Nordvestnyt 20. september

Efter at have deltaget i debat med de unge og lyttet til deres problemer med mindre selvværd i “Frirumsdebatten” torsdag d. 14/9, blev jeg virkelig klar over, at vi må og skal gøre noget for at hjælpe de unge, til mere selvværd.

Det var utrolig trist og berørte mig meget, at høre, at 29 % af vores unge i Kalundborg kommune på et eller andet tidspunkt har overvejet at begå selvmord.

De unge efterlyste et frirum, hvor de kan være sammen uden præstationskrav, og hvor det er det sociale samvær, som det vigtigste.

Der fremkom ønsker om at kunne have mulighed for sportsaktiviteter uden konkurrence, og gerne med mulighed for en form for klippekort, hvor de kan have det sjovt med diverse aktiviteter.

Efter at have hørt på de unge, mener jeg derfor det er på høje tid, at vi aktivt får fokus på trivslen blandt de unge.

Min appel, vil være, at skolerne lige fra de små og op til de ældste klasser, vil prioritere social samvær med vigtig fokus på sammenhold, hvor alle lærer at støtte og hjælpe hinanden med læring og styrke socialiseringen, så trivsel øges og konkurrence / præstationsræset neddrosles.

Vi bliver nødt til at se på skole reformen igen, og ændre kravet om de lange skoledage, for igen at give vores børn og unge et større frirum.

Kunne en god start med fælles morgenmad være en ide ?

Vi må skabe et fælleskab for de unge, hvor de ikke hele tiden skal testes, men kan være frie til at være børn og unge igen.

Politikere kan åbne  for mulighederne, men det kræver også at både skoler og hjem vil være med til at hjælpe børn og unge til større selvværd.

Aase Due

Kandidat for socialdemokraterne til Kommunalvalget  Kalundborg Kommune.

Skal Kalundborg være uden lægevagtskonsultation?

Region Sjælland har netop indgået bred aftale om Budget 2018, hvor nærhed i behandlinger er vigtig – og så er blækket knap nok tørt, før PLO varsler længere til lægevagtskonsultationer, udenfor almindelig åbningstid hos de praktiserende læger.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Ulrik Hesislev udtaler i medierne, at bla.  Kalundborg, står til at miste lægevagtskonsultationerne.

Først røg sygehuset – det næste skal ikke være lægevagtskonsultationen.

Jeg kan ikke acceptere at byer som Kalundborg, Nykøbing S og Nakskov, som først har mistet sine sygehuse, nu også kan stå til at miste sin lokale lægevagtskonsultation!

Hvem har ansvaret?

Jeg ved godt, at det er de alment praktiserende læger, som har ansvaret for at tilrettelægge vagtbetjeningen udenfor dagtiden, og at det kan have sine udfordringer, i en tid hvor der også er lægemangel.

Region Sjælland indgik i 2007 en lokalaftale med PLO om lægedækning ift. lægevagtsbetjening – herunder også aftaler om, hvor mange vagtkonsultationer der skal være, i hvilke byer de skal være, åbningstider, serviceniveau mm.

Denne aftale er fortsat gældende, og på mit spørgsmål til administrationen i dag, er der aktuelt ikke planer om at lukke nogle af disse konsultationer.

Væsentlige ændringer i denne aftale, ville skulle forelægges for Regionsrådet.

Nu viser det nu viser sig så  at PLO vil ændre på aftalen, og hvis aftalen virkelig skal ændres, så må vi tænke ud af boksen og gå nye veje – det kan simpelt hen ikke passe, at det skal være de samme borgere, som hver gang skal tilpasse sig.

Nærhed og lighed i behandling:

Regionerne, Regeringen og Folketinget taler om mere nærhed og lighed i sundhed – og det er også italesat i Region Sjællands nye Budget 2018.

Så er det da helt ude i hampen, at blækket knap nok er tørt, før PLO taler om at lukke ned for indtil flere lægevagtskonsultationer, så syge borgere skal endnu længere ud på landevejene, hvis de bliver syge udenfor almindelig åbningstid.

Så svaret på spørgsmålet om, om Kalundborg fremadrettet skal være uden lægevagtskonsultation?

Nej, ikke hvis det står til mig!

Regionsrådsmedlem (A), Kandidat til regionsrådsvalget 2017, Kandidat til kommunalvalget i Kalundborg Kommune 2017

Sygehusbehandling i hjemmene.

Hvorfor er det altid patienterne der skal bringes hen til sygehusbehandling – man kan lige så godt gøre det omvendt, og bringe behandlingen hjem til borgerne.

Region Sjælland er bl. a. kendetegnet ved, at vi har lange afstande for mange borgere, hen til sygehusene. Dén afstand kan vi ikke gøre så meget ved – men man kan i stedet for bringe behandlingen hjem til borgerne, hvor det er muligt.

Det ligger den socialdemokratiske regionsrådsgruppe på sinde, at vi får den rette behandling, til de rette patienter, til den rette tid og på rette sted.

Region Sjælland og Køge kommune har indgået et samarbejde om et mobilt laboratorium, som er bemandet med en bioanalytiker (laborant) og en sygeplejerske (stillet til rådighed fra kommunen). Den kører som en forsøgsordning til slutningen af dette år, men resultaterne tegner allerede storslået.

Den betyder at ældre på plejecentre og syge borgere i eget hjem, kan få taget deres blodprøve i hjemmet, og der er udstyr i bilen, så ca 50 analyser kan analyseres på stedet, og i samarbejde med hospitalet, kan sygeplejersken iværksætte relevant behandling, som f.eks. at sætte væske op. Det kan betyde, at borgeren kan blive i eget hjem, i stedet for at skulle ind på sygehuset. Noget tyder på, at de praktiserende læger ikke henviser til ordningen så ofte, som de kunne, men det kan vi arbejde på at gøre bedre.

Den socialdemokratiske Regionsrådsgruppe vil derfor foreslå, at ordningen med tiden, udbredes til hele regionen – ikke mindst til Lolland og Falster, som dels har flere syge ældre, dels har en del indlæggelser og genindlæggelser og som også er udfordret af, at den offentlige trafik heller ikke kører alle steder- og i alle retninger.

Vi ser det derfor som et tilbud, som borgerne vil kunne have stor glæde af, når de kan få taget- og analyseret mange prøver i eget hjem, kan få iværksat en del behandling hjemme, ikke så ofte skal indlægges og ikke skal så ofte skal køre mellem hjem og sygehus/sundhedscentre.

Det vil betyde at der kommer større sammenhæng i behandlingen for patienterne, og at de ikke så ofte skal køres rundt på landevejene, hvilket er en yderligere belastning for en ældre og svækket borger – og især hvis man også er lidt dement.

Den Socialdemokratiske regionsrådsgruppe har derfor taget initiativ til at sætte mobillaboratorierne med bioanalytikere og sygeplejersker på dagsordenen nu.

Faktaboks: Der kører også en et mobilt laboratorium i Holbæk, Kalundborg og Odsherred som et samarbejde mellem Region Sjælland og disse kommuner, men der er ikke sygeplejerske med, så der kan ikke iværksættes en behandling på stedet.

Kirsten Rask

Regionsrådsmedlem (A), Kandidat til regionsrådsvalget 2017, Kandidat til kommunalvalget i Kalundborg Kommune 2017