Alle indlæg af fbe

Borgmesterkandidat Gunver Jensen mener:

Sårbare unge og unge, der har været på kontanthjælp i årevis, har ofte andre udfordringer end, at de mangler et arbejde eller en uddannelsesplads.

For disse unge er det nødvendigt men en håndholdt individuel indsats, gerne med en mentor tilknyttet. Det kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer, men det betaler sig på den lange bane.

Dog vil det vigtigste for den enkelte og for mig altid være, at det giver selvværd og livskvalitet at kunne klare sig selv.

Vi bliver nok ikke ingeniører…..

………. men vi vil gerne være noget alligevel

Maja Hansen

I Kalundborg kommune går det godt på mange områder. Der er fremdrift i erhvervslivet, ingeniøruddannelsen er kommet i gang, vi har en verdensberømt industriel symbiose og der er store planer om et ”Knowledge hub”.

Det er dette billede, som man hest vil vise frem af vores lokalområde, men….der er dog også en skyggeside.

Kalundborg Kommune har i mange år også ”udmærket” sig ved at være en af de kommuner i regionen, hvor flest unge er på offentlig forsørgelse, og det er jo nærliggende at spørge sig selv, hvordan det da kan lade sig gøre, når det ellers går så godt og solen skinner på så mange.

Derfor må og bør vi kræve en særlig indsats for også at investere i de unge, der ikke har fået det fulde udbytte af mange års skolegang.

Derfor skal der skabes bedre muligheder så langt færre unge ikke får glæde af at være en del af et fællesskab på en arbejdsplads eller et uddannelsessted:

Folkeskolen:

  • Større vægt på praktiske fag og kontakt med virksomheder i overbygningen
  • Giv skolevæsenet en chance for at opdage at læring handler om andet end de akademiske færdigheder, vi har så travlt med at måle i PISA-undersøgelser. De er også vigtige, men kloge hænder kan vi heller ikke undvære
  • Bring unge i kontakt med erhvervslivet, så de får et ordentligt billede af, hvad en erhvervsuddannelse kan bruges til

Produktionsskolen:

  • Styrk produktionsskolen så den bliver centrum for forberedelse af unge til arbejdsmarkedet eller anden uddannelse
  • Gør produktionsskolerne til en ”mini-campus” med mange forskellige muligheder for at nå frem til det rigtige valg i livet
  • Styrk lærerkompetencer der forener teori og praksis i udviklende fællesskaber

Ungdomsskolen:

  • Styrk ungdomsskolen, så den fortsat kan bidrage til at skabe meningsfyldte fællesskaber for unge, der ikke bliver superguitarister eller solosangere.

Følg med i den kommunale valgkamp

God økonomi giver plads til alle

Borgmesterkandidat Gunver Jensen

På vælgermødet i FOA forleden kom det igen frem, at de almindelige ansatte har brug for uddannelse og opkvalificering.

Det er voldsomt pinligt, at de skal blive ved med at fortælle, at de har brug for det, uden at vi få gjort noget ved det. Det burde være klart for enhver, at de medarbejdere, der skal udføre den service vore børn, ældre, syge og handicappede har behov for, skal være udstyrede med de rette kompetencer.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der bliver oprettet en kompetencepulje, hvor der kan søges midler til efteruddannelse og omskoling og efteruddannelse af større grupper af kommunens ansatte.

 


Følg debatten med vores kandidater til KV17 valg.

Debatten starter efter listen med kandidaterne.
Du kan kommentere de enkelte indlæg, men skriv i en sober saglig tone.

Find de øvrige Kandidater ……….
2    Lars Kuhre Mortensen
3    Kirsten Rask
4    Hanne Olesen
5    Marianne Madsen
6    Aase Due
7    Carl Andersen
8    Sylvester Agbedoglo
9    Maja Hansen
10  Arne Jensen
11  Allan Orris
12  Jakob Søgaard
13  Kristine Vesterskov Olsen
14  Abdullahi Abdi Gutale
15  Ann-Marie Lykkebo Bengtsen
16  Ole Aagaard Jensen
17  Flemming Bjerre Gede

Det må ikke ske………

…….. at vi ikke kan få lægevagt i Kalundborg Kommune.

Aase Due

Vi har efter lukning af Kalundborg sygehus, endelig fået et velfungerende sundheds og akuthus.

Vi ønsker i socialdemokratiet, at det bliver endnu mere udnyttet og velfungerende til gavn for de borgerne og især de syge i Kalundborg kommune.

Vi ønsker at efterleve det nære sundhedsvæsen, hvilket nu risikerer at blive dårligere for kalundborgenserne.

Med de hurtigere udskrivelser af patienter fra regionens sygehuse, opleves der ofte behov for lægelig kontakt og assistance. Dette for at hindre genindlæggelser og sikre den nødvendige efterbehandling i eget hjem.

Samtidig skal vi i hjemmeplejen/ sygeplejen, efterleve endnu flere forebyggelser og hindre indlæggelser.  Det strider imod al sund fornuft, når sygeplejen i kommunerne, netop er i gang med at øge kompetencerne med akut sygepleje. Akut sygeplejen kan ikke fungere optimalt uden lægefaglig sparring udenfor egen lægekonsultationernes åbningstider.

Hvis det nu sker, at lægevagten ikke længere kan dække Kalundborg kommune, vil borgerne få en dårligere behandling end andre mennesker bosiddende i nabokommunerne, med forsinket behandlingsmulighed, risiko for komplikationer, samt gener med længere transport.

Vil vi det nære sundhedsvæsen, må der virkelig arbejdes aktivt med regionerne, for sikre lige adgang for borgerne i Kalundborg.

Hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis vi ikke har nogen mulighed for lægelig vurdering i hjemmet eller på sundheds og akuthuset ?

Se i øvrigt :
http://sn.dk/Kalundborg/Lukning-af-laegevagt-vil-stille-borgere-daarligere/artikel/689742

Bindende kommunalpolitiske folkeafstemninger

– det kan blive spændende!

En af de knap så forudsigelige elementer i året åbningstale i Folketinget er forslaget om at kommuner kan udskrive bindende folkeafstemninger om kommunale emner.

Det kan blive både godt og skidt  – Djævelen  ligger i detaljen, og de regler som indenrigsministeren vil komme med, kan forvandle skidt til kanel og omvendt.

Som udgangspunkt er jeg positiv. I sager hvor kommunalbestyrelsen ikke har et klart flertal, hvor sagen gælder hele kommunen, og hvor det ikke har voldsomme økonomiske konsekvenser, så kan det være en god ide.

Men jeg frygter det værste:
At et mindretal i kommunen kan bruge det som syltekrukke.

At en mindre gruppe af borgere kan bruge det til at stoppe vindmøller, motorveje, institutioner og andre ting, som er gode nok, men ”bare ikke skal ligge lige her”.

At det kan blive et uansvarligt tag selv bord, hvor der er ikke er sammenhæng mellem de, der høster fordelene og de, der betaler regningen.

Jeg venter spændt på at se forslagets detaljer.

Arne Jensen
Socialdemokratisk kandidat til kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Når patienter og sundhedspersonale siger,

der er blevet mere travlt…..

Så er der noget om snakken……

 For mens antallet af sundhedsfaglige medarbejdere er vokset med otte pct. på ti år, er antallet af administrative medarbejdere vokset med hele 30 pct., viser ny undersøgelse.

I samme tidsrum er de ambulante undersøgelse steget med knap 30% og indlæggelserne steget med 11,5 %

I psykiatrien er de ambulante behandlinger steget med ca 44% fra  2010 til 2015, mens antallet af indlagte er stagneret i samme tidsrum.

Bevares…     der har også været et stadigt krav om 2% produktivitets-øgning, så set på den måde, så skal der jo behandles flere patienter for de samme penge.

Men….

Vi hører beretninger fra patienter og pårørende om, at der ikke er tid til dem, at de ikke får f.eks. mad, medicin og toiletbesøg/bleskift til tiden, og at informationsniveauet kunne være bedre.

Vi hører beretninger om medarbejdere som bryder grædende sammen under byrden af arbejdet, at de ikke kan nå det mest basale, men må nøjes med det allermest påtrængende – hvis det er muligt.

Vi hører beretninger om, at patienterne flyttes rundt på afdelinger, fordi der ikke er plads til dem i dén afdeling, som har netop deres speciale.

For selv om der kommer flere patienter igennem på kortere tid, så betyder det ikke, at behandling, pleje og informationsniveau kan reduceres – tvært imod øges krav og belastninger til medarbejderne proportionalt med patientantallet.

Ikke fordi jeg ikke værdsætter de administrative medarbejdere, eller har noget imod dem, tvært imod. Alle løser vigtige opgaver omkring patienterne – men prioriteringen skal være den rette, så der er de rette medarbejdere til at løse opgaverne, som giver borgerne kvalitet, sikkerhed og tryghed – giver “Værdi for borgerne”.

Så måske skal man i regionerne kigge på, at der ”let” kan findes økonomi til ca. 30% flere administrative medarbejdere, mens den patientnære behandling og pleje stadig underprioriteres.

Så vil nogen måske spørge: Hvorfor har du ikke allerede gjort noget ved dét? Du har allerede siddet i Regionsrådet i 8 år.

Til dét vil jeg svare, at jeg har spurgt ind til hvor meget det administrative niveau er øget, i de senere år – men der var desværre ikke lydhørhed for, at få iværksat en sådan undersøgelse.

Derfor er jeg tilfreds med, at andre nu har lavet den, og jeg er (desværre) blevet bekræftet i min hypotese.

Jeg håber derfor, at et nyt flertal i regionsrådet efter 21. november, vil få iværksat nogle tiltag, så Region Sjællands politik “Værdi for borgeren”, ikke kun er “ord på glittet papir”, men rent faktisk også kan spejles i de handlinger der udføres administrativt.

Dét vil jeg i hvert fald gøre mit til, såfremt jeg får personlige stemmer nok til at blive genvalgt.

Kirsten Rask

Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)

Regions- og kommunalbestyrelseskandidat (Kalundborg)

Lav en lokal trepartsaftale nu.

Kalundborg er en heldig by – vi har stærke og gode virksomheder, der trækker en god udvikling. Men vi skal ikke bruge dette som en sovepude. Vi skal sikre at vi kan forsætte den gode udvikling.

Vi skal have en aktiv erhvervs- og udviklingspolitik i kommunen, der udnytter alle de muligheder en kommune har, og hvor vi investerer, hvad der er fornuftigt for at sikre fremtiden. Vi skal sikre uddannelser, der matcher borgernes og erhvervslivets interesser og behov. Og vi skal sikre at især nye virksomheder får let adgang til viden om markeder og teknologier.

Kalundborgegnens Erhvervsråd er et stærkt kort. Men for at sikre fremtiden skal vi have uddannelserne med. Det skal ske i samarbejde med de, der ved noget om det: virksomhederne og fagforeningerne.

Så lad os starte med at nedsætte et seriøst og forpligtende trepartsudvalg mellem kommunen, arbejdsgivere og fagbevægelse – og lad os forankre samarbejdet med en ambitiøs og ansvarlig trepartsaftale, der kan føre os sammen ind i fremtiden.

Arne Jensen

Arne Jensen
Kandidat for Socialdemokratiet.

Gunver Jensen: God økonomi giver plads til alle

Kalundborg kommune har en sund økonomi. Den skal ikke sættes over styr, men den skal kunne mærkes i den service, der ydes til borgerne.

Gunver Jensen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Kalundborg

Det vil jeg og socialdemokratiet arbejde for.

Alt for mange sårbare børn og unge med funktionsnedsættelser er henvist til et liv på kontanthjælp – det kan vi ikke være bekendt! de skal også have mulighed for uddannelse og arbejde, de skal også have mulighed for en tilværelse som alle andre

Nu skal vi have alle med.

 

Vi skal styrke de unges selvværd

Aase Due har skrevet indlæg i Nordvestnyt 20. september

Efter at have deltaget i debat med de unge og lyttet til deres problemer med mindre selvværd i “Frirumsdebatten” torsdag d. 14/9, blev jeg virkelig klar over, at vi må og skal gøre noget for at hjælpe de unge, til mere selvværd.

Det var utrolig trist og berørte mig meget, at høre, at 29 % af vores unge i Kalundborg kommune på et eller andet tidspunkt har overvejet at begå selvmord.

De unge efterlyste et frirum, hvor de kan være sammen uden præstationskrav, og hvor det er det sociale samvær, som det vigtigste.

Der fremkom ønsker om at kunne have mulighed for sportsaktiviteter uden konkurrence, og gerne med mulighed for en form for klippekort, hvor de kan have det sjovt med diverse aktiviteter.

Efter at have hørt på de unge, mener jeg derfor det er på høje tid, at vi aktivt får fokus på trivslen blandt de unge.

Min appel, vil være, at skolerne lige fra de små og op til de ældste klasser, vil prioritere social samvær med vigtig fokus på sammenhold, hvor alle lærer at støtte og hjælpe hinanden med læring og styrke socialiseringen, så trivsel øges og konkurrence / præstationsræset neddrosles.

Vi bliver nødt til at se på skole reformen igen, og ændre kravet om de lange skoledage, for igen at give vores børn og unge et større frirum.

Kunne en god start med fælles morgenmad være en ide ?

Vi må skabe et fælleskab for de unge, hvor de ikke hele tiden skal testes, men kan være frie til at være børn og unge igen.

Politikere kan åbne  for mulighederne, men det kræver også at både skoler og hjem vil være med til at hjælpe børn og unge til større selvværd.

Aase Due

Kandidat for socialdemokraterne til Kommunalvalget  Kalundborg Kommune.

Skal Kalundborg være uden lægevagtskonsultation?

Region Sjælland har netop indgået bred aftale om Budget 2018, hvor nærhed i behandlinger er vigtig – og så er blækket knap nok tørt, før PLO varsler længere til lægevagtskonsultationer, udenfor almindelig åbningstid hos de praktiserende læger.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Ulrik Hesislev udtaler i medierne, at bla.  Kalundborg, står til at miste lægevagtskonsultationerne.

Først røg sygehuset – det næste skal ikke være lægevagtskonsultationen.

Jeg kan ikke acceptere at byer som Kalundborg, Nykøbing S og Nakskov, som først har mistet sine sygehuse, nu også kan stå til at miste sin lokale lægevagtskonsultation!

Hvem har ansvaret?

Jeg ved godt, at det er de alment praktiserende læger, som har ansvaret for at tilrettelægge vagtbetjeningen udenfor dagtiden, og at det kan have sine udfordringer, i en tid hvor der også er lægemangel.

Region Sjælland indgik i 2007 en lokalaftale med PLO om lægedækning ift. lægevagtsbetjening – herunder også aftaler om, hvor mange vagtkonsultationer der skal være, i hvilke byer de skal være, åbningstider, serviceniveau mm.

Denne aftale er fortsat gældende, og på mit spørgsmål til administrationen i dag, er der aktuelt ikke planer om at lukke nogle af disse konsultationer.

Væsentlige ændringer i denne aftale, ville skulle forelægges for Regionsrådet.

Nu viser det nu viser sig så  at PLO vil ændre på aftalen, og hvis aftalen virkelig skal ændres, så må vi tænke ud af boksen og gå nye veje – det kan simpelt hen ikke passe, at det skal være de samme borgere, som hver gang skal tilpasse sig.

Nærhed og lighed i behandling:

Regionerne, Regeringen og Folketinget taler om mere nærhed og lighed i sundhed – og det er også italesat i Region Sjællands nye Budget 2018.

Så er det da helt ude i hampen, at blækket knap nok er tørt, før PLO taler om at lukke ned for indtil flere lægevagtskonsultationer, så syge borgere skal endnu længere ud på landevejene, hvis de bliver syge udenfor almindelig åbningstid.

Så svaret på spørgsmålet om, om Kalundborg fremadrettet skal være uden lægevagtskonsultation?

Nej, ikke hvis det står til mig!

Regionsrådsmedlem (A), Kandidat til regionsrådsvalget 2017, Kandidat til kommunalvalget i Kalundborg Kommune 2017